สื่อดีวิถีพุทธ

 

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู1814)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู1775)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1961)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2020)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2083)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2384)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู1732)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู1800)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู1926)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2077)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู1914)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1800)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1984)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู7921)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1169)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1533)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1428)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู9308)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1588)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1276)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1042)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1004)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1660)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1036)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู938)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1084)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1030)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1038)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1005)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู972)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2560)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู916)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2560)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู855)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู844)( เปิดล่าสุด10 กุมภาพันธ์ 2560)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู810)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู771)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู828)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2560)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู825)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2560)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1184)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู876)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2560)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3539)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู2820)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1687)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู944)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1308)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1080)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2560)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู921)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1026)( เปิดล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2560)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู986)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1108)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1188)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู951)( เปิดล่าสุด17 กุมภาพันธ์ 2560)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1062)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู947)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู961)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู969)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1263)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1519)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู944)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1038)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู955)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1473)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1067)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู998)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู940)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1000)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1108)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2560)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู922)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู820)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู963)( เปิดล่าสุด19 กุมภาพันธ์ 2560)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู954)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู816)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู812)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู772)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2560)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู895)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู838)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู720)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู848)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู909)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู884)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู872)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1376)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู863)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู762)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู880)( เปิดล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2560)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู742)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู707)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู732)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู765)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1739)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู700)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1022)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1010)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู821)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู736)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู698)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู740)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู732)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู715)( เปิดล่าสุด20 กุมภาพันธ์ 2560)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู819)( เปิดล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2560)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู628)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)
ทั้งหมด 193 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู