สื่อดีวิถีพุทธ

 

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู3671)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู3625)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3806)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3898)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3912)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู4216)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู3505)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู3738)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู3674)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3852)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3799)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู3538)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2668)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8914)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1878)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2292)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2096)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู10333)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2213)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1892)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1477)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1441)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู2143)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1480)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1427)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1541)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1549)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1616)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1381)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1389)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1367)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1250)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1261)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1237)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1304)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1258)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1280)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1660)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1344)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3983)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3374)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู2186)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1467)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1857)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1515)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู1449)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1428)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1483)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1553)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1604)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1390)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1544)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1332)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1393)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2562)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1463)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1732)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1978)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1405)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1568)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2562)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1476)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1928)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1464)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1408)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1386)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1491)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1584)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1381)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1231)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1418)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2562)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1416)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1277)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1278)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1165)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1361)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2562)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1254)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2562)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1250)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู1339)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู1468)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู1390)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1420)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1979)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1408)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2562)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1190)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1369)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1174)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1264)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1130)( เปิดล่าสุด27 มิถุนายน 2562)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1206)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2129)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1116)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1555)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2562)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1487)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1286)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1272)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1194)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2562)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1177)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1149)( เปิดล่าสุด25 มิถุนายน 2562)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1156)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2562)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1287)( เปิดล่าสุด26 มิถุนายน 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1086)( เปิดล่าสุด24 มิถุนายน 2562)
ทั้งหมด 193 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู