วีดีโอโรงเรียน

 

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู15)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู37)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู57)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู60)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

สวดมนต์ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู47)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ทุกวันศุกร์
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู67)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมวันวิสาขบูชาปีการศึกษา2561
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู67)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

บ้านทุ่งยาว นั่งสมาธิ
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู65)( เปิดล่าสุด12 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู56)( เปิดล่าสุด11 กรกฎาคม 2561)

เข้าแถวเคารพธงชาติ
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู40)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู52)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

วันวิสาขบูชา
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู34)( เปิดล่าสุด9 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมแกนนำครอบครัวพอเพียง
(6 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู47)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
(1 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู55)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
(23 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู76)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
(22 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู55)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.7
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู93)( เปิดล่าสุด16 กรกฎาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.6
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู82)( เปิดล่าสุด10 กรกฎาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.5
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู90)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.4
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู92)( เปิดล่าสุด9 กรกฎาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.3
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู101)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.2
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู64)( เปิดล่าสุด10 กรกฎาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.1
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู60)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู65)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู44)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู40)( เปิดล่าสุด8 กรกฎาคม 2561)

ถนนสายบุญ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู41)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2561)

การอบรมคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู42)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมตลาดนัดคนพอเพียง
(1 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู57)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู303)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู422)( เปิดล่าสุด16 กรกฎาคม 2561)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู407)( เปิดล่าสุด16 กรกฎาคม 2561)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู443)( เปิดล่าสุด16 กรกฎาคม 2561)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู418)( เปิดล่าสุด16 กรกฎาคม 2561)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู564)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู456)( เปิดล่าสุด16 กรกฎาคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู407)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู440)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู647)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู385)( เปิดล่าสุด9 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู414)( เปิดล่าสุด9 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู431)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู394)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2561)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู407)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2561)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู394)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู360)( เปิดล่าสุด16 กรกฎาคม 2561)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู343)( เปิดล่าสุด12 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู289)( เปิดล่าสุด12 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู306)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู268)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู282)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมคนดีวิถึพุทธ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู231)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

วันบุญรร.ธีราศรมสุราษฏร์
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู250)( เปิดล่าสุด12 กรกฎาคม 2561)

โครงการ "ค่ายคุณธรรมนำวิถี 4.0" โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
(20 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู299)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู238)( เปิดล่าสุด12 กรกฎาคม 2561)

คณะครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู261)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู227)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2561)

22/7/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู219)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2561)

โรงเรียนวัดดีหลวงเข้าวัดฟังธรรมในวันพระ
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู195)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

สวดมนต์ บริหารจิตก่อน-หลัง ประชุมคณะครู-บุคลากรในโรงเรียน
(1 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู219)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

18/11/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(30 พฤษภาคม 2560)

(เปิดดู229)( เปิดล่าสุด16 กรกฎาคม 2561)

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
(7 ธันวาคม 2559)

(เปิดดู522)( เปิดล่าสุด12 กรกฎาคม 2561)

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(25 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู627)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2561)

โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
(23 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู468)( เปิดล่าสุด12 กรกฎาคม 2561)

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
(15 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู505)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู616)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู631)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู702)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2561)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู575)( เปิดล่าสุด12 กรกฎาคม 2561)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู394)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู400)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2561)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู470)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู423)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู307)( เปิดล่าสุด16 กรกฎาคม 2561)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู320)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู306)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2561)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู345)( เปิดล่าสุด16 กรกฎาคม 2561)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู307)( เปิดล่าสุด11 กรกฎาคม 2561)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู348)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู269)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรม "จิตเป็นสุข"
(3 กันยายน 2559)

(เปิดดู322)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

อบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชน
(2 กันยายน 2559)

(เปิดดู315)( เปิดล่าสุด11 กรกฎาคม 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป.ชม 1
(23 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู380)( เปิดล่าสุด16 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(12 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู363)( เปิดล่าสุด12 กรกฎาคม 2561)

วิถีพุทธวิถีชีวิตเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
(2 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู445)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธ
(24 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู383)( เปิดล่าสุด12 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(15 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู422)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมวันมาฆบูชา
(14 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู422)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

ค่ายพุทธบุตร
(13 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู392)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง ความทุกข์ ของ เจน 2558
(12 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู726)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง ขบวนการรักษ์โลก 255ุ6
(12 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู425)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง นักเรียนห้าบาป 2555
(12 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู384)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

นักเรียนฝึกสมาธิ
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู383)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

ผู้อำนวยการนำนักเรียนสวดมนต์ในการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู354)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2561)

อบรม คุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู432)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)

อบรม คุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู371)( เปิดล่าสุด11 กรกฎาคม 2561)

วิถิสาสมาะิก่อนเข้าเรียน
(14 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู345)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2561)

กิจกรรมสวดมนต์
(14 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู371)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2561)

สวดมนต์แปล
(12 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู505)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2561)

นักเรียน รร.บ้านเวียงฝาง ตัวแทนชมรมคนรักในหลวง จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร
(11 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู285)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2561)
ทั้งหมด 125 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู