วีดีโอโรงเรียน

 
สภานักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
เขียนเมื่อ 7 พฤษภาคม 2561 | อ่าน 71
โดย โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู12)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู12)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู13)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู21)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู28)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู30)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู40)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู41)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู36)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู50)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู47)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู43)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู44)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู53)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู36)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู37)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู79)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู73)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู85)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู108)( เปิดล่าสุด25 กันยายน 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู