สื่อดีวิถีพุทธ

 
โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2557 | อ่าน 3690
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู3414)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู3380)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3576)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3628)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3690)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3972)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู3294)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู3467)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู3448)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3609)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3559)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู3313)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2578)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8736)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1792)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2197)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1992)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู10132)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2123)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1818)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู