สื่อดีวิถีพุทธ

 

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู2112)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู2032)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2196)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2560)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2254)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2399)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2660)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2560)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู1994)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2560)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู2045)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2560)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู2189)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2328)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2223)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2074)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2076)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2560)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8051)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2560)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1254)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1623)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1502)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2560)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู9532)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1664)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2560)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1358)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2560)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1088)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1048)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1711)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2560)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1104)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู988)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1147)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1087)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1099)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1044)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1023)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2560)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู961)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู910)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2560)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู901)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2560)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู872)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู821)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2560)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู886)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2560)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู871)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1259)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู933)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2560)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3605)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2560)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู2893)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2560)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1745)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2560)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู992)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2560)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1367)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2560)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1133)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู980)( เปิดล่าสุด15 กรกฎาคม 2560)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1068)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1052)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1159)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1237)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2560)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1001)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2560)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1105)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู991)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2560)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1011)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2560)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1025)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1316)( เปิดล่าสุด8 กรกฎาคม 2560)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1589)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1003)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1104)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2560)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1014)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2560)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1531)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2560)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1120)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1049)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู988)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2560)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1063)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1159)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู979)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2560)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู862)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1008)( เปิดล่าสุด16 กรกฎาคม 2560)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1012)( เปิดล่าสุด16 กรกฎาคม 2560)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู855)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2560)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู874)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู819)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู950)( เปิดล่าสุด7 กรกฎาคม 2560)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู889)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู773)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู897)( เปิดล่าสุด16 กรกฎาคม 2560)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู971)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2560)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู940)( เปิดล่าสุด16 กรกฎาคม 2560)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู927)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1434)( เปิดล่าสุด12 กรกฎาคม 2560)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู926)( เปิดล่าสุด16 กรกฎาคม 2560)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู808)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู940)( เปิดล่าสุด19 กรกฎาคม 2560)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู781)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2560)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู760)( เปิดล่าสุด11 กรกฎาคม 2560)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู777)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2560)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู810)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1780)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2560)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู744)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1092)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2560)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1059)( เปิดล่าสุด13 กรกฎาคม 2560)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู870)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู780)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2560)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู763)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2560)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู791)( เปิดล่าสุด17 กรกฎาคม 2560)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู775)( เปิดล่าสุด7 กรกฎาคม 2560)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู765)( เปิดล่าสุด18 กรกฎาคม 2560)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู874)( เปิดล่าสุด20 กรกฎาคม 2560)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู677)( เปิดล่าสุด14 กรกฎาคม 2560)
ทั้งหมด 193 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู