เขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่ระบบ


 
       
ชื่อ: นางนันทนา คชกฤษ
รับผิดชอบ: สพม.เขต 10 
โทรศัพท์: 0817836425
อีเมล์: nantana2105@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤศจิกายน 2556 10:41:49
ชื่อ: นางดลพรรณ ทองแดง
รับผิดชอบ: สพป.สงขลา เขต2
โทรศัพท์: 0897344766
อีเมล์: donlapan13@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 24 กุมภาพันธ์ 2555 15:21:45
ชื่อ: นายอัมพล เอียดนุช
รับผิดชอบ: สพป.สตูล เขต1
โทรศัพท์: 0866975939
อีเมล์: ampon3215@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 00:00:00
ชื่อ: นายมิตรชัย มั่งคั่ง
รับผิดชอบ: สพป.ขอนแก่น เขต1
โทรศัพท์: 0840315399
อีเมล์: mitchai@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 1 กรกฎาคม 2558 13:31:40
ชื่อ: นางสาวรัชนีวรรณ พิมพ์ปรุ
รับผิดชอบ: สพม.เขต 31 
โทรศัพท์: 0845888459
อีเมล์: mtd_dan@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 5 มกราคม 2555 12:28:38
ชื่อ: นายโสวัฒน์ พรมสุพรรณ
รับผิดชอบ: สพป.อุบลราชธานี เขต4
โทรศัพท์: 0819765158
อีเมล์: sovatpromsupan@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 6 กุมภาพันธ์ 2556 08:00:07
ชื่อ: นางนงค์นุช อุทัยศรี
รับผิดชอบ: สพป.ระยอง เขต2
โทรศัพท์: 0845626099
อีเมล์:
วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2555 17:57:40
ชื่อ: นายพงษ์เทพ มนัสตรง
รับผิดชอบ: สพป.ลำพูน เขต1
โทรศัพท์: 0817468742
อีเมล์: jaopong@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 00:00:00
ชื่อ: นายขนาน ชิตณรงค์
รับผิดชอบ: สพม.เขต 8 
โทรศัพท์: 0877111834
อีเมล์:
วันที่ลงทะเบียน: 26 ตุลาคม 2556 10:56:51
ชื่อ: นางสิรภัทร เกิดผล
รับผิดชอบ: สพป.กาญจนบุรี เขต4
โทรศัพท์: 0819812871
อีเมล์: kerhtphon21@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 28 สิงหาคม 2556 13:52:42
ชื่อ: นางสาวณฐลมนต์ ทองสุทธิ์
รับผิดชอบ: สพม.เขต 28 
โทรศัพท์: 081-889249
อีเมล์: chob892@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 2 เมษายน 2556 15:16:51
ชื่อ: สุพจน์ ศรีวงศ์แสง
รับผิดชอบ: สพม.เขต 24 
โทรศัพท์: 0856596424
อีเมล์: sriwong87@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 19 พฤษภาคม 2555 23:29:04
ชื่อ: นายสุพัชร พันธุระศรี
รับผิดชอบ: สพม.เขต 20 
โทรศัพท์: 093-561 9339
อีเมล์:
วันที่ลงทะเบียน: 29 กุมภาพันธ์ 2555 13:11:08
ชื่อ: นางสุรางค์ เทียนดี
รับผิดชอบ: สพป.อ่างทอง เขต1
โทรศัพท์: 0868012571
อีเมล์: taindee@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 2 เมษายน 2558 11:32:08
ชื่อ: นางฉวีวรรณ รื่นเริง
รับผิดชอบ: สพป.สระบุรี เขต1
โทรศัพท์: 0868352404
อีเมล์: Chaweewan152499@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2556 13:38:34
ชื่อ: นายสุรพล ยังวัฒนา
รับผิดชอบ: สพป.สมุทรสงคราม เขต1
โทรศัพท์: 0956190871
อีเมล์: suraphol_y@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2558 14:43:45
ชื่อ: นางพัชราวลัย ชูเวียง
รับผิดชอบ: สพป.ขอนแก่น เขต5
โทรศัพท์: 0933233136
อีเมล์: kkn5.sport@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 6 กรกฎาคม 2558 14:41:35
ชื่อ: นางปัทมา พิมเสน
รับผิดชอบ: สพป.นครราชสีมา เขต2
โทรศัพท์: 0817180162
อีเมล์: patpim676@gmai.coml
วันที่ลงทะเบียน: 5 กุมภาพันธ์ 2556 13:44:19
ชื่อ: นางสาวสุนัฏฐา เจริญผล
รับผิดชอบ: สพป.นครศรีธรรมราช เขต4
โทรศัพท์: 0812711275
อีเมล์: sunattha.ch@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 3 กรกฎาคม 2556 10:41:28
ชื่อ: นางศุภกาญจน์ ตันติกัลยาภรณ์
รับผิดชอบ: สพป.ภูเก็ต เขต1
โทรศัพท์: 086-940-0309
อีเมล์: spktanti@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤศจิกายน 2556 10:50:28
ทั้งหมด 303 รายการ 1 / 16
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู