พัฒนานักเรียนวิถีพุทธ
พัฒนาครูบุคลากรวิถีพุทธ
ปฎิบัติธรรมบุคลากรวิถีพุทธ
พัฒนาเครือข่ายวิถีพุทธ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
หลักสูตรหลักชาวพุทธ
คำอธิบายหลักสูตร
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • อบรมหลักสูตรนี้
  หลักสูตรพุทธอาสา
  คำอธิบายหลักสูตร
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • อบรมหลักสูตรนี้
  หลักสูตรค่ายโครงงานวิถีพุทธ
  คำอธิบายหลักสูตร
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • : Download (4 kb)
 • อบรมหลักสูตรนี้
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
  ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
   
  www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
  คลิกเพื่อสมัครเป็นครู