วีดีโอโรงเรียน

 

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู43)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู161)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู125)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู178)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู158)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู162)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู162)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู197)( เปิดล่าสุด12 กุมภาพันธ์ 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู203)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู157)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู177)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู108)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู130)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู157)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู136)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู160)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู144)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู138)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู143)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู184)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู172)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู163)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู191)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู189)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

สวดมนต์ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู159)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ทุกวันศุกร์
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู217)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมวันวิสาขบูชาปีการศึกษา2561
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู183)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

บ้านทุ่งยาว นั่งสมาธิ
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู205)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู179)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

เข้าแถวเคารพธงชาติ
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู152)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู152)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

วันวิสาขบูชา
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู126)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมแกนนำครอบครัวพอเพียง
(6 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู158)( เปิดล่าสุด8 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
(1 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู154)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
(23 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู177)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
(22 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู148)( เปิดล่าสุด7 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.7
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู181)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.6
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู185)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.5
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู217)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.4
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู208)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.3
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู203)( เปิดล่าสุด12 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.2
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู163)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.1
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู154)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู183)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู126)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู124)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

ถนนสายบุญ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู123)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

การอบรมคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู126)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมตลาดนัดคนพอเพียง
(1 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู131)( เปิดล่าสุด9 กุมภาพันธ์ 2562)

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู441)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู594)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู570)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู563)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู579)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู702)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู593)( เปิดล่าสุด12 กุมภาพันธ์ 2562)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู528)( เปิดล่าสุด7 กุมภาพันธ์ 2562)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู608)( เปิดล่าสุด12 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู846)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู505)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู537)( เปิดล่าสุด12 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู563)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู521)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู523)( เปิดล่าสุด12 กุมภาพันธ์ 2562)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู511)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู480)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู469)( เปิดล่าสุด12 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู389)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู417)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู381)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู398)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมคนดีวิถึพุทธ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู344)( เปิดล่าสุด12 กุมภาพันธ์ 2562)

วันบุญรร.ธีราศรมสุราษฏร์
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู359)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการ "ค่ายคุณธรรมนำวิถี 4.0" โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
(20 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู476)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู341)( เปิดล่าสุด11 กุมภาพันธ์ 2562)

คณะครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู441)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู313)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

22/7/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู315)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนวัดดีหลวงเข้าวัดฟังธรรมในวันพระ
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู308)( เปิดล่าสุด9 กุมภาพันธ์ 2562)

สวดมนต์ บริหารจิตก่อน-หลัง ประชุมคณะครู-บุคลากรในโรงเรียน
(1 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู332)( เปิดล่าสุด11 กุมภาพันธ์ 2562)

18/11/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(30 พฤษภาคม 2560)

(เปิดดู328)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
(7 ธันวาคม 2559)

(เปิดดู641)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(25 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู746)( เปิดล่าสุด12 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
(23 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู581)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
(15 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู653)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู749)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู717)( เปิดล่าสุด9 กุมภาพันธ์ 2562)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู810)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู693)( เปิดล่าสุด11 กุมภาพันธ์ 2562)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู488)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู507)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู593)( เปิดล่าสุด12 กุมภาพันธ์ 2562)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู520)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู423)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู427)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู408)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู454)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู387)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู467)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู354)( เปิดล่าสุด9 กุมภาพันธ์ 2562)
ทั้งหมด 145 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู