สื่อดีวิถีพุทธ

 
วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
เขียนเมื่อ 3 กรกฎาคม 2556 | อ่าน 1239
โดย ส่วนกลาง

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู2056)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2560)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู1985)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2560)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2142)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2560)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2203)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2560)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2332)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2560)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2601)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2560)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู1934)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2560)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู1985)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2560)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู2134)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2560)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2272)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2560)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2166)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2560)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2005)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2560)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2063)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2560)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8032)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2560)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1239)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1606)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1492)( เปิดล่าสุด23 มิถุนายน 2560)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู9501)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2560)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1650)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2560)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1343)( เปิดล่าสุด22 มิถุนายน 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู