เขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่ระบบ


 
       
ชื่อ: นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล
รับผิดชอบ: สพป.ชัยภูมิ เขต2
โทรศัพท์: 0864581283
อีเมล์: sirada2511@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 5 มิถุนายน 2556 10:44:53
ชื่อ: ว่าที่ ร.ต.วัฒนา ตรงเที่ยง
รับผิดชอบ: สพม.เขต 8 
โทรศัพท์: 0867597251
อีเมล์: wattana04@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 2 กรกฎาคม 2558 09:35:08
ชื่อ: อนุรักษ์ พรมเลข
รับผิดชอบ: สพป.เชียงราย เขต2
โทรศัพท์: 0995624494
อีเมล์: series.9mm@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 5 มกราคม 2560 09:48:12
ชื่อ: วรัญชญา ทอนเทพ
รับผิดชอบ: สพป.มหาสารคาม เขต2
โทรศัพท์: 0956168394
อีเมล์: waranchaya2529@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 28 เมษายน 2559 15:37:30
ชื่อ: นายสมศักดิ์ อินทจักร
รับผิดชอบ: สพป.ยะลา เขต3
โทรศัพท์: 0897366893
อีเมล์: kai.intajak@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 22 ตุลาคม 2556 17:41:41
ชื่อ: นางอัจฉรา บัวแย้ม
รับผิดชอบ: สพป.บุรีรัมย์ เขต2
โทรศัพท์: 0898494458
อีเมล์: podatchara@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 13 กุมภาพันธ์ 2555 14:18:31
ชื่อ: หัทยา ขยัน
รับผิดชอบ: สพม.เขต 11 
โทรศัพท์: 0815691623
อีเมล์: g4317220@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2560 16:16:24
ชื่อ: นางธนัช แสงจันทร์
รับผิดชอบ: สพป.สงขลา เขต1
โทรศัพท์: 08 3183 3043
อีเมล์: iduck2555@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 14 กุมภาพันธ์ 2556 15:52:14
ชื่อ: ว่าที่ ร.ท.วีรศักดิ์ มลิจาร
รับผิดชอบ: สพป.สระแก้ว เขต1
โทรศัพท์: 0818647350
อีเมล์: weerasak504@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 13 ธันวาคม 2554 12:19:37
ชื่อ: ญานภร นันทพานิช
รับผิดชอบ: สพม.เขต 6 
โทรศัพท์: 083-0830865
อีเมล์: muknan984@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 00:00:00
ชื่อ: นายมนัด ตั้งเส้ง
รับผิดชอบ: สพป.นครศรีธรรมราช เขต3
โทรศัพท์: 0910345865
อีเมล์: manat72502@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 5 พฤษภาคม 2560 15:23:53
ชื่อ: นางทิพยวรรณ ประยูรสิทธิ
รับผิดชอบ: สพป.บึงกาฬ เขต1
โทรศัพท์: 0857510026
อีเมล์: tippawan6@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 18 กุมภาพันธ์ 2556 12:10:14
ชื่อ: นางสาวสุภาพ จัดละ
รับผิดชอบ: สพป.กาญจนบุรี เขต2
โทรศัพท์: 081-3789718
อีเมล์: pappap1963@windowslive.com
วันที่ลงทะเบียน: 2 มีนาคม 2555 09:00:58
ชื่อ: นางฐิติพร เด็กหลี
รับผิดชอบ: สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2
โทรศัพท์: 088-5555645
อีเมล์: titioil@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 18 กุมภาพันธ์ 2556 04:56:32
ชื่อ: นางสาวสุคนธ์ทิพ สำเนียงดี
รับผิดชอบ: สพป.สุพรรณบุรี เขต1
โทรศัพท์: 085-2626836
อีเมล์: tiw2418@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤศจิกายน 2556 10:32:02
ชื่อ: นายเอนก เกตุวงศา
รับผิดชอบ: สพป.สกลนคร เขต1
โทรศัพท์: 0811172835
อีเมล์: anek_2204@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 18 เมษายน 2559 14:57:31
ชื่อ: นายเฉลิมพร พุฒปราง
รับผิดชอบ: สพม.เขต 33 
โทรศัพท์: 0826262538
อีเมล์: putpag33@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 12 กรกฎาคม 2559 15:47:18
ชื่อ: นายธนพล แสนยานุภาพ
รับผิดชอบ: สพป.ระยอง เขต1
โทรศัพท์: 0923273741
อีเมล์: tanaploy58@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 27 สิงหาคม 2556 10:29:52
ชื่อ: นางปรัชญา ทองดี
รับผิดชอบ: สพป.พัทลุง เขต1
โทรศัพท์: 0836529944
อีเมล์: pying_2513@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 8 มกราคม 2555 14:22:29
ชื่อ: นางสาวนิตยา ภูมิไชยา
รับผิดชอบ: สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2
โทรศัพท์: 0935821767
อีเมล์: poompakdee_2009@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 15 กรกฎาคม 2557 11:02:46
ทั้งหมด 337 รายการ 1 / 17
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู