วีดีโอโรงเรียน

 

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.7
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู17)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.6
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู17)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.5
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู17)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.4
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู18)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.3
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู17)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.2
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู13)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.1
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู18)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู15)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู10)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู10)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ถนนสายบุญ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู11)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

การอบรมคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู9)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรมตลาดนัดคนพอเพียง
(1 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู22)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู248)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู360)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู353)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู394)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู355)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู517)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู410)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู356)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู377)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู583)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู345)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู372)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู397)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู364)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู367)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู358)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู315)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู308)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู253)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู267)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู228)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู250)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรมคนดีวิถึพุทธ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู199)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

วันบุญรร.ธีราศรมสุราษฏร์
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู212)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

โครงการ "ค่ายคุณธรรมนำวิถี 4.0" โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
(20 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู243)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู196)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

คณะครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู208)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู192)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

22/7/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู182)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

โรงเรียนวัดดีหลวงเข้าวัดฟังธรรมในวันพระ
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู158)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

สวดมนต์ บริหารจิตก่อน-หลัง ประชุมคณะครู-บุคลากรในโรงเรียน
(1 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู183)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

18/11/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(30 พฤษภาคม 2560)

(เปิดดู187)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
(7 ธันวาคม 2559)

(เปิดดู482)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(25 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู593)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
(23 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู438)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
(15 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู468)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู566)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู590)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู668)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู534)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู361)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู362)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู425)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู390)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู273)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู288)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู272)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู308)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู271)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู311)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู237)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรม "จิตเป็นสุข"
(3 กันยายน 2559)

(เปิดดู292)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

อบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชน
(2 กันยายน 2559)

(เปิดดู282)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป.ชม 1
(23 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู341)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(12 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู326)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

วิถีพุทธวิถีชีวิตเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
(2 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู406)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธ
(24 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู343)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(15 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู383)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรมวันมาฆบูชา
(14 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู383)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ค่ายพุทธบุตร
(13 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู355)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง ความทุกข์ ของ เจน 2558
(12 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู664)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง ขบวนการรักษ์โลก 255ุ6
(12 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู387)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง นักเรียนห้าบาป 2555
(12 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู350)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

นักเรียนฝึกสมาธิ
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู349)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ผู้อำนวยการนำนักเรียนสวดมนต์ในการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู316)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

อบรม คุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู393)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

อบรม คุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู334)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

วิถิสาสมาะิก่อนเข้าเรียน
(14 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู310)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรมสวดมนต์
(14 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู341)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

สวดมนต์แปล
(12 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู459)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

นักเรียน รร.บ้านเวียงฝาง ตัวแทนชมรมคนรักในหลวง จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร
(11 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู250)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรมวันศุกร์
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู287)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

วิสาขบูชา 59
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู233)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

วิสาขบูชา 59
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู278)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

สวดมนต์ตอนเช้า
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู211)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

พระอาจารย์จำรัส ปภัสสโร แสดงธรรมเรื่องยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านนาบอน
(1 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู239)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

มารยาทการไหว้
(16 เมษายน 2559)

(เปิดดู463)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

MV ลมหายใจแห่งความสุข สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3
(2 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู1548)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู1228)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู1106)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู1241)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

วันวิสาขบูชา
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู1378)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

น้องอนุบาลท่องกฎอิทัปปัจยตา
(3 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู1064)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

สวดมนต์ในวันพระ
(10 มิถุนายน 2557)

(เปิดดู1069)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กิจกรรมตัดต่อภาพยนตร์สั้น มัธยม โรงเรียนวัดตกพรม
(22 มีนาคม 2557)

(เปิดดู1059)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

บ้านที่แท้จริง
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู810)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

คู่บารมี
(30 มกราคม 2557)

(เปิดดู806)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)
ทั้งหมด 109 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู