วีดีโอโรงเรียน

 

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2562
(26 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู5)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมต้านยาเสพติด
(26 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู2)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมวันไหว้ครู
(13 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู37)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
(12 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู51)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
(12 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู34)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

การสวดมนต์ประจำเดือน
(11 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู46)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

วงดนตรี
(10 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู49)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ฟ้อนรำ 55 ปี เมืองปทุมรัตต์
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู67)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมวัฒนธรรมอีสาน
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู41)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู45)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.2 (6 มิ.ย.62)
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู50)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

ค่ายปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4/2562
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู40)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

สวดมนต์ไหว้พระ วันไหว้ครู
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู46)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู32)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู36)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมวันไหว้ครู
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู36)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมค่ายเยาวชนคิดบวกต่อต้านยาเสพติด
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู30)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมสือสรประเพณีวัฒนธรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ชาว นพศ.
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู32)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมรักษาศีล ครั้งที่ 2
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู41)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมรักษาศีล
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู36)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

นักเรียนสำนึกผิดโดยการขอโทษ
(4 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู41)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

สวดมนต์สุดสัปดาห์
(25 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู63)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ถือศีล5สวดมนต์ภาวนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(23 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู68)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(23 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู62)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

วันวิสาขบูชา โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
(19 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู46)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

วิดีทัศน์ แนะนำโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน
(6 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู92)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

พิจารณาอาหาร
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู130)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

วันแม่แห่งชาติ
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู83)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

ค่ายคุณธรรม
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู86)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

หนังสั้น เรื่อง แยกกันเถอะ
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู71)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

แข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะระดับคณะสงฆ์ภาค 9
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู65)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

บรรยายธรรม
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู76)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ วัดบ้านน้ำไคร้
(27 เมษายน 2562)

(เปิดดู81)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู202)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู497)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู255)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู323)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู270)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู291)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู284)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู322)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู323)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู254)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู284)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู205)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู190)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู251)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู218)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู264)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู237)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู208)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู220)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู268)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู242)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู223)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู253)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู252)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

สวดมนต์ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู213)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ทุกวันศุกร์
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู291)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมวันวิสาขบูชาปีการศึกษา2561
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู239)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

บ้านทุ่งยาว นั่งสมาธิ
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู273)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู259)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

เข้าแถวเคารพธงชาติ
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู221)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู267)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

วันวิสาขบูชา
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู170)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมแกนนำครอบครัวพอเพียง
(6 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู226)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
(1 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู217)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
(23 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู223)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2562)

โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
(22 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู192)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.7
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู230)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.6
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู240)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.5
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู289)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.4
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู270)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.3
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู263)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.2
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู223)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.1
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู201)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2562)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู247)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู179)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู165)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ถนนสายบุญ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู168)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

การอบรมคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู176)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมตลาดนัดคนพอเพียง
(1 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู175)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู502)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู666)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู657)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู635)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู645)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู776)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู659)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู574)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู704)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู1051)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู557)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู592)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู627)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู569)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู595)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู560)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู553)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู537)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2562)
ทั้งหมด 178 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู