สื่อดีวิถีพุทธ

 

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู3184)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู3124)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3351)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3365)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3435)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3700)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2561)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู3080)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู3186)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู3226)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2561)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3390)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2561)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3320)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู3087)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2489)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8612)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2561)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1685)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2091)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1895)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู10005)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2015)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1744)( เปิดล่าสุด21 ตุลาคม 2561)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1362)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1335)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1979)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1370)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1290)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1403)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1380)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1440)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1251)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1274)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1216)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1129)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1142)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2561)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1110)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1126)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1117)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1151)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1524)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1209)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3862)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3225)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู2038)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1318)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2561)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1684)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1395)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู1314)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1287)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1334)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1399)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1479)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1254)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1385)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1204)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1280)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1300)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1579)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1842)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1279)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1425)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1329)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1770)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1347)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1276)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1233)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1340)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1443)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1233)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1114)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1257)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1284)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1126)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1141)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1043)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1248)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1122)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1081)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู1197)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู1296)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู1238)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1252)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1802)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1266)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1061)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2561)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1235)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1016)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1104)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1001)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2561)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1061)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2001)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู972)( เปิดล่าสุด20 ตุลาคม 2561)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1387)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1354)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1136)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1043)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1029)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1042)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1018)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1039)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1160)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู947)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)
ทั้งหมด 193 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู