เขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่ระบบ


 
       
ชื่อ: นายดุสิต เงินใส
รับผิดชอบ: สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1
โทรศัพท์: 0819601999
อีเมล์: sonodusit@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 11 กุมภาพันธ์ 2556 10:24:16
ชื่อ: นางนันทากาญจน์ อัศพงศ์ธนัชเดช
รับผิดชอบ: สพป.ชลบุรี เขต2
โทรศัพท์: 0895444991
อีเมล์: ta_ninee@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 00:00:00
ชื่อ: นายสุรศักดิ์ เอี่ยมทุเรียน
รับผิดชอบ: สพป.ตาก เขต1
โทรศัพท์: 0898512439
อีเมล์: iamthurian1@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 6 มิถุนายน 2559 11:20:21
ชื่อ: นายบุญเชิด อนันตะ
รับผิดชอบ: สพม.เขต 38 
โทรศัพท์: 0864409285
อีเมล์: bird2501_0@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 1 สิงหาคม 2557 19:37:44
ชื่อ: นายอัมพร เรือนนาค
รับผิดชอบ: สพป.สิงห์บุรี เขต1
โทรศัพท์: 086-011-1925
อีเมล์: Ampornreunnak@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 12 พฤศจิกายน 2556 15:50:21
ชื่อ: นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์
รับผิดชอบ: สพป.ร้อยเอ็ด เขต2
โทรศัพท์: 0801040305
อีเมล์: sws_chpu@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 9 ตุลาคม 2559 14:18:56
ชื่อ: นายสุวิทย์ พันธุ์ผัก
รับผิดชอบ: สพป.ปทุมธานี เขต1
โทรศัพท์: 0814310145
อีเมล์: suwitp53@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 5 กุมภาพันธ์ 2556 13:57:02
ชื่อ: นางสาวอรทัย บุพโชติ
รับผิดชอบ: สพม.เขต 26 
โทรศัพท์: 0933279919
อีเมล์: nook_kz@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 21 มิถุนายน 2556 12:50:38
ชื่อ: นางกานดา พุทธรักษา
รับผิดชอบ: สพป.ชลบุรี เขต1
โทรศัพท์: 081-7614400
อีเมล์: da4400@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤศจิกายน 2558 16:26:41
ชื่อ: นางช่อเพชร วงศ์ชัย
รับผิดชอบ: สพป.พะเยา เขต2
โทรศัพท์: 085-7198712
อีเมล์: chor-petch@hotmail.com , chorpetchek@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 31 มกราคม 2555 14:22:54
ชื่อ: นางนฤมล โล่ห์ทองคำ
รับผิดชอบ: สพป.ปทุมธานี เขต2
โทรศัพท์: 08-7716-4811,08-1905-7381
อีเมล์: nar_mol@hotmail.com,l.nongmol@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 31 มกราคม 2555 14:32:10
ชื่อ: นางฉวีวรรณ รื่นเริง
รับผิดชอบ: สพป.สระบุรี เขต1
โทรศัพท์: 0868352404
อีเมล์: Chaweewan152499@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2556 13:38:34
ชื่อ: นายพรหมเทพ test
รับผิดชอบ: สพป.พังงา เขต1
โทรศัพท์: 0818297596
อีเมล์: antbatcat@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 00:00:00
ชื่อ: นางกุลจิรา บัวผัน
รับผิดชอบ: สพป.เชียงราย เขต4
โทรศัพท์: 0949549564
อีเมล์: krj.989@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 25 เมษายน 2555 09:38:39
ชื่อ: นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ
รับผิดชอบ: สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1
โทรศัพท์: 081 1421464
อีเมล์: khunaokrub@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 11 กุมภาพันธ์ 2556 14:26:05
ชื่อ: นายปรีชา ทาศิริ
รับผิดชอบ: สพป.อุบลราชธานี เขต1
โทรศัพท์: ๐๘๙๔๒๕๕๗๗๐
อีเมล์: preechathasiri@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 16 มิถุนายน 2555 10:44:51
ชื่อ: นายวิชัย ธนะคำดี
รับผิดชอบ: สพป.หนองบัวลำภู เขต2
โทรศัพท์: 0862399679
อีเมล์: wichai_tkd@yahoo.co.th
วันที่ลงทะเบียน: 26 กุมภาพันธ์ 2555 17:52:29
ชื่อ: นางสุพัตรา เรืองขจิต
รับผิดชอบ: สพป.ตราด เขต1
โทรศัพท์: 089-4996391
อีเมล์: supatar25@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 29 ธันวาคม 2554 16:28:33
ชื่อ: นางนันทนา พายตะคุ
รับผิดชอบ: สพป.อุบลราชธานี เขต1
โทรศัพท์: 0816608132
อีเมล์: nantana2499@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 21 กรกฎาคม 2557 15:46:07
ชื่อ: นางปัทมา พิมเสน
รับผิดชอบ: สพป.นครราชสีมา เขต2
โทรศัพท์: 0817180162
อีเมล์: patpim676@gmai.coml
วันที่ลงทะเบียน: 5 กุมภาพันธ์ 2556 13:44:19
ทั้งหมด 307 รายการ 1 / 16
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู