วีดีโอโรงเรียน

 
ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
เขียนเมื่อ 14 สิงหาคม 2561 | อ่าน 111
โดย โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู57)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู49)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู118)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู106)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู111)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู107)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู121)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู136)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู113)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู139)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู79)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู99)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู109)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู98)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู104)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู111)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู102)( เปิดล่าสุด18 ธันวาคม 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู95)( เปิดล่าสุด17 ธันวาคม 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู141)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู138)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู