กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (478)
ภาคเหนือ (2,436)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,639)
    กาฬสินธุ์ (499)
    ขอนแก่น (743)
    ชัยภูมิ (613)
    นครพนม (393)
    นครราชสีมา (1,104)
    บึงกาฬ (179)
    บุรีรัมย์ (895)
    มหาสารคาม (613)
    มุกดาหาร (64)
    ยโสธร (393)
    ร้อยเอ็ด (645)
    เลย (348)
    ศรีสะเกษ (456)
    สกลนคร (646)
    สุรินทร์ (729)
    หนองคาย (266)
    หนองบัวลำภู (331)
    อำนาจเจริญ (126)
    อุดรธานี (715)
    อุบลราชธานี (881)
ภาคกลาง (4,418)
ภาคตะวันออก (1,444)
ภาคตะวันตก (1,429)
ภาคใต้ (1,830)

รวม 22,674 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 23/6/2561
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียน​ดง​สวรรค์​อุด​มมิตร​(สาขาบ้านดงจันทร์)​
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 23:13:54
2   โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:29:16
3   โรงเรียนดง​สวรรค์​อุด​มมิตร​
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:24:51
4   โรงเรียนโคกเครือวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:20:52
5   โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 20:29:00
6   โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 20:12:21
7   โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 19:31:43
8   โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 19:09:33
9   โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 มิถุนายน 2561 17:00:59
10   โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 15 มิถุนายน 2561 14:36:52
11   บ้านมันปลา
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 15 มิถุนายน 2561 14:29:54
12   โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 15 มิถุนายน 2561 13:34:17
13   โรงเรียนบ้านเชิงชุม
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 15 มิถุนายน 2561 13:31:57
14   โรงเรียนบ้านโนนสง่า
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 15 มิถุนายน 2561 13:22:10
15   โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 15 มิถุนายน 2561 09:54:31
16   โรงเรียนบ้านวังรางน้อย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 15 มิถุนายน 2561 09:31:31
17   โรงเรียนบ้านหนองสวง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 มิถุนายน 2561 05:49:39
18   โรงเรียนบ้านดอนกอย
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 14 มิถุนายน 2561 13:32:01
19   โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2561 11:25:56
20   โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2561 10:29:47
21   โรงเรียนบ้านดอนหวาย
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 มิถุนายน 2561 09:17:39
22   โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2561 15:18:13
23   โรงเรียนทับ6วิทยาคาร
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 13 มิถุนายน 2561 14:21:20
24   โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 13 มิถุนายน 2561 13:55:28
25   โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 13 มิถุนายน 2561 12:56:48
26   โรงเรียนชุมเเสงพิทยาคม
บุรีรัมย์
สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ 13 มิถุนายน 2561 10:22:08
27   โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 13 มิถุนายน 2561 09:24:12
28   โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 13 มิถุนายน 2561 09:22:52
29   โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2561 20:50:09
30   โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2561 18:38:12
31   โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2561 16:54:36
32   โรงเรียนบ้านดงป่ายูง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2561 14:51:39
33   โรงเรียนโนนค่าวิทยา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2561 14:48:25
34   โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2561 14:29:42
35   โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2561 13:35:46
36   โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มิถุนายน 2561 15:16:54
37   โรงเรียนบ้านดงยอ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2561 15:14:21
38   โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 11 มิถุนายน 2561 11:11:41
39   โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 11 มิถุนายน 2561 10:37:02
40   โรงเรียนบ้านนางาม (นครพนม)
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2561 10:18:07
41   โรงเรียนบ้านนาหว้า
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 11 มิถุนายน 2561 09:56:49
42   โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 11 มิถุนายน 2561 09:37:05
43   โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 11 มิถุนายน 2561 09:33:34
44   โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 10 มิถุนายน 2561 07:14:16
45   โรงเรียนบ้านกุดสิม
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 9 มิถุนายน 2561 20:37:36
46   โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 8 มิถุนายน 2561 12:58:57
47   โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร)
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 8 มิถุนายน 2561 12:49:06
48   โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 8 มิถุนายน 2561 09:37:08
49   โรงเรียนบ้านแก้งกอก
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 7 มิถุนายน 2561 14:03:05
50   โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 7 มิถุนายน 2561 11:37:24


ทั้งหมด 10,639 รายการ 1 / 213
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู