สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
มือถือ 081-446-5095
E-mail: stain2548@hotmail.com
   
   
ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เรื่องมาตรฐาน 29 ประการ หลักเกณฑ์ คะแนน ผลลัพธ์ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ฯลฯ
พระณรงค์เดช อธิมุตโต อีเมล์ stain2548@hotmail.com โทร .081 - 446 - 5095
อาจารย์บรรเจอดพร สพฐ. อีเมล์ bancherd_rat@yahoo.com
อาจารย์อัมพร หุตะสิทธิ์ อีเมล์ ampornochin@hotmail.com โทร. 081-906-2211, 083-014-1950
อาจารย์อภิษฎา ขาวสุทธิ์ นักวิชาการศึกษา สนก. สพฐ. โทร. 092-9068021
(ส่วน สพฐ.) moral.group.obec@gmail.com
   
 ส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่โครงการ
   
เรื่อง *
ชื่อโรงเรียน *
ชื่อเขตพื้นที่ *
รายละเอียด *
ชื่อ-นามสกุล *
ที่อยู่
อีเมล์
เบอร์โทรของท่าน *
 
Security code * กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ
   

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู