เขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่ระบบ


 
       
ชื่อ: นางสุภาวดี สุจริต
รับผิดชอบ: สพป.นนทบุรี เขต2
โทรศัพท์: 089 891 3168
อีเมล์: sudyrity@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 19 กุมภาพันธ์ 2556 13:03:48
ชื่อ: นายธานินทร์ แทนคำ
รับผิดชอบ: สพป.ศรีสะเกษ เขต4
โทรศัพท์: 0831282224
อีเมล์: TANINTHAN@GMAIL.COM
วันที่ลงทะเบียน: 20 มีนาคม 2556 10:01:40
ชื่อ: นายสมชาย ศิริวรรณ์
รับผิดชอบ: สพป.นครศรีธรรมราช เขต3
โทรศัพท์: 0813679106
อีเมล์: somchai242501
วันที่ลงทะเบียน: 2 มีนาคม 2555 10:25:43
ชื่อ: นายเฉลียว พันธุ์อุดมศักดิ์
รับผิดชอบ: สพม.เขต 37 
โทรศัพท์: 0815314493
อีเมล์: Punudomsak@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 21 ตุลาคม 2556 21:46:15
ชื่อ: นางมาลินี กลางประพันธ์
รับผิดชอบ: สพม.เขต 29 
โทรศัพท์: 0872361796
อีเมล์: malinee2002@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤศจิกายน 2557 09:34:03
ชื่อ: นางสาวปราณี เชื้อชาติ
รับผิดชอบ: สพป.สระแก้ว เขต2
โทรศัพท์: 0817015754
อีเมล์: pchuachat@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 24 ธันวาคม 2554 15:23:41
ชื่อ: นางศรีจันทร์ ทรายใจ
รับผิดชอบ: สพป.ลำปาง เขต1
โทรศัพท์: 0861925623
อีเมล์: srichan_2507@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2558 15:55:17
ชื่อ: นายชูโชค ชะออน
รับผิดชอบ: สพป.นครราชสีมา เขต7
โทรศัพท์: 086-2459214
อีเมล์: chaon.999@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤศจิกายน 2556 10:12:35
ชื่อ: นางเครือชุลี เรืองแก้ว
รับผิดชอบ: สพป.เพชรบุรี เขต1
โทรศัพท์: 087 0443822
อีเมล์: Kruechulee-r@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 25 มีนาคม 2556 15:25:24
ชื่อ: นายสมเกียรติ์ แสงทองล้วน
รับผิดชอบ: สพป.เชียงราย เขต1
โทรศัพท์: 0904695255
อีเมล์: somkiat191@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 31 ธันวาคม 2554 14:27:31
ชื่อ: นางธนพรรณ รอดกำเหนิด
รับผิดชอบ: สพป.พิจิตร เขต1
โทรศัพท์: 0897998682
อีเมล์: tanaparn_2500@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 28 ธันวาคม 2554 10:41:19
ชื่อ: นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี
รับผิดชอบ: สพป.เชียงใหม่ เขต2
โทรศัพท์: 0812896849
อีเมล์: teacher-j@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 18 มิถุนายน 2556 13:42:14
ชื่อ: นางสาวรมณียา นาสมผล
รับผิดชอบ: สพม.เขต 25 
โทรศัพท์: 0847989966
อีเมล์: rommy.phu@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 2 เมษายน 2556 15:18:33
ชื่อ: นางนันทนา พายตะคุ
รับผิดชอบ: สพป.อุบลราชธานี เขต1
โทรศัพท์: 0816608132
อีเมล์: nantana2499@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 21 กรกฎาคม 2557 15:46:07
ชื่อ: นายวัชรพงศ์ ไชยศร
รับผิดชอบ: สพป.ชุมพร เขต1
โทรศัพท์: 081-4168080
อีเมล์: vanrath@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 28 ธันวาคม 2553 11:17:34
ชื่อ: นางสิริพร วิลาศรี
รับผิดชอบ: สพม.เขต 22 
โทรศัพท์: 0807671717
อีเมล์: nidwilasri09@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2556 13:18:12
ชื่อ: นายอัมพล เอียดนุช
รับผิดชอบ: สพป.สตูล เขต1
โทรศัพท์: 0866975939
อีเมล์: ampon3215@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 00:00:00
ชื่อ: นางสมจิตร พิมพ์รส
รับผิดชอบ: สพป.กาฬสินธุ์ เขต3
โทรศัพท์: 086-2427836
อีเมล์: somjith2424@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 11 มกราคม 2559 11:45:33
ชื่อ: นางสาวนาฏยา สิทธิชัย
รับผิดชอบ: สพป.ตรัง เขต2
โทรศัพท์: 0895889956
อีเมล์: kyswch3@hotmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 27 พฤษภาคม 2556 11:27:51
ชื่อ: ศุภกร มรกต
รับผิดชอบ: สพป.ราชบุรี เขต2
โทรศัพท์: 0818802324
อีเมล์: suppakorn64@gmail.com
วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2555 08:08:38
ทั้งหมด 309 รายการ 1 / 16
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู