วีดีโอโรงเรียน

 
งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เขียนเมื่อ 8 กันยายน 2561 | อ่าน 229
โดย โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู78)( เปิดล่าสุด13 มีนาคม 2562)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู235)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู153)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู207)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู180)( เปิดล่าสุด16 มีนาคม 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู186)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู188)( เปิดล่าสุด15 มีนาคม 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู229)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู220)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู171)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู193)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู127)( เปิดล่าสุด16 มีนาคม 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู138)( เปิดล่าสุด16 มีนาคม 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู173)( เปิดล่าสุด16 มีนาคม 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู148)( เปิดล่าสุด11 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู179)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู158)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู151)( เปิดล่าสุด16 มีนาคม 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู154)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู200)( เปิดล่าสุด10 มีนาคม 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู