สื่อดีวิถีพุทธ

 

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู3485)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู3446)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3620)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3693)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3742)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู4038)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู3341)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู3533)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู3502)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3674)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3613)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู3360)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2593)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8771)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1809)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2209)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2004)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู10192)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2142)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1832)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1440)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1404)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู2081)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1437)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1384)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1494)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2562)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1486)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1540)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1334)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1342)( เปิดล่าสุด12 มีนาคม 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1304)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1206)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2562)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1216)( เปิดล่าสุด16 มีนาคม 2562)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1193)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1233)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1204)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1231)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2562)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1614)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2562)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1290)( เปิดล่าสุด16 มีนาคม 2562)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3934)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3313)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู2134)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1405)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1787)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1467)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2562)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู1397)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1380)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1433)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2562)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1496)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1560)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1333)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1482)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2562)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1281)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1350)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1401)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1669)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2562)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1926)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1354)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1506)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1430)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2562)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1879)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1419)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1356)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2562)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1332)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1423)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1533)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1322)( เปิดล่าสุด16 มีนาคม 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1188)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1351)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2562)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1373)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2562)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1223)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1230)( เปิดล่าสุด16 มีนาคม 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1119)( เปิดล่าสุด11 มีนาคม 2562)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1315)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1199)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1184)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู1290)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู1401)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู1329)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1352)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1917)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1352)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2562)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1133)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1319)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1116)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1204)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1083)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2562)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1134)( เปิดล่าสุด16 มีนาคม 2562)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2077)( เปิดล่าสุด16 มีนาคม 2562)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1065)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1488)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2562)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1430)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1219)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1198)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1126)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1123)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1097)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2562)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1116)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1239)( เปิดล่าสุด16 มีนาคม 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1042)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2562)
ทั้งหมด 193 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู