โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,882
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,726
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,137
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
6,082
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
2,030
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,929
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,733
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
245
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,882
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
1
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,551
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
67
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,373
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
80
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
136
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,837
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
70
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,933
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,952
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
40
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,335
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,385
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
53
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,251
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,630
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
113
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,983
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
110
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
25,679
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
49,712
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,954
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
24,842
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560 19:17:25
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย-ปางปง ปางทราย สพป.ลำปาง เขต1 25 มิถุนายน 2560 19:17:25
2  บ้านแม่โพ สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:56:02
3  บ้านแม่ออกผารู สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:49:57
4  บ้านน้ำหอม สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:40:46
5  โรงเรียนบ้านอู่หู่ สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:27:06
6  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:10:28
7  บ้านสามหมื่น สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 15:01:31
8  บ้านแม่ตาว (ตาก เขต 2) สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:53:15
9  บ้านห้วยปลาหลด สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:44:09
10  บ้านธงชัย สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:36:11
11  บ้านแม่ตาวใหม่ สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:26:58
12  บ้านแม่ปะเหนือ สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:17:41
13  บ้านหัวฝาย (ตาก เขต 2) สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 14:05:41
14  บ้านท่าอาจ สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 13:48:08
15  บ้านวังตะเคียน สพป.ตาก เขต2 25 มิถุนายน 2560 13:35:54
16  โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 25 มิถุนายน 2560 11:43:05
17  โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต4 25 มิถุนายน 2560 10:56:40
18  โรงเรียนบ้านบางปรน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 มิถุนายน 2560 06:18:25
19  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 24 มิถุนายน 2560 21:26:29
20  โงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต1 24 มิถุนายน 2560 12:23:13
21  โรงเรียนบ้านบางปรน สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 23 มิถุนายน 2560 21:08:02
22  โรงเรียนบ้านกระสัง สพป.สุรินทร์ เขต3 23 มิถุนายน 2560 19:21:13
23  โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน สพป.ศรีสะเกษ เขต4 23 มิถุนายน 2560 18:21:17
24  โรงเรียนบ้านไฮ สพป.ลำปาง เขต3 23 มิถุนายน 2560 15:53:50
25  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๖ สพป.มหาสารคาม เขต2 23 มิถุนายน 2560 14:39:26
26  โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม สพม.เขต 7 นครนายก 23 มิถุนายน 2560 14:07:25
27  โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 23 มิถุนายน 2560 10:57:30
28  โรงเรียนบ้านดงหนองบัว สพป.นครพนม เขต2 23 มิถุนายน 2560 10:48:37
29  โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านตาเมาะ สพป.สุรินทร์ เขต1 23 มิถุนายน 2560 10:39:22
30  โรงเรียนบ้านชายคลอง สพป.สงขลา เขต1 23 มิถุนายน 2560 09:21:08
31  โรงเรียนบ้านบึงลี สพป.พิจิตร เขต2 22 มิถุนายน 2560 20:26:02
32  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 สพป.ยะลา เขต2 22 มิถุนายน 2560 18:45:48
33  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม.เขต 35 ลำปาง 22 มิถุนายน 2560 15:57:54
34  โรงเรียนกระบุรี สพป.ระนอง เขต1 22 มิถุนายน 2560 15:54:58
35  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) สพป.นครนายก เขต1 22 มิถุนายน 2560 15:54:11
36  โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ สพป.ตาก เขต2 22 มิถุนายน 2560 15:25:31
37  โรงเรียนวัดบางขวน สพป.พัทลุง เขต2 22 มิถุนายน 2560 14:50:18
38  โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 มิถุนายน 2560 14:47:34
39  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.สตูล เขต2 22 มิถุนายน 2560 11:35:52
40  โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ ๖ สพป.อุดรธานี เขต1 22 มิถุนายน 2560 11:33:26
41  โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป.อุดรธานี เขต1 22 มิถุนายน 2560 11:07:48
42  โรงเรัยนบ้านสระสมิง สพป.อุบลราชธานี เขต4 22 มิถุนายน 2560 11:04:08
43  โรงเรียนวัดประดู่ทอง สพป.พัทลุง เขต1 22 มิถุนายน 2560 10:36:10
44  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป.สุพรรณบุรี เขต2 22 มิถุนายน 2560 10:11:43
45  โรงเรียนบ้านศรรีสว่าง สพป.อุดรธานี เขต1 22 มิถุนายน 2560 09:54:27
46  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง สพป.สกลนคร เขต1 22 มิถุนายน 2560 08:51:10
47  โรงเรียนบ้านขนวนนคร สพป.ขอนแก่น เขต5 22 มิถุนายน 2560 08:47:16
48  โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ สพป.พัทลุง เขต2 21 มิถุนายน 2560 15:20:20
49  โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) สพป.นครพนม เขต1 21 มิถุนายน 2560 14:46:56
50  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.นครราชสีมา เขต4 21 มิถุนายน 2560 14:08:02
51  โรงเรียนจำปานวง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 21 มิถุนายน 2560 12:31:02
52  โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต1 21 มิถุนายน 2560 10:38:47
53  โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต7 21 มิถุนายน 2560 10:11:31
54  โรงเรียนบ้านนาดี สพป.อุดรธานี เขต1 21 มิถุนายน 2560 09:41:21
55  โรงเรียนบ้านควนชิง สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 มิถุนายน 2560 08:04:49
56  โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ 21 มิถุนายน 2560 00:13:11
57  โรงเรียนวิถีพุทธ (โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน) สพป.ชลบุรี เขต1 20 มิถุนายน 2560 22:15:12
58  โรงเรียนวัดวังชะโด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 20 มิถุนายน 2560 18:53:28
59  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม.เขต 7 นครนายก 20 มิถุนายน 2560 16:39:37
60  วัดดงยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 20 มิถุนายน 2560 15:05:14
61  โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย สพป.นครราชสีมา เขต1 20 มิถุนายน 2560 14:42:56
62  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง สพป.นครพนม เขต1 20 มิถุนายน 2560 14:34:13
63  โรงเรียนบ้านตะโก "วันครู 2501" สพป.บุรีรัมย์ เขต3 20 มิถุนายน 2560 14:09:59
64  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สพป.ขอนแก่น เขต5 20 มิถุนายน 2560 13:42:21
65  โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง๒ สพม.เขต 7 นครนายก 20 มิถุนายน 2560 12:59:23
66  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง สพป.ขอนแก่น เขต5 20 มิถุนายน 2560 10:44:29
67  โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป.ขอนแก่น เขต5 20 มิถุนายน 2560 10:24:08
68  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต4 20 มิถุนายน 2560 10:08:31
69  โรงเรียนวัดธารพูด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 20 มิถุนายน 2560 10:06:07
70  โรงเรียนบุญจิราธร สพป.อุบลราชธานี เขต2 20 มิถุนายน 2560 09:56:41
71  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป.หนองคาย เขต1 20 มิถุนายน 2560 09:49:34
72  โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป.พิษณุโลก เขต1 20 มิถุนายน 2560 09:36:42
73  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป.ขอนแก่น เขต5 20 มิถุนายน 2560 08:58:27
74  โรงเรียนบุญจิราธร สพป.อุบลราชธานี เขต1 19 มิถุนายน 2560 20:21:36
75  โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพป.หนองบัวลำภู เขต1 19 มิถุนายน 2560 15:13:45
76  บ้านซำยาง สพป.ขอนแก่น เขต5 19 มิถุนายน 2560 14:02:57
77  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม.เขต 8 กาญจนบุรี 19 มิถุนายน 2560 14:02:46
78  โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 19 มิถุนายน 2560 13:23:36
79  โรงเรียนบ้านวังวัว(แดงอุทิศ) สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 19 มิถุนายน 2560 13:09:10
80  โรงเรียนบ้านหัวป้าง สพป.นครราชสีมา เขต4 19 มิถุนายน 2560 12:51:03
81  โรงเรียนบ้านหว้าน สพป.อุดรธานี เขต1 19 มิถุนายน 2560 12:39:16
82  โรงเรียนบ้านวังมน สพป.หนองคาย เขต1 19 มิถุนายน 2560 10:50:50
83  โรงเรียนบ้านเจี่ย สพป.ศรีสะเกษ เขต1 19 มิถุนายน 2560 10:17:58
84  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๓ สพป.อุดรธานี เขต1 19 มิถุนายน 2560 10:09:29
85  โรงเรียนวัดอู่ตะเภา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 19 มิถุนายน 2560 10:00:55
86  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป.มหาสารคาม เขต2 19 มิถุนายน 2560 09:42:33
87  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต5 19 มิถุนายน 2560 09:38:57
88  โรงเรียนบ้านท้องเรือ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 19 มิถุนายน 2560 09:31:40
89  โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ สพป.ขอนแก่น เขต5 19 มิถุนายน 2560 09:29:09
90  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม.เขต 35 ลำพูน 19 มิถุนายน 2560 08:45:40
91  โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 18 มิถุนายน 2560 22:14:47
92  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 18 มิถุนายน 2560 21:16:02
93  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 18 มิถุนายน 2560 12:47:06
94  โรงเรียนประชาพัฒนา สพป.ตาก เขต1 17 มิถุนายน 2560 21:33:04
95  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 17 มิถุนายน 2560 20:38:34
96  โรงเรียนวัดโคกสังข์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 17 มิถุนายน 2560 13:40:32
97  โรงเรียนวัดโคกสังข์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 17 มิถุนายน 2560 13:35:42
98  โรงเรียนวัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ) สพป.จันทบุรี เขต1 17 มิถุนายน 2560 11:20:14
99  โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต4 16 มิถุนายน 2560 23:59:08
100  โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม.เขต 7 สระแก้ว 16 มิถุนายน 2560 15:48:33


ทั้งหมด 22,882 รายการ 1 / 229
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู