วีดีโอโรงเรียน

 

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู14)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู14)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู15)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู23)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู30)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู32)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู42)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู44)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู37)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู51)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู47)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู43)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู44)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู54)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู36)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู37)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู79)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู74)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู88)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู108)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู123)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

สวดมนต์ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู97)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

กิจกรรมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ทุกวันศุกร์
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู122)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

กิจกรรมวันวิสาขบูชาปีการศึกษา2561
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู114)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

บ้านทุ่งยาว นั่งสมาธิ
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู109)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู94)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

เข้าแถวเคารพธงชาติ
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู75)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู92)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

วันวิสาขบูชา
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู65)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

กิจกรรมแกนนำครอบครัวพอเพียง
(6 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู80)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
(1 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู88)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
(23 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู109)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
(22 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู88)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.7
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู122)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.6
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู119)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.5
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู129)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.4
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู123)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.3
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู132)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.2
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู92)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.1
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู94)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู97)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู72)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู74)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

ถนนสายบุญ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู67)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

การอบรมคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู66)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

กิจกรรมตลาดนัดคนพอเพียง
(1 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู83)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู344)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู475)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู454)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู482)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู461)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู603)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู499)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู441)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู491)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู716)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู418)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู449)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู464)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู430)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู439)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู422)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู392)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู382)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู322)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู341)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู296)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู316)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

กิจกรรมคนดีวิถึพุทธ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู259)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

วันบุญรร.ธีราศรมสุราษฏร์
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู277)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

โครงการ "ค่ายคุณธรรมนำวิถี 4.0" โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
(20 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู357)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู267)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

คณะครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู304)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู251)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

22/7/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู248)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

โรงเรียนวัดดีหลวงเข้าวัดฟังธรรมในวันพระ
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู226)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

สวดมนต์ บริหารจิตก่อน-หลัง ประชุมคณะครู-บุคลากรในโรงเรียน
(1 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู247)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

18/11/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(30 พฤษภาคม 2560)

(เปิดดู258)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
(7 ธันวาคม 2559)

(เปิดดู550)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2561)

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(25 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู658)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2561)

โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
(23 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู501)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
(15 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู537)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู652)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู660)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู730)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู604)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู423)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู431)( เปิดล่าสุด26 กันยายน 2561)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู498)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู455)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2561)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู338)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู349)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู332)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2561)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู375)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู336)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู372)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู295)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

กิจกรรม "จิตเป็นสุข"
(3 กันยายน 2559)

(เปิดดู352)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

อบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชน
(2 กันยายน 2559)

(เปิดดู354)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป.ชม 1
(23 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู417)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2561)
ทั้งหมด 142 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู