วีดีโอโรงเรียน

 

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู107)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู98)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมโณงเรียนวิถีพุทธเตรียมประเมิน
(16 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู211)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

โครงการค่ายคุณธรรม เปิดเทอม สร้างสุข
(13 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู235)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

สวดมนต์แปล
(13 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู225)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(6 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู317)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

แผ่เมตตาหลังนั่งสมาธิทุกเช้า
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู342)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

นั่งสมาธิก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และสวดมนต์
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู349)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.1 (7 มิ.ย.62)
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู344)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

เขาว่าหนูุเป็นบ้า2561
(15 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู367)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

กิจกกรรม ทอดถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2562
(13 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู356)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2562
(26 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู404)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมต้านยาเสพติด
(26 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู396)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมวันไหว้ครู
(13 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู417)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
(12 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู397)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
(12 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู383)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

การสวดมนต์ประจำเดือน
(11 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู401)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

วงดนตรี
(10 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู385)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ฟ้อนรำ 55 ปี เมืองปทุมรัตต์
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู409)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมวัฒนธรรมอีสาน
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู387)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู360)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.2 (6 มิ.ย.62)
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู401)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

ค่ายปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4/2562
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู347)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

สวดมนต์ไหว้พระ วันไหว้ครู
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู334)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู308)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู152)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมวันไหว้ครู
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู113)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมค่ายเยาวชนคิดบวกต่อต้านยาเสพติด
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู120)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมสือสรประเพณีวัฒนธรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ชาว นพศ.
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู107)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมรักษาศีล ครั้งที่ 2
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู100)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมรักษาศีล
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู100)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

นักเรียนสำนึกผิดโดยการขอโทษ
(4 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู91)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

สวดมนต์สุดสัปดาห์
(25 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู114)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

ถือศีล5สวดมนต์ภาวนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(23 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู111)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(23 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู120)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

วันวิสาขบูชา โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
(19 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู81)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

วิดีทัศน์ แนะนำโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน
(6 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู141)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

พิจารณาอาหาร
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู168)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

วันแม่แห่งชาติ
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู132)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

ค่ายคุณธรรม
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู133)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

หนังสั้น เรื่อง แยกกันเถอะ
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู121)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

แข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะระดับคณะสงฆ์ภาค 9
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู114)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

บรรยายธรรม
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู136)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ วัดบ้านน้ำไคร้
(27 เมษายน 2562)

(เปิดดู133)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู247)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู653)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู302)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู378)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู314)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู340)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู348)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู368)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู379)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู331)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู340)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู254)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู219)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู294)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู250)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู309)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู284)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู257)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู254)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู318)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู288)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู260)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู298)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู285)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

สวดมนต์ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู244)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ทุกวันศุกร์
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู341)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมวันวิสาขบูชาปีการศึกษา2561
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู273)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

บ้านทุ่งยาว นั่งสมาธิ
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู315)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู310)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

เข้าแถวเคารพธงชาติ
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู259)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู330)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

วันวิสาขบูชา
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู201)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมแกนนำครอบครัวพอเพียง
(6 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู277)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
(1 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู256)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
(23 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู263)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
(22 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู229)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.7
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู262)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.6
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู280)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.5
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู322)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.4
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู306)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.3
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู294)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.2
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู262)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.1
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู225)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู281)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู200)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู190)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

ถนนสายบุญ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู196)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

การอบรมคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู210)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

กิจกรรมตลาดนัดคนพอเพียง
(1 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู200)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู525)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู712)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู717)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู687)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู687)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู823)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู704)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)
ทั้งหมด 189 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู