โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
22,725
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
4,529
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,913
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,861
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,953
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,852
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,672
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
416
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
364
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
165
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
22,725
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 543
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
2
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
0
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2554
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
3,389
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
14
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2555
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
16
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,182
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
32
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
132
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
10,471
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
24
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
3,838
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,701
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
5
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
8,110
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
7,156
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
18
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2559
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,927
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
6,407
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
33
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2560
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
12,555
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,843
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
17
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2561
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
13,532
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,492
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
45
โรงเรียน
การทำประเมิน ปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
0
โรงเรียน
โรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
5,513
โรงเรียน
โรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
96
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์
51,118
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ทำประเมินไม่ครบ
57,156
โรงเรียน
รวมโรงเรียนที่ไม่ได้ทำประเมิน
1,039
โรงเรียน
รวมวิถีพุทธโรงเรียนทั้งหมด
24,375
โรงเรียน
การทำประเมิน 29 ประการ สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธใน 1 ปี มี 2 รอบ คือ รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
1. ทำประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ทำประเมินครบทั้ง 2 รอบ
2. ทำประเมินไม่ครบ คือ ทำประเมินเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
3. ไม่ได้ทำประเมิน คือ ไม่ได้ทำประเมินทั้ง 2 รอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 15:56:11
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  บ้านข้าวแป้ง สพป.สกลนคร เขต3 24 พฤษภาคม 2562 15:56:11
2  มัธยมวัดดอนตูม สพม.เขต 8 24 พฤษภาคม 2562 15:32:54
3  สตรีวิทยา สพม.เขต 1 24 พฤษภาคม 2562 14:39:31
4  บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว สพป.ขอนแก่น เขต1 24 พฤษภาคม 2562 11:42:32
5  โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 24 พฤษภาคม 2562 11:11:52
6  บ้านโคกสูง-วังศิลา สพป.ชัยภูมิ เขต2 24 พฤษภาคม 2562 10:55:00
7  ร.ร.วัดเสาหิน สพป.สุโขทัย เขต1 24 พฤษภาคม 2562 10:06:44
8  ท่าแห่วิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 พฤษภาคม 2562 08:16:28
9  วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สพป.ชลบุรี เขต2 23 พฤษภาคม 2562 20:02:15
10  โรงเรียนบ้านปาง สพป.ลำพูน เขต2 23 พฤษภาคม 2562 15:21:24
11  วัดคลองงิ้ว สพป.ชัยนาท เขต1 23 พฤษภาคม 2562 15:14:39
12  โรงเรียนบ้านดอนหลี่ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 23 พฤษภาคม 2562 11:56:56
13  โรงเรียนวัดบางกระดาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 23 พฤษภาคม 2562 10:12:56
14  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต5 23 พฤษภาคม 2562 09:52:15
15  ราชวินิตบางแคปานขำ สพม.เขต 1 23 พฤษภาคม 2562 09:50:31
16  สุวรรณคีรี สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 23 พฤษภาคม 2562 09:34:18
17  บ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป.ขอนแก่น เขต1 23 พฤษภาคม 2562 09:20:00
18  โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม.เขต 1 23 พฤษภาคม 2562 09:07:10
19  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2562 17:39:10
20  โรงเรียนบ้านคลองสอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 22 พฤษภาคม 2562 15:47:33
21  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 22 พฤษภาคม 2562 13:40:20
22  วัดสันติวราราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 พฤษภาคม 2562 10:37:04
23  โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป.สุรินทร์ เขต2 22 พฤษภาคม 2562 10:02:19
24  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ สพป.พิษณุโลก เขต1 21 พฤษภาคม 2562 18:44:07
25  โรงเรียนวัดกะโสม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 21 พฤษภาคม 2562 12:28:28
26  โรงเรียนบ้านยางแดน สพป.สุโขทัย เขต1 21 พฤษภาคม 2562 11:01:22
27  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย สพป.ขอนแก่น เขต1 21 พฤษภาคม 2562 10:14:29
28  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร สพป.นครนายก เขต1 19 พฤษภาคม 2562 11:12:59
29  บ้านนิคมหนองตาล สพป.อุดรธานี เขต3 17 พฤษภาคม 2562 16:51:43
30  คลองพระอุดม สพป.ปทุมธานี เขต1 17 พฤษภาคม 2562 16:22:46
31  โรงเรียนบ้านคลองไผ่ สพป.ระยอง เขต2 17 พฤษภาคม 2562 11:19:26
32  บ้านสำราญ สพป.บุรีรัมย์ เขต3 17 พฤษภาคม 2562 11:13:49
33  บ้านน้ำฉา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 17 พฤษภาคม 2562 11:05:53
34  โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป.สุรินทร์ เขต2 17 พฤษภาคม 2562 09:49:28
35  บ้านหนองประโยชน์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 16 พฤษภาคม 2562 11:42:29
36  โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม.เขต 1 15 พฤษภาคม 2562 15:06:47
37  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดทวิทย์ สพป.อุดรธานี เขต3 15 พฤษภาคม 2562 14:46:18
38  โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง สพป.อุดรธานี เขต1 15 พฤษภาคม 2562 13:04:59
39  โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) สพป.พิษณุโลก เขต1 15 พฤษภาคม 2562 10:48:02
40  โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 14 พฤษภาคม 2562 22:27:25
41  โีรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป.นครราชสีมา เขต5 14 พฤษภาคม 2562 15:16:31
42  อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 13 พฤษภาคม 2562 17:22:46
43  KRATHUMPAEWWITTAYA สพม.เขต 7 13 พฤษภาคม 2562 13:54:22
44  โรงเรียนบ้านอูบมุง สพป.อุดรธานี เขต1 13 พฤษภาคม 2562 12:14:16
45  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 11 พฤษภาคม 2562 13:57:04
46  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม สพป.สระบุรี เขต1 11 พฤษภาคม 2562 12:11:29
47  บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย สพป.อุดรธานี เขต3 10 พฤษภาคม 2562 11:50:30
48  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา สพป.นครพนม เขต1 9 พฤษภาคม 2562 20:48:29
49  บ้านขมิ้นบ่อโคลน สพป.อุดรธานี เขต1 9 พฤษภาคม 2562 18:35:36
50  บ้านนาทรายน้ำรอด สพป.อุดรธานี เขต3 9 พฤษภาคม 2562 11:53:52
51  อนุบาลไชยวาน สพป.อุดรธานี เขต3 9 พฤษภาคม 2562 08:38:30
52  โรงเรียนบ้านดอนบาก สพป.อุดรธานี เขต1 8 พฤษภาคม 2562 13:18:56
53  โรงเรียนบ้านเทพราช สพป.พัทลุง เขต2 8 พฤษภาคม 2562 12:00:06
54  โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. 8 พฤษภาคม 2562 08:49:56
55  โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป.อุดรธานี เขต1 7 พฤษภาคม 2562 13:56:07
56  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สพม.เขต 1 7 พฤษภาคม 2562 13:32:54
57  บ้านหนองนาเจริญ สพป.อุดรธานี เขต1 7 พฤษภาคม 2562 12:47:07
58  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม.เขต 1 7 พฤษภาคม 2562 10:44:58
59  โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว สพป.นครราชสีมา เขต5 5 พฤษภาคม 2562 16:50:19
60  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม สพป.นครนายก เขต1 5 พฤษภาคม 2562 16:26:29
61  โรงเรียนบ้านเชียงยืน(อุดรธานี) สพป.อุดรธานี เขต1 5 พฤษภาคม 2562 13:14:10
62  แม่อ้อนอก สพป.เชียงราย เขต2 5 พฤษภาคม 2562 10:19:36
63  วัดเมตารางค์ สพป.ปทุมธานี เขต1 5 พฤษภาคม 2562 06:36:36
64  โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส สพป.ชลบุรี เขต2 3 พฤษภาคม 2562 16:33:40
65  โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ สพป.อุดรธานี เขต3 3 พฤษภาคม 2562 15:34:21
66  โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต3 3 พฤษภาคม 2562 12:05:34
67  บ้านเเม่เกาะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 3 พฤษภาคม 2562 11:50:49
68  อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สพป.ชลบุรี เขต2 3 พฤษภาคม 2562 11:08:06
69  บ้านคำเลาะ สพป.อุดรธานี เขต3 3 พฤษภาคม 2562 09:36:15
70  โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป.อุดรธานี เขต3 2 พฤษภาคม 2562 21:16:08
71  บ้านห้วยลำโมง สพป.มุกดาหาร เขต1 2 พฤษภาคม 2562 20:30:33
72  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 2 พฤษภาคม 2562 14:15:43
73  วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 พฤษภาคม 2562 10:54:15
74  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.อุดรธานี เขต3 2 พฤษภาคม 2562 10:18:18
75  โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป.ปทุมธานี เขต1 2 พฤษภาคม 2562 04:18:30
76  โรงเรียนวัดเนินตามาก สพป.ชลบุรี เขต2 30 เมษายน 2562 14:21:18
77  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี สพป.อุดรธานี เขต1 29 เมษายน 2562 10:14:34
78  ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 28 เมษายน 2562 21:42:04
79  อนุบาลหนองวัวซอ สพป.อุดรธานี เขต1 28 เมษายน 2562 10:21:04
80  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) สพป.สมุทรปราการ เขต1 27 เมษายน 2562 11:32:30
81  โรงเรียนบ้านควนยาง สพป.ตรัง เขต1 26 เมษายน 2562 13:36:46
82  บางโพธิ์เหนือ สพป.ปทุมธานี เขต1 26 เมษายน 2562 11:34:52
83  โรงเรียนวัดหนองนํ้าทิพย์ สพป.ลพบุรี เขต1 25 เมษายน 2562 18:03:05
84  โรงเรียนบ้านอ่างเตย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 23 เมษายน 2562 14:45:24
85  บ้านเขาสะท้อน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 22 เมษายน 2562 12:04:51
86  โรงเรียนบ้านหนองสทิต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 22 เมษายน 2562 11:07:23
87  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย สพป.อุดรธานี เขต1 19 เมษายน 2562 15:30:52
88  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ สพป.อุดรธานี เขต1 19 เมษายน 2562 12:54:17
89  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 19 เมษายน 2562 10:16:46
90  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ (พินิจค้าประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 18 เมษายน 2562 22:27:59
91  บ้านทุ่งทอง สพป.นครสวรรค์ เขต3 18 เมษายน 2562 15:40:22
92  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.อุดรธานี เขต1 18 เมษายน 2562 12:25:13
93  บ้านหนองไผ่ล้อม สพป.ชัยภูมิ เขต3 17 เมษายน 2562 22:26:06
94  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด สพป.ชลบุรี เขต2 17 เมษายน 2562 13:20:35
95  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 16 เมษายน 2562 20:58:18
96  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 16 เมษายน 2562 14:03:05
97  เจซี.บ้านอินทร์แปลง สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 20:28:52
98  บ้านสร้างแป้น สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 16:51:57
99  โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 09:56:01
100  บ้านนาส่อนโพนทัน สพป.อุดรธานี เขต1 12 เมษายน 2562 09:36:53


ทั้งหมด 22,725 รายการ 1 / 228
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู