วีดีโอโรงเรียน

 

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู7)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู6)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

วันเข้าพรรษา
(8 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู151)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

สรุปกิจกรรมอบรมธรรมะ 2562
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู190)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

พิธีเปิดสวดมนต์ไหว้พระ
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู188)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ประจำสัปดาห์
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู347)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

ถวายเทียนพรรษา
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู345)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

มารยาทไทย ฝึกการกราบพระ
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู380)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู372)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู382)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู379)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์
(11 กันยายน 2562)

(เปิดดู401)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน เนื่องในวันธรรมสวนะ เทศกาลเข้าพรรษา
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู399)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/อบรมคุณธรรม
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู380)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู380)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู390)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา)
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู384)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมค่ายคุณธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู384)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต
(2 กันยายน 2562)

(เปิดดู398)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

ไหว้พระสวดมนต์ประจำวันศุกร์
(1 กันยายน 2562)

(เปิดดู396)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

สูตรคูณฝึกสมาธิ
(28 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู462)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมมัคนายกน้อย และท่องสรภัญญะศีล ๕
(26 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู450)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู652)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู666)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมโณงเรียนวิถีพุทธเตรียมประเมิน
(16 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู677)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

โครงการค่ายคุณธรรม เปิดเทอม สร้างสุข
(13 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู669)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

สวดมนต์แปล
(13 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู662)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(6 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู723)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

แผ่เมตตาหลังนั่งสมาธิทุกเช้า
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู751)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

นั่งสมาธิก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และสวดมนต์
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู750)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.1 (7 มิ.ย.62)
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู738)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

เขาว่าหนูุเป็นบ้า2561
(15 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู763)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกกรรม ทอดถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2562
(13 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู751)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2562
(26 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู807)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมต้านยาเสพติด
(26 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู797)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมวันไหว้ครู
(13 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู823)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
(12 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู796)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
(12 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู783)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

การสวดมนต์ประจำเดือน
(11 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู792)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

วงดนตรี
(10 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู793)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ฟ้อนรำ 55 ปี เมืองปทุมรัตต์
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู785)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมวัฒนธรรมอีสาน
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู763)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู680)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.2 (6 มิ.ย.62)
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู700)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

ค่ายปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4/2562
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู564)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

สวดมนต์ไหว้พระ วันไหว้ครู
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู500)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู474)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู205)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมวันไหว้ครู
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู148)( เปิดล่าสุด12 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมค่ายเยาวชนคิดบวกต่อต้านยาเสพติด
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู158)( เปิดล่าสุด13 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมสือสรประเพณีวัฒนธรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ชาว นพศ.
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู142)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมรักษาศีล ครั้งที่ 2
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู136)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมรักษาศีล
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู133)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

นักเรียนสำนึกผิดโดยการขอโทษ
(4 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู120)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

สวดมนต์สุดสัปดาห์
(25 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู138)( เปิดล่าสุด9 ตุลาคม 2562)

ถือศีล5สวดมนต์ภาวนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(23 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู141)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(23 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู151)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

วันวิสาขบูชา โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
(19 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู110)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

วิดีทัศน์ แนะนำโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน
(6 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู172)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

พิจารณาอาหาร
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู196)( เปิดล่าสุด11 ตุลาคม 2562)

วันแม่แห่งชาติ
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู162)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

ค่ายคุณธรรม
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู168)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

หนังสั้น เรื่อง แยกกันเถอะ
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู155)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

แข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะระดับคณะสงฆ์ภาค 9
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู146)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

บรรยายธรรม
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู172)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ วัดบ้านน้ำไคร้
(27 เมษายน 2562)

(เปิดดู162)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู280)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู753)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู333)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู427)( เปิดล่าสุด13 ตุลาคม 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู352)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู364)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู387)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู401)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู411)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู378)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู374)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู285)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู248)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู313)( เปิดล่าสุด8 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู272)( เปิดล่าสุด12 ตุลาคม 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู338)( เปิดล่าสุด13 ตุลาคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู312)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู282)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู284)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู351)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู321)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู289)( เปิดล่าสุด12 ตุลาคม 2562)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู323)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู317)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

สวดมนต์ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู272)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ทุกวันศุกร์
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู379)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมวันวิสาขบูชาปีการศึกษา2561
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู303)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

บ้านทุ่งยาว นั่งสมาธิ
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู346)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู342)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

เข้าแถวเคารพธงชาติ
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู288)( เปิดล่าสุด12 ตุลาคม 2562)

อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู367)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

วันวิสาขบูชา
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู228)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมแกนนำครอบครัวพอเพียง
(6 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู306)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
(1 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู282)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)
ทั้งหมด 211 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู