สื่อดีวิถีพุทธ

 

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู3083)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู3026)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3249)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3243)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3329)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3605)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู2969)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู3077)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู3120)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3280)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3216)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2994)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2442)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8549)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1640)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2050)( เปิดล่าสุด15 สิงหาคม 2561)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1856)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู9960)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1980)( เปิดล่าสุด16 สิงหาคม 2561)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1710)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1334)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1300)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1937)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1343)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1252)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1367)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1346)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1386)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1219)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1247)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1180)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1103)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1094)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1084)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1097)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1087)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1118)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1489)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1169)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3829)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3184)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1996)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1283)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1644)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1366)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู1286)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1259)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1301)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1367)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1442)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1219)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1343)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1175)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1242)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1261)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1549)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1804)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1248)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1385)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1285)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1735)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1312)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1242)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1200)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1303)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1402)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1199)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1086)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1221)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1249)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1088)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1108)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1012)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1220)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1092)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1042)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู1160)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู1257)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู1207)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1210)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1747)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1232)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1027)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1199)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู986)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1067)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู973)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1033)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1969)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู925)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1353)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1321)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1100)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1005)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู993)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1013)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู980)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1001)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2561)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1128)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู917)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2561)
ทั้งหมด 193 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู