เขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่ระบบ


 
       
ชื่อ: นายอุทยาน ปิตามาตา
รับผิดชอบ: สพป.บุรีรัมย์ เขต4
โทรศัพท์: 081 999 5948, 044 699 219
อีเมล์: outhayan8059@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤศจิกายน 2556 10:15:38
ชื่อ: ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา
รับผิดชอบ: สพป.ร้อยเอ็ด เขต3
โทรศัพท์: 0863534796
อีเมล์: pragon_ta@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 8 กันยายน 2559 22:56:01
ชื่อ: นางสาวลำเฑียร ชนะสุวรรณ์
รับผิดชอบ: สพป.พัทลุง เขต2
โทรศัพท์: 0898761320
อีเมล์: lam_lam99@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2556 14:59:35
ชื่อ: นางศรีเศวต จอมหงษ์
รับผิดชอบ: สพป.อุบลราชธานี เขต1
โทรศัพท์: 0896260078
อีเมล์: chaiyagul@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 18 กุมภาพันธ์ 2556 10:39:23
ชื่อ: นางดลพรรณ ทองแดง
รับผิดชอบ: สพป.สงขลา เขต2
โทรศัพท์: 0897344766
อีเมล์: donlapan13@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 24 กุมภาพันธ์ 2555 15:21:45
ชื่อ: พรรณพร วรรณลักษณ์
รับผิดชอบ: สพป.อ่างทอง เขต1
โทรศัพท์: 0861271549
อีเมล์: punnapron.wun@live.com
วันที่ลงทะเบียน: 14 มีนาคม 2555 22:13:54
ชื่อ: นางสาวบุษบา สุกแก้ว และนางจารุชา ถิรชานิธิศ
รับผิดชอบ: สพป.แพร่ เขต2
โทรศัพท์: 081-8886242 081-8829585
อีเมล์: a _busaba@hotmail.com , tirachanitit.j@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 1 กุมภาพันธ์ 2556 09:17:05
ชื่อ: นายบุญธรรม พุทธิวงศ์
รับผิดชอบ: สพป.ตาก เขต2
โทรศัพท์: 087 - 2079063
อีเมล์: boontumb@yahoo.com
วันที่ลงทะเบียน: 13 กุมภาพันธ์ 2555 07:53:45
ชื่อ: นายไพฑูรย์ มะณู
รับผิดชอบ: สพป.กำแพงเพชร เขต1
โทรศัพท์: 0882777686
อีเมล์: sonopaitoon@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 29 มกราคม 2555 15:07:40
ชื่อ: นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย
รับผิดชอบ: สพม.เขต 1 
โทรศัพท์: 0810938037
อีเมล์: roong2509@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤศจิกายน 2558 10:12:07
ชื่อ: นางคำพรทิพย์ ปรัชญาวาที
รับผิดชอบ: สพป.สงขลา เขต3
โทรศัพท์: 0873951526
อีเมล์:
วันที่ลงทะเบียน: 28 มิถุนายน 2556 13:59:54
ชื่อ: นายนิยม ไผ่โสภา
รับผิดชอบ: สพม.เขต 22 
โทรศัพท์: 081-3802567
อีเมล์: nphaisopha@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤศจิกายน 2556 10:02:33
ชื่อ: นายวัชรพงศ์ ไชยศร
รับผิดชอบ: สพป.ชุมพร เขต1
โทรศัพท์: 081-4168080
อีเมล์: vanrath@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 28 ธันวาคม 2553 11:17:34
ชื่อ: นางสาวกรรณิการ์ แซ่ตั้น
รับผิดชอบ: สพป.พังงา เขต1
โทรศัพท์: 0899703360
อีเมล์: kanika 2103@gmail
วันที่ลงทะเบียน: 24 กุมภาพันธ์ 2555 12:23:54
ชื่อ: นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี
รับผิดชอบ: สพป.เชียงใหม่ เขต2
โทรศัพท์: 0812896849
อีเมล์: teacher-j@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 18 มิถุนายน 2556 13:42:14
ชื่อ: นางศิริกร ปวงคำคง
รับผิดชอบ: สพม.เขต 34 
โทรศัพท์: 0892664639/0884003139
อีเมล์: sirikorn04@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 6 เมษายน 2555 16:32:20
ชื่อ: นายเผชิญ อุปนันท์
รับผิดชอบ: สพป.นครศรีธรรมราช เขต1
โทรศัพท์: 089 593 6603
อีเมล์:
วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤศจิกายน 2556 10:45:35
ชื่อ: นายปรีชา ทาศิริ
รับผิดชอบ: สพป.อุบลราชธานี เขต1
โทรศัพท์: ๐๘๙๔๒๕๕๗๗๐
อีเมล์: preechathasiri@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 16 มิถุนายน 2555 10:44:51
ชื่อ: นางนฤมล โล่ห์ทองคำ
รับผิดชอบ: สพป.ปทุมธานี เขต2
โทรศัพท์: 08-7716-4811,08-1905-7381
อีเมล์: nar_mol@hotmail.com,l.nongmol@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 31 มกราคม 2555 14:32:10
ชื่อ: นายสุพัชร พันธุระศรี
รับผิดชอบ: สพม.เขต 20 
โทรศัพท์: 093-561 9339
อีเมล์:
วันที่ลงทะเบียน: 29 กุมภาพันธ์ 2555 13:11:08
ทั้งหมด 308 รายการ 1 / 16
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู