สื่อดีวิถีพุทธ

 
วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
เขียนเมื่อ 3 กรกฎาคม 2556 | อ่าน 1275
โดย ผู้ดูแลระบบ

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู2172)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2560)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู2088)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2560)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2264)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2560)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2323)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2560)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2464)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2560)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2735)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2560)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู2064)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2560)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู2111)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2560)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู2260)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2560)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2389)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2560)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2286)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2560)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2137)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2560)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2099)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2560)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8082)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2560)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1275)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1643)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1523)( เปิดล่าสุด17 สิงหาคม 2560)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู9558)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2560)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1682)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2560)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1378)( เปิดล่าสุด18 สิงหาคม 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู