วีดีโอโรงเรียน

 

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู57)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู49)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู118)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู106)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู111)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู107)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู121)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู136)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู113)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู142)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู79)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู99)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู110)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู98)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู105)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู111)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู102)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู95)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู141)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู138)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู138)( เปิดล่าสุด12 ธันวาคม 2561)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู164)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู166)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

สวดมนต์ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู134)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ทุกวันศุกร์
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู177)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมวันวิสาขบูชาปีการศึกษา2561
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู154)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

บ้านทุ่งยาว นั่งสมาธิ
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู171)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู149)( เปิดล่าสุด12 ธันวาคม 2561)

เข้าแถวเคารพธงชาติ
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู128)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู130)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

วันวิสาขบูชา
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู109)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมแกนนำครอบครัวพอเพียง
(6 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู134)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
(1 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู132)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
(23 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู154)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
(22 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู125)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.7
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู164)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.6
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู168)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.5
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู192)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.4
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู182)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.3
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู179)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.2
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู139)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.1
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู135)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู157)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู108)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู110)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

ถนนสายบุญ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู107)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

การอบรมคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู103)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมตลาดนัดคนพอเพียง
(1 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู115)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู401)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู552)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู522)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู531)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู524)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู674)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู560)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู492)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู573)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู789)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู474)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู505)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู530)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู491)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู492)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู487)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู443)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู427)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู366)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู403)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู344)( เปิดล่าสุด12 ธันวาคม 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู371)( เปิดล่าสุด12 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมคนดีวิถึพุทธ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู308)( เปิดล่าสุด13 ธันวาคม 2561)

วันบุญรร.ธีราศรมสุราษฏร์
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู326)( เปิดล่าสุด13 ธันวาคม 2561)

โครงการ "ค่ายคุณธรรมนำวิถี 4.0" โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
(20 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู425)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู319)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

คณะครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู387)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู296)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

22/7/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู291)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

โรงเรียนวัดดีหลวงเข้าวัดฟังธรรมในวันพระ
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู274)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

สวดมนต์ บริหารจิตก่อน-หลัง ประชุมคณะครู-บุคลากรในโรงเรียน
(1 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู304)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

18/11/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(30 พฤษภาคม 2560)

(เปิดดู306)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
(7 ธันวาคม 2559)

(เปิดดู616)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(25 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู712)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
(23 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู558)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
(15 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู616)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู716)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู699)( เปิดล่าสุด12 ธันวาคม 2561)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู780)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู667)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู465)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู479)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู561)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู499)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู382)( เปิดล่าสุด13 ธันวาคม 2561)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู404)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู382)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู424)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู373)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2561)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู425)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู332)( เปิดล่าสุด12 ธันวาคม 2561)

กิจกรรม "จิตเป็นสุข"
(3 กันยายน 2559)

(เปิดดู398)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)
ทั้งหมด 144 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู