สื่อดีวิถีพุทธ

 

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู1887)( เปิดล่าสุด29 มีนาคม 2560)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู1837)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2005)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2063)( เปิดล่าสุด29 มีนาคม 2560)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2154)( เปิดล่าสุด29 มีนาคม 2560)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2448)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู1780)( เปิดล่าสุด29 มีนาคม 2560)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู1849)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู1979)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2123)( เปิดล่าสุด29 มีนาคม 2560)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู1987)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1850)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2012)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู7959)( เปิดล่าสุด29 มีนาคม 2560)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1190)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1552)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1442)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู9420)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1605)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1295)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1057)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2560)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1016)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1674)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1053)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2560)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู950)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2560)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1101)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1046)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1056)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1014)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู984)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู931)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู872)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู863)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู830)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู786)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู846)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู836)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2560)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1202)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู886)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2560)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3562)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู2841)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1705)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2560)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู957)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1329)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1093)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2560)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู939)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1034)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2560)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1004)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1122)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2560)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1207)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู969)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2560)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1072)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2560)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู959)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2560)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู972)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู985)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1279)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1535)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู962)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2560)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1055)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู971)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1494)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1086)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1012)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู958)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1024)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1126)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู943)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู836)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู975)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู976)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู828)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู826)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู785)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู908)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู859)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู737)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู867)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู924)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู903)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู888)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1394)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู883)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู777)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู901)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู755)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู724)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู746)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู781)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1755)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู718)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1046)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1024)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู839)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู752)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู719)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู755)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู750)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู731)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู835)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู642)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)
ทั้งหมด 193 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู