วีดีโอโรงเรียน

 

อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู387)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

วันวิสาขบูชา
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู247)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมแกนนำครอบครัวพอเพียง
(6 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู328)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
(1 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู300)( เปิดล่าสุด15 พฤศจิกายน 2562)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
(23 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู310)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
(22 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู267)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.7
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู304)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.6
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู322)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.5
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู362)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.4
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู338)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.3
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู328)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.2
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู296)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.1
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู256)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู317)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู227)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู231)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

ถนนสายบุญ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู233)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

การอบรมคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู238)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมตลาดนัดคนพอเพียง
(1 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู229)( เปิดล่าสุด15 พฤศจิกายน 2562)

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู556)( เปิดล่าสุด2 พฤศจิกายน 2562)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู759)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู760)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู736)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู733)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู885)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู747)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู639)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู836)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู1180)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู617)( เปิดล่าสุด14 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู686)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู705)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2562)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู648)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู691)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู626)( เปิดล่าสุด15 พฤศจิกายน 2562)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู643)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2562)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู618)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู526)( เปิดล่าสุด7 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู522)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู531)( เปิดล่าสุด15 พฤศจิกายน 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู512)( เปิดล่าสุด30 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมคนดีวิถึพุทธ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู470)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

วันบุญรร.ธีราศรมสุราษฏร์
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู506)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2562)

โครงการ "ค่ายคุณธรรมนำวิถี 4.0" โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
(20 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู666)( เปิดล่าสุด28 ตุลาคม 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู462)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

คณะครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู666)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู430)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

22/7/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู434)( เปิดล่าสุด7 พฤศจิกายน 2562)

โรงเรียนวัดดีหลวงเข้าวัดฟังธรรมในวันพระ
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู437)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

สวดมนต์ บริหารจิตก่อน-หลัง ประชุมคณะครู-บุคลากรในโรงเรียน
(1 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู456)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

18/11/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(30 พฤษภาคม 2560)

(เปิดดู458)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
(7 ธันวาคม 2559)

(เปิดดู762)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(25 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู882)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
(23 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู697)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
(15 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู778)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู1117)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู843)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู965)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู821)( เปิดล่าสุด6 พฤศจิกายน 2562)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู595)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2562)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู646)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2562)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู733)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู633)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู581)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู547)( เปิดล่าสุด9 พฤศจิกายน 2562)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู518)( เปิดล่าสุด15 พฤศจิกายน 2562)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู568)( เปิดล่าสุด14 พฤศจิกายน 2562)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู470)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู590)( เปิดล่าสุด13 พฤศจิกายน 2562)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู484)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรม "จิตเป็นสุข"
(3 กันยายน 2559)

(เปิดดู565)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

อบรมคุณธรรมสำหรับเยาวชน
(2 กันยายน 2559)

(เปิดดู527)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป.ชม 1
(23 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู625)( เปิดล่าสุด7 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(12 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู605)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

วิถีพุทธวิถีชีวิตเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
(2 สิงหาคม 2559)

(เปิดดู684)( เปิดล่าสุด15 พฤศจิกายน 2562)

นำเสนอโรงเรียนวิถีพุทธ
(24 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู562)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(15 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู606)( เปิดล่าสุด14 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมวันมาฆบูชา
(14 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู653)( เปิดล่าสุด6 พฤศจิกายน 2562)

ค่ายพุทธบุตร
(13 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู596)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง ความทุกข์ ของ เจน 2558
(12 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู993)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง ขบวนการรักษ์โลก 255ุ6
(12 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู665)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2562)

หนังสั้นคุณธรรม เรื่อง นักเรียนห้าบาป 2555
(12 กรกฎาคม 2559)

(เปิดดู563)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

นักเรียนฝึกสมาธิ
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู586)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

ผู้อำนวยการนำนักเรียนสวดมนต์ในการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู569)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

อบรม คุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู661)( เปิดล่าสุด13 พฤศจิกายน 2562)

อบรม คุณธรรม-จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(15 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู604)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

วิถิสาสมาะิก่อนเข้าเรียน
(14 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู544)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์
(14 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู597)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2562)

สวดมนต์แปล
(12 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู742)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2562)

นักเรียน รร.บ้านเวียงฝาง ตัวแทนชมรมคนรักในหลวง จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร
(11 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู517)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมวันศุกร์
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู535)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

วิสาขบูชา 59
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู443)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2562)

วิสาขบูชา 59
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู570)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

สวดมนต์ตอนเช้า
(10 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู451)( เปิดล่าสุด14 พฤศจิกายน 2562)

พระอาจารย์จำรัส ปภัสสโร แสดงธรรมเรื่องยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านนาบอน
(1 มิถุนายน 2559)

(เปิดดู477)( เปิดล่าสุด14 พฤศจิกายน 2562)

มารยาทการไหว้
(16 เมษายน 2559)

(เปิดดู675)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2562)

MV ลมหายใจแห่งความสุข สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3
(2 กุมภาพันธ์ 2558)

(เปิดดู1837)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

รวมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 1
(3 กันยายน 2557)

(เปิดดู1535)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมคุณธรรม "คนดีศรีตาดโตน"
(14 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู1351)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

ปฏิบัติธรรม
(4 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู1472)( เปิดล่าสุด14 พฤศจิกายน 2562)
ทั้งหมด 215 รายการ 2 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู