สื่อดีวิถีพุทธ

 

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู2704)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู2651)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2856)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2873)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2994)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3272)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู2616)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู2708)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู2777)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2928)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2850)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2658)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2291)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8345)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1477)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1865)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1699)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู9797)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1847)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1568)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

ประวัติ มจร 5 Min 3 พค 56
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1224)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

นายกฯกล่าวในงานวันวิสาขบูชา 2555
(8 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1185)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

ณ ตรงนี้ ที่ใจฉันสุข (หมู่บ้านพลัม)
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1847)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2561)

Happiness is here and now
(7 เมษายน 2556)

(เปิดดู1239)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

ประวัติ มจร
(22 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1147)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

เพลงค่ายฯ - 03 ก้าวเดิน...ตามฝัน
(21 มีนาคม 2556)

(เปิดดู1278)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

การปกิบัติเพื่อรู้ธรรมตามสภาพจริง
(28 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1248)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

พุทธธรรมกับชีวิต
(27 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1270)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

วันมาฆบูชา MBU
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1148)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2561)

คมธรรม : วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1160)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๒.
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1084)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

โอวาทปาฏิโมกข์ ตอนที่ ๑
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1020)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

โอวาทปาฏิโมกขคาถา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1011)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

วันมาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1001)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

วันจาตุรงคสันนิบาต
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู998)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

อัศจรรย์มาฆบูชา
(25 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1012)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2561)

มรรค ๘ จีวันBAND‏
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1008)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

ขอเชิญฟังเพลง ลอยธรรมะมาลัย ลงสู่โลก อันเบียรบีฬ์
(23 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1406)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

ถวายในหลวง ดอกไม้แห่งความดี by Tatiyampi II
(16 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1069)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

อัตลักษณ์;วิถีพุทธ 29 ประการ
(7 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3746)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

ร ร ฉือจี้เชียงใหม่เน้นมารยาทวิถีพุทธ
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู3076)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแจ้งวิทยา
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1899)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

โรงเรียนวิถีพุทธ-อุดรพิชัยรักษ์
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1166)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 1
(4 กุมภาพันธ์ 2556)

(เปิดดู1525)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

หนังสั้นเรื่องผู้หญิงที่สวยที่สุด ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
(23 มกราคม 2556)

(เปิดดู1270)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

พรปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยอธิการบดี มจร
(5 มกราคม 2556)

(เปิดดู1167)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2561)

พรปีใหม่ จากพระมหาวิชาญ สุวิชาโน
(2 มกราคม 2556)

(เปิดดู1178)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

มหาสติปัฏฐานสูตร
(30 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1204)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

พรปีใหม่ จากพระไพศาล
(29 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1287)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

เจาะใจ - เด็กเร่ร่อน จบปริญญาเอก 13Sep12
(26 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1351)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

ชวนบวชขาว เค้าดาวน์ปีใหม่ 2556
(25 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1134)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

น้ำตาเทียน กร ปุถุชน
(10 ธันวาคม 2555)

(เปิดดู1247)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

ผู้สละโลก ทุกข์ในรูปแห่งสุข
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1099)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1151)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

หลวงพ่อชา ฝึกหัดเปลียนนิสัย หลวงปู่ชา
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1161)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

อัปปมัญญาเมตตาแปล ๏ The Metta compassionate mantra
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1453)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ปาน ธนพร
(4 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1719)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

พระธรรมโกษาจารย์พูดถึงโรงเรียนวิถีพุทธ
(2 พฤศจิกายน 2555)

(เปิดดู1144)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2561)

คนค้นฅน - ครูโรงเรียนเรือนแพ 3Apr12
(17 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1277)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

กรุณาฟังให้จบ เวอร์ชั่น ธรรมะ กรุณาฟังให้หมด โดย ร้อยเอกสุธี
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1180)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2561)

คาถาชินบัญชร (ประกอบดนตรีเพราะมาก).flv
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1654)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

บทแผ่เมตตา
(16 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1230)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

ถวายความรู้พระวิทยากร
(10 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1162)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2561)

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ 9 กันยายน 2555 ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1115)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

วัดธรรมกายยึดเกาะดอนสวรรค์ ThaiPBS
(8 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1200)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

คิริมานนทสูตร 1 [Girimananda Sutta]
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1297)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2561)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๒
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1108)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

แนะวิธีเจริญวิปัสสนาเบื้องต้น ตอน ๑
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู990)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2561)

ชาวเน็ตฯ จีน ยกนิ้ว โฆษณาไทย สุดยอด
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1129)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

HD โฆษณาซึ้งๆ ความรักของพ่อที่มีต่อลูก มันช่างยิ่งใหญ่จริงๆ
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1145)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

หนูน้อยไหว้วันแม่ซึ้งจนร้องไห้ ปี52
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู987)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2561)

แม่กบ(อาจจะซึ้งจนร้องไห้ได้)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1013)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู934)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2561)

เพลงบทปลงสังขาร (ฉบับโบราณ)
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1124)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2561)

บทแผ่เมตตา
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู1001)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
(1 ตุลาคม 2555)

(เปิดดู924)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

ชีวิตมีจำกัด อย่าเสียเวลา เกลียดใคร
(29 กันยายน 2555)

(เปิดดู1050)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2561)

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๓
(17 กันยายน 2555)

(เปิดดู1143)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

ค้านแนวคิดนำนร.อบรมวัดธรรมกาย (11/5/55)
(11 กันยายน 2555)

(เปิดดู1090)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล)
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1094)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1630)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

ปราการแห่งทิฎฐิ
(10 กันยายน 2555)

(เปิดดู1125)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู932)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2561)

อิทธิบาท ๔
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู1082)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2561)

หลวงปู่ชา::อ่านใจธรรมชาติ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู904)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2561)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู932)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

หลวงพ่อชา : เห็นความจริงเมื่อเห็นตน
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู894)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

คำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(8 กันยายน 2555)

(เปิดดู941)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2561)

น้องเบส ณัฐวัตร ครองชนม์.
(31 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1891)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

เลิกพูดว่าเกิดมาใช้กรรม
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู851)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

การสมาทานศีล - พระพรหมคุณาภรณ์
(30 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1266)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

เรียงความเรื่องแม่-ดาวิด คิม
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1215)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2561)

ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก.
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1001)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2561)

แม่ของฉัน
(21 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู903)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2561)

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(17 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู896)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

DEEP MEDITATION MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู921)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

MEDITATION RELAXING HEALING MUSIC
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู897)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

เด็กเอ๋ยเด็กดี
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู904)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

ต้นเหตุของปัญหาทุกปัญหาในโลก
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู1019)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2561)

หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
(14 สิงหาคม 2555)

(เปิดดู809)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2561)
ทั้งหมด 193 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู