สื่อดีวิถีพุทธ

 

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู3363)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู3317)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3535)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3567)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3646)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3895)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู3246)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู3414)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู3407)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3564)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3502)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู3260)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2562)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8708)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1767)( เปิดล่าสุด14 มกราคม 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2178)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1977)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู10097)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2100)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1800)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1409)( เปิดล่าสุด12 มกราคม 2562)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1379)( เปิดล่าสุด13 มกราคม 2562)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู2051)( เปิดล่าสุด14 มกราคม 2562)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1414)( เปิดล่าสุด11 มกราคม 2562)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1352)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1463)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1451)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1506)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1306)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1322)( เปิดล่าสุด12 มกราคม 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1274)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1175)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1187)( เปิดล่าสุด9 มกราคม 2562)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1162)( เปิดล่าสุด13 มกราคม 2562)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1192)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1180)( เปิดล่าสุด12 มกราคม 2562)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1205)( เปิดล่าสุด12 มกราคม 2562)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1581)( เปิดล่าสุด13 มกราคม 2562)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1261)( เปิดล่าสุด14 มกราคม 2562)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3915)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3275)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู2102)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1370)( เปิดล่าสุด13 มกราคม 2562)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1748)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1439)( เปิดล่าสุด14 มกราคม 2562)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู1366)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1348)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1399)( เปิดล่าสุด13 มกราคม 2562)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1461)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1529)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1302)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1448)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1260)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1327)( เปิดล่าสุด12 มกราคม 2562)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1363)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1637)( เปิดล่าสุด14 มกราคม 2562)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1894)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1328)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1480)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1390)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1848)( เปิดล่าสุด14 มกราคม 2562)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1392)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1326)( เปิดล่าสุด14 มกราคม 2562)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1306)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1396)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1501)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1286)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1156)( เปิดล่าสุด12 มกราคม 2562)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1313)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1341)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1189)( เปิดล่าสุด13 มกราคม 2562)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1204)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1089)( เปิดล่าสุด11 มกราคม 2562)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1290)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1176)( เปิดล่าสุด11 มกราคม 2562)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1144)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู1264)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู1362)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู1301)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1315)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1874)( เปิดล่าสุด9 มกราคม 2562)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1316)( เปิดล่าสุด9 มกราคม 2562)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1113)( เปิดล่าสุด10 มกราคม 2562)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1293)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1078)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1163)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1054)( เปิดล่าสุด14 มกราคม 2562)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1107)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู2046)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1029)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1449)( เปิดล่าสุด13 มกราคม 2562)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1403)( เปิดล่าสุด14 มกราคม 2562)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1190)( เปิดล่าสุด11 มกราคม 2562)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1152)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1090)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1091)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1067)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1093)( เปิดล่าสุด14 มกราคม 2562)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1206)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1002)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)
ทั้งหมด 193 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู