โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,720
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,638
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
6,049
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,975
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,993
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,889
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,697
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
443
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
36
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,720
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,470
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
39
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,291
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
62
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
134
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,647
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
47
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,883
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,828
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
16
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,209
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,261
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
33
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,070
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,503
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
64
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,680
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,909
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
47
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
4,852
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
13
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
38,000
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
51,763
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,539
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
23,044
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 12:51:25
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต4 21 พฤษภาคม 2561 12:51:25
2  โรงเรียนบ้านโคลด สพป.บุรีรัมย์ เขต2 21 พฤษภาคม 2561 11:00:15
3  โรงเรียนบ้านหนองชาด สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2561 09:32:28
4  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป.อุบลราชธานี เขต3 18 พฤษภาคม 2561 20:35:45
5  โรงเรียนต.ช.ด.ไลออนส์มหาจักร 8 สพป.เชียงใหม่ เขต3 18 พฤษภาคม 2561 15:34:36
6  โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต1 18 พฤษภาคม 2561 14:46:05
7  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) สพป.ชัยนาท เขต1 18 พฤษภาคม 2561 13:41:42
8  โรงเรียนบ้านปล้องใต้ สพป.เชียงราย เขต4 18 พฤษภาคม 2561 13:13:15
9  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 18 พฤษภาคม 2561 11:50:10
10  โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ สพป.ขอนแก่น เขต2 18 พฤษภาคม 2561 10:15:33
11  โรงเรียบ้านนาทม สพป.อุบลราชธานี เขต3 18 พฤษภาคม 2561 09:30:33
12  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป.อุบลราชธานี เขต3 16 พฤษภาคม 2561 14:48:18
13  โรงเรียนบ้านแก่งกบ สพป.อุบลราชธานี เขต3 16 พฤษภาคม 2561 14:38:42
14  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 16 พฤษภาคม 2561 11:40:45
15  โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 พฤษภาคม 2561 21:36:53
16  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 พฤษภาคม 2561 10:17:28
17  วัดถ้ำเขาล้าน สพป.ชุมพร เขต2 14 พฤษภาคม 2561 11:52:30
18  โรงเรียนพัทลุง สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 14 พฤษภาคม 2561 09:26:58
19  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สพป.อุบลราชธานี เขต3 11 พฤษภาคม 2561 15:39:11
20  โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม.เขต 25 ขอนแก่น 11 พฤษภาคม 2561 14:32:58
21  บ้านเดื่อสะพานโดม สพป.อุบลราชธานี เขต3 11 พฤษภาคม 2561 13:33:17
22  โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ สพป.ขอนแก่น เขต4 10 พฤษภาคม 2561 16:29:37
23  โรงเรียน​วัด​เม​ตา​รา​งค์​ สพป.ปทุมธานี เขต1 10 พฤษภาคม 2561 14:17:26
24  โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 10 พฤษภาคม 2561 13:36:48
25  โรงเรียนวิถึพุทธ (บ้านคำเขื่อนแก้ว) สพป.อุบลราชธานี เขต3 9 พฤษภาคม 2561 17:15:30
26  โรงเรียนนารีนุกูล๒ สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 9 พฤษภาคม 2561 14:12:27
27  โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป.อุดรธานี เขต1 7 พฤษภาคม 2561 21:04:21
28  โรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 7 พฤษภาคม 2561 19:19:11
29  โรงเรียนบ้านปางยาง สพป.น่าน เขต2 7 พฤษภาคม 2561 12:14:13
30  โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป.สมุทรปราการ เขต2 6 พฤษภาคม 2561 21:08:18
31  โรงเรียนบ้านสายชนวน สพป.นครราชสีมา เขต4 3 พฤษภาคม 2561 14:26:30
32  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 2 พฤษภาคม 2561 15:35:50
33  โรงเรียนบ้านโศกน้อย สพป.นครราชสีมา เขต4 2 พฤษภาคม 2561 12:56:57
34  โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 พฤษภาคม 2561 12:39:43
35  โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช 1 พฤษภาคม 2561 10:46:19
36  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.อุดรธานี เขต3 1 พฤษภาคม 2561 07:49:54
37  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 กันยายน 2560 19:36:48
38  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 กันยายน 2560 19:20:58
39  โรงเรียนบ้านกุดระงุม สพป.อุบลราชธานี เขต4 30 กันยายน 2560 17:22:10
40  โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป.สตูล เขต1 30 กันยายน 2560 14:03:21
41  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 กันยายน 2560 13:13:56
42  บ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) สพป.แพร่ เขต1 30 กันยายน 2560 11:33:42
43  โรงเรียนบ้านนาส้มมอ สพป.อุบลราชธานี เขต2 30 กันยายน 2560 11:21:25
44  โรงเรียนบ้านบางสาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 29 กันยายน 2560 16:47:46
45  โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง8 สพป.เชียงใหม่ เขต5 29 กันยายน 2560 14:32:49
46  โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส สพป.ปทุมธานี เขต1 29 กันยายน 2560 14:06:36
47  โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต1 29 กันยายน 2560 13:55:50
48  บ้านทุ่งกวาง สพป.น่าน เขต1 29 กันยายน 2560 13:34:27
49  โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน สพป.อุบลราชธานี เขต2 29 กันยายน 2560 12:36:41
50  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต2 29 กันยายน 2560 10:40:08
51  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สพป.ระยอง เขต1 29 กันยายน 2560 10:35:53
52  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป.นครราชสีมา เขต6 28 กันยายน 2560 18:58:26
53  โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สพป.เชียงราย เขต1 28 กันยายน 2560 14:48:08
54  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ สพป.ชัยภูมิ เขต2 28 กันยายน 2560 13:52:01
55  โรงเรียนบ้านนาคำ(ตำบลน้ำก่ำ) สพป.นครพนม เขต1 28 กันยายน 2560 13:11:51
56  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ สพป.นครพนม เขต1 28 กันยายน 2560 12:51:18
57  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต2 28 กันยายน 2560 11:29:59
58  โรงเรียนบ้านยวนโปะ สพป.ตรัง เขต1 28 กันยายน 2560 09:36:54
59  โรงเรียนวิถีพุทธ ผักไห่ สพม.เขต 3 นนทบุรี 28 กันยายน 2560 09:13:46
60  โรงเรียนบ้านเขาคลัง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 27 กันยายน 2560 22:56:11
61  โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านห้วยน้ำใส สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 27 กันยายน 2560 20:15:50
62  โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล สพป.นครสวรรค์ เขต3 27 กันยายน 2560 13:27:00
63  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา สพป.ขอนแก่น เขต3 26 กันยายน 2560 15:10:50
64  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต2 26 กันยายน 2560 14:55:20
65  โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม.เขต 28 ยโสธร 26 กันยายน 2560 14:27:19
66  โรงเรียนวัดธัญญาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 26 กันยายน 2560 13:59:18
67  โรงเรียนบ้านแม่แฮด สพป.แพร่ เขต2 26 กันยายน 2560 13:00:53
68  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร สพป.หนองคาย เขต1 26 กันยายน 2560 12:24:48
69  โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป.นครพนม เขต2 26 กันยายน 2560 08:24:11
70  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาาน สพป.ชัยภูมิ เขต2 25 กันยายน 2560 17:12:55
71  โรงเรียนวัดสว่างภพ สพป.ปทุมธานี เขต1 25 กันยายน 2560 15:40:44
72  โรงเรียนบ้านแฮะ สพป.พะเยา เขต2 25 กันยายน 2560 15:07:28
73  โรงเรียนบ้านควนไทรงาม สพป.ระนอง เขต1 25 กันยายน 2560 14:10:23
74  โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ สพป.อุดรธานี เขต3 25 กันยายน 2560 13:30:36
75  โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม สพป.พิษณุโลก เขต1 25 กันยายน 2560 13:27:29
76  โรงเรียนบ้านลุงม่วง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 กันยายน 2560 08:12:47
77  โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม.เขต 35 ลำพูน 24 กันยายน 2560 19:45:52
78  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม สพป.นครพนม เขต1 24 กันยายน 2560 10:16:31
79  โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) สพป.ปัตตานี เขต1 23 กันยายน 2560 12:51:21
80  โรงเรียนบ้านกเหาะ สพป.มหาสารคาม เขต2 22 กันยายน 2560 13:41:51
81  โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.ปัตตานี เขต1 22 กันยายน 2560 11:08:27
82  โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม.เขต 19 หนองบัวลำภู 21 กันยายน 2560 11:00:16
83  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 สพป.ระยอง เขต1 21 กันยายน 2560 10:52:53
84  โรงเรียนบ้านน้ำปุก สพป.พะเยา เขต2 20 กันยายน 2560 20:24:32
85  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป.ปทุมธานี เขต1 20 กันยายน 2560 13:43:37
86  โรงเรียนบ้านน้ำตาก สพป.พิษณุโลก เขต3 20 กันยายน 2560 13:12:01
87  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี สพป.ขอนแก่น เขต5 20 กันยายน 2560 11:10:55
88  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป.หนองคาย เขต1 20 กันยายน 2560 08:48:55
89  โรงเรียนบ้านดงเจริญ(ประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต1 19 กันยายน 2560 19:39:55
90  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.อุดรธานี เขต1 19 กันยายน 2560 14:23:39
91  โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.ปัตตานี เขต1 19 กันยายน 2560 11:55:30
92  โรงเรียนวัดตาคลี (นิปุณทองคำประชาสรรค์) สพป.นครสวรรค์ เขต3 19 กันยายน 2560 11:38:44
93  อ่างทองวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต5 19 กันยายน 2560 10:34:10
94  โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต4 19 กันยายน 2560 10:18:41
95  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 19 กันยายน 2560 10:06:55
96  โรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต3 18 กันยายน 2560 20:09:26
97  โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง สพป.ตาก เขต2 18 กันยายน 2560 13:23:45
98  โรงเรียนบ้านท่านางงาม สพป.พิษณุโลก เขต1 18 กันยายน 2560 10:42:57
99  โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต1 18 กันยายน 2560 10:07:47
100  โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป.กำแพงเพชร เขต1 18 กันยายน 2560 09:32:42


ทั้งหมด 22,720 รายการ 1 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู