สื่อดีวิถีพุทธ

 

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู2894)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2561)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู2866)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2561)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3070)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2561)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3062)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2561)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3157)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2561)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3439)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2561)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู2792)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2561)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู2899)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2561)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู2956)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2561)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3117)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2561)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3033)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2561)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2830)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2561)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2385)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2561)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8463)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2561)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1573)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1969)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2561)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1787)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2561)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู9884)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2561)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1913)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2561)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1655)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2561)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1293)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1261)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1897)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1308)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1214)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1323)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2561)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1297)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1331)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1183)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1203)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1137)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2561)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1065)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1059)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1049)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1057)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1055)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1073)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1448)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1130)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3789)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3138)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1957)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1235)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1593)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1331)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู1240)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1224)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1264)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1330)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1402)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1180)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1296)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1136)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1203)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1215)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1507)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1766)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1212)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1347)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1244)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1698)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1279)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1208)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1164)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1259)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1363)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1158)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1047)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1181)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1214)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1048)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1063)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู975)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1185)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1053)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2561)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู997)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู1116)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู1212)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู1163)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1167)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1704)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2561)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1185)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู992)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2561)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1160)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู946)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1023)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู936)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู992)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1937)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2561)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู891)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1311)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1286)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2561)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1054)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2561)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู957)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู950)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู971)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2561)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู939)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู965)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1090)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2561)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู881)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2561)
ทั้งหมด 193 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู