สื่อดีวิถีพุทธ

 

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู2498)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู2423)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2601)( เปิดล่าสุด17 มกราคม 2561)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2649)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2800)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3084)( เปิดล่าสุด17 มกราคม 2561)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู2403)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2561)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู2469)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู2573)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2723)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2632)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2460)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2207)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8247)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1390)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1766)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1621)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู9709)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1785)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1487)( เปิดล่าสุด17 มกราคม 2561)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1162)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1120)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2561)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1802)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1187)( เปิดล่าสุด11 มกราคม 2561)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1085)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2561)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1234)( เปิดล่าสุด17 มกราคม 2561)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1200)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1216)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1111)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2561)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1112)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1044)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู983)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู972)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2561)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู964)( เปิดล่าสุด14 มกราคม 2561)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู926)( เปิดล่าสุด17 มกราคม 2561)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู966)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู946)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1362)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1013)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3704)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู2999)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1831)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1088)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1460)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1211)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู1087)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1140)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1138)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1248)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2561)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1316)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2561)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1093)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1203)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1061)( เปิดล่าสุด12 มกราคม 2561)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1086)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1119)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1404)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1674)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1091)( เปิดล่าสุด14 มกราคม 2561)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1206)( เปิดล่าสุด13 มกราคม 2561)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1119)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1608)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1196)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1123)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1072)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1161)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2561)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1244)( เปิดล่าสุด17 มกราคม 2561)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1067)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2561)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู937)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1091)( เปิดล่าสุด13 มกราคม 2561)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1096)( เปิดล่าสุด14 มกราคม 2561)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู939)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู970)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู891)( เปิดล่าสุด13 มกราคม 2561)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1065)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู962)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู861)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู995)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู1084)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู1036)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1033)( เปิดล่าสุด17 มกราคม 2561)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1567)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1065)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2561)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู885)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2561)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1032)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู864)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู859)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู861)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู900)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2561)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1858)( เปิดล่าสุด14 มกราคม 2561)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู819)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1212)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1160)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู956)( เปิดล่าสุด13 มกราคม 2561)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู865)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู848)( เปิดล่าสุด12 มกราคม 2561)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู882)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู858)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู846)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2561)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู957)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู750)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)
ทั้งหมด 193 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู