สื่อดีวิถีพุทธ

 

รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2562 [Part 2/4] ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562
(4 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู703)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู4363)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู4299)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู4507)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู4607)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู4610)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู4902)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู4178)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู4439)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู4357)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู4515)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู4485)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู3897)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2995)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู9392)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2209)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2650)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2439)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู10686)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2539)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1941)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1506)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1476)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู2182)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1513)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1458)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1585)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1595)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1666)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1417)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1423)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1402)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1280)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1295)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1271)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1346)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1302)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1314)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1703)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1381)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู4023)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3424)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู2228)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1518)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1922)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1546)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู1486)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1468)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1520)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1588)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1640)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1433)( เปิดล่าสุด25 สิงหาคม 2562)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1589)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1368)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1429)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1506)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1781)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู2009)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1443)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1611)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1516)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1965)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1516)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1444)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1418)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1546)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1626)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1415)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1266)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1458)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1447)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1317)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1312)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1194)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1384)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1287)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1294)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู1382)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู1519)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู1432)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1469)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู2019)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1442)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1231)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1414)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1214)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1308)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1168)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1274)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2176)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1153)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1601)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1524)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1330)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1312)( เปิดล่าสุด24 สิงหาคม 2562)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1242)( เปิดล่าสุด22 สิงหาคม 2562)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1202)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1182)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1193)( เปิดล่าสุด23 สิงหาคม 2562)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1320)( เปิดล่าสุด21 สิงหาคม 2562)
ทั้งหมด 194 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู