กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (479)
ภาคเหนือ (2,453)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,613)
    กาฬสินธุ์ (492)
    ขอนแก่น (737)
    ชัยภูมิ (613)
    นครพนม (383)
    นครราชสีมา (1,101)
    บึงกาฬ (175)
    บุรีรัมย์ (893)
    มหาสารคาม (615)
    มุกดาหาร (72)
    ยโสธร (390)
    ร้อยเอ็ด (650)
    เลย (357)
    ศรีสะเกษ (457)
    สกลนคร (645)
    สุรินทร์ (729)
    หนองคาย (271)
    หนองบัวลำภู (334)
    อำนาจเจริญ (127)
    อุดรธานี (714)
    อุบลราชธานี (858)
ภาคกลาง (4,434)
ภาคตะวันออก (1,462)
ภาคตะวันตก (1,429)
ภาคใต้ (1,834)

รวม 22,704 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 20/3/2561
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านหนองขาม
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 กันยายน 2560 19:36:48
2   โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 กันยายน 2560 19:20:58
3   โรงเรียนบ้านกุดระงุม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 30 กันยายน 2560 17:22:10
4   โรงเรียนบ้านกลาง
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 กันยายน 2560 13:13:56
5   โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 30 กันยายน 2560 11:21:25
6   โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 29 กันยายน 2560 13:55:50
7   โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 29 กันยายน 2560 12:36:41
8   โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต2 29 กันยายน 2560 10:40:08
9   โรงเรียนบ้านโนนระเวียง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 28 กันยายน 2560 18:58:26
10   โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต2 28 กันยายน 2560 13:52:01
11   โรงเรียนบ้านนาคำ(ตำบลน้ำก่ำ)
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 28 กันยายน 2560 13:11:51
12   โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 28 กันยายน 2560 12:51:18
13   โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต2 28 กันยายน 2560 11:29:59
14   โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 26 กันยายน 2560 15:10:50
15   โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต2 26 กันยายน 2560 14:55:20
16   ห้องแซงวิทยาคม
ยโสธร
สพม.เขต 28 ยโสธร 26 กันยายน 2560 14:27:19
17   โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 26 กันยายน 2560 12:24:48
18   โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 26 กันยายน 2560 08:24:11
19   โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาาน
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต2 25 กันยายน 2560 17:12:55
20   โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 25 กันยายน 2560 13:30:36
21   โรงเรียนบ้านลุงม่วง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 25 กันยายน 2560 08:12:47
22   โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 24 กันยายน 2560 10:16:31
23   โรงเรียนบ้านกเหาะ
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 22 กันยายน 2560 13:41:51
24   โรงเรียนนากอกวิทยาคาร
หนองบัวลำภู
สพม.เขต 19 หนองบัวลำภู 21 กันยายน 2560 11:00:16
25   โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 20 กันยายน 2560 11:10:55
26   โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 กันยายน 2560 08:48:55
27   โรงเรียนบ้านโคกกลาง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 19 กันยายน 2560 14:23:39
28   อ่างทองวิทยาคม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 19 กันยายน 2560 10:34:10
29   โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 18 กันยายน 2560 10:07:47
30   โรงเรียนบ้านหนองไฮ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 17 กันยายน 2560 20:26:14
31   โรงเรียนบ้านหนองออ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 17 กันยายน 2560 19:46:26
32   โรงเรียนบ้านหนองเม็ก (มุกดาหาร)
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 15 กันยายน 2560 20:52:44
33   โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 23:54:05
34   โรงเรียนบ้านหัวนาคำ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 30 มิถุนายน 2560 20:46:07
35   โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 30 มิถุนายน 2560 20:07:30
36   โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (นครราชสีมา)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 30 มิถุนายน 2560 15:44:07
37   โรงเรียนบ้านเวียยวิถีพุทธ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 14:07:31
38   โรงเรียนบ้านดงพลอง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 30 มิถุนายน 2560 13:56:50
39   โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 30 มิถุนายน 2560 13:50:08
40   โรงเรียนบ้านวังสวาบ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 30 มิถุนายน 2560 13:28:37
41   โรงเรียนบ้านโนนคอม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 30 มิถุนายน 2560 13:22:08
42   โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำนาจเจริญ
สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 30 มิถุนายน 2560 13:20:25
43   โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
สุรินทร์
สพม.  30 มิถุนายน 2560 13:16:24
44   โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:54:26
45   บ้านสว่าง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:52:08
46   โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:51:28
47   โคกนางามสามัคคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 30 มิถุนายน 2560 12:42:30
48   โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 30 มิถุนายน 2560 11:17:49
49   โรงเรียนบ้านเขาวง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 30 มิถุนายน 2560 11:15:53
50   จตุรคามรังสรรค์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 30 มิถุนายน 2560 10:46:40


ทั้งหมด 10,613 รายการ 1 / 213
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู