สื่อดีวิถีพุทธ

 

รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2562 [Part 2/4] ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562
(4 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1552)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู5201)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู5140)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู5365)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู5425)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู5422)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู5703)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู5010)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู5256)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู5192)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู5358)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู5307)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู4332)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู3410)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู10127)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2630)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู3067)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2861)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู11138)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2953)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1980)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1542)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1506)( เปิดล่าสุด13 ตุลาคม 2562)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู2220)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1547)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1498)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1619)( เปิดล่าสุด13 ตุลาคม 2562)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1638)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1706)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1455)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1458)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1442)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1313)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1324)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1305)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1389)( เปิดล่าสุด13 ตุลาคม 2562)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1333)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1346)( เปิดล่าสุด12 ตุลาคม 2562)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1741)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1416)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู4054)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3464)( เปิดล่าสุด12 ตุลาคม 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู2261)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1551)( เปิดล่าสุด10 ตุลาคม 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1962)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1574)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู1519)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1504)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1549)( เปิดล่าสุด13 ตุลาคม 2562)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1623)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1665)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1462)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1618)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1395)( เปิดล่าสุด13 ตุลาคม 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1448)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1539)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1809)( เปิดล่าสุด13 ตุลาคม 2562)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู2034)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1475)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1646)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1547)( เปิดล่าสุด13 ตุลาคม 2562)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1998)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1545)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1469)( เปิดล่าสุด12 ตุลาคม 2562)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1444)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1577)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1656)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1442)( เปิดล่าสุด12 ตุลาคม 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1288)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1491)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1476)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1344)( เปิดล่าสุด13 ตุลาคม 2562)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1342)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1219)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1415)( เปิดล่าสุด9 ตุลาคม 2562)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1319)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1320)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู1411)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู1559)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู1461)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1501)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู2050)( เปิดล่าสุด12 ตุลาคม 2562)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1466)( เปิดล่าสุด10 ตุลาคม 2562)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1256)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1439)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1241)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1333)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1194)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1303)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2201)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2562)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1176)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1628)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1550)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1358)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1347)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1260)( เปิดล่าสุด14 ตุลาคม 2562)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1228)( เปิดล่าสุด12 ตุลาคม 2562)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1199)( เปิดล่าสุด9 ตุลาคม 2562)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1220)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2562)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1343)( เปิดล่าสุด9 ตุลาคม 2562)
ทั้งหมด 194 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู