สื่อดีวิถีพุทธ

 

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู1996)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู1924)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2080)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2137)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2258)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2535)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู1864)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู1930)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู2065)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2209)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2097)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1940)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2045)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู7999)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1220)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1585)( เปิดล่าสุด20 พฤษภาคม 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1473)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู9476)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1634)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1326)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1072)( เปิดล่าสุด16 พฤษภาคม 2560)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1033)( เปิดล่าสุด17 พฤษภาคม 2560)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1693)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1080)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู970)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1117)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1062)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1081)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2560)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1029)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2560)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1003)( เปิดล่าสุด12 พฤษภาคม 2560)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู948)( เปิดล่าสุด18 พฤษภาคม 2560)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู890)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู885)( เปิดล่าสุด19 พฤษภาคม 2560)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู850)( เปิดล่าสุด19 พฤษภาคม 2560)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู805)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู866)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู858)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1228)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู912)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3587)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู2874)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1730)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู978)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1351)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2560)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1113)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2560)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู956)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1053)( เปิดล่าสุด19 พฤษภาคม 2560)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1026)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2560)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1142)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1224)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู987)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1093)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู978)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู991)( เปิดล่าสุด15 พฤษภาคม 2560)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1006)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1300)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2560)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1563)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู981)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2560)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1081)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู993)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1514)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2560)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1103)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1029)( เปิดล่าสุด18 พฤษภาคม 2560)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู972)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1045)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1143)( เปิดล่าสุด20 พฤษภาคม 2560)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู962)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู850)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู994)( เปิดล่าสุด17 พฤษภาคม 2560)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู997)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2560)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู844)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2560)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู846)( เปิดล่าสุด17 พฤษภาคม 2560)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู805)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู930)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู874)( เปิดล่าสุด17 พฤษภาคม 2560)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู757)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู882)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู947)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2560)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู918)( เปิดล่าสุด17 พฤษภาคม 2560)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู905)( เปิดล่าสุด17 พฤษภาคม 2560)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1414)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2560)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู902)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู793)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู918)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2560)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู767)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู742)( เปิดล่าสุด20 พฤษภาคม 2560)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู764)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู794)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1771)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู733)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1071)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1043)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู853)( เปิดล่าสุด17 พฤษภาคม 2560)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู769)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู738)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู774)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู764)( เปิดล่าสุด12 พฤษภาคม 2560)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู747)( เปิดล่าสุด15 พฤษภาคม 2560)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู854)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู661)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)
ทั้งหมด 193 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู