กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (477)
ภาคเหนือ (2,425)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,621)
    กาฬสินธุ์ (499)
    ขอนแก่น (743)
    ชัยภูมิ (613)
    นครพนม (393)
    นครราชสีมา (1,104)
    บึงกาฬ (179)
    บุรีรัมย์ (895)
    มหาสารคาม (613)
    มุกดาหาร (64)
    ยโสธร (393)
    ร้อยเอ็ด (643)
    เลย (348)
    ศรีสะเกษ (456)
    สกลนคร (634)
    สุรินทร์ (729)
    หนองคาย (267)
    หนองบัวลำภู (331)
    อำนาจเจริญ (123)
    อุดรธานี (715)
    อุบลราชธานี (879)
ภาคกลาง (4,401)
ภาคตะวันออก (1,433)
ภาคตะวันตก (1,429)
ภาคใต้ (1,829)

รวม 22,615 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 20/7/2561
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์)
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 7 มิถุนายน 2561 11:19:13
52   โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 6 มิถุนายน 2561 13:32:42
53   โรงเรียนวิถีพุทธ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 มิถุนายน 2561 14:37:47
54   โรงเรียนบ้านดอนงัว
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 มิถุนายน 2561 11:02:46
55   โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 5 มิถุนายน 2561 09:43:52
56   โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 4 มิถุนายน 2561 16:15:27
57   โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 4 มิถุนายน 2561 10:00:07
58   โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 3 มิถุนายน 2561 20:55:36
59   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 3 มิถุนายน 2561 20:41:50
60   โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 3 มิถุนายน 2561 10:30:44
61   โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 2 มิถุนายน 2561 15:41:57
62   โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 2 มิถุนายน 2561 13:16:51
63   โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 1 มิถุนายน 2561 09:36:14
64   อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 31 พฤษภาคม 2561 08:57:23
65   โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 30 พฤษภาคม 2561 17:25:05
66   โรงเรียนอ่างศิลา
อุบลราชธานี
สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2561 16:00:11
67   โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต7 30 พฤษภาคม 2561 15:27:58
68   โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 30 พฤษภาคม 2561 10:16:25
69   โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 พฤษภาคม 2561 09:09:50
70   โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 28 พฤษภาคม 2561 10:36:53
71   โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านหนองไผ่
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 28 พฤษภาคม 2561 09:05:04
72   โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 27 พฤษภาคม 2561 19:57:11
73   โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 26 พฤษภาคม 2561 06:59:26
74   โรงเรียนบ้านดอนชี
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 25 พฤษภาคม 2561 15:59:52
75   โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 25 พฤษภาคม 2561 13:26:41
76   โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 พฤษภาคม 2561 14:54:55
77   บ้านกุดหัวช้าง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 23 พฤษภาคม 2561 20:06:46
78   โรงเรียนบ้านตลุกพลวง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 23 พฤษภาคม 2561 16:52:39
79   โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 22 พฤษภาคม 2561 12:44:40
80   โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 22 พฤษภาคม 2561 12:22:53
81   โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 21 พฤษภาคม 2561 12:51:25
82   โรงเรียนบ้านโคลด
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 21 พฤษภาคม 2561 11:00:15
83   โรงเรียนบ้านหนองชาด
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 พฤษภาคม 2561 09:32:28
84   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 18 พฤษภาคม 2561 20:35:45
85   โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 18 พฤษภาคม 2561 14:46:05
86   โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 18 พฤษภาคม 2561 10:15:33
87   โรงเรียนบ้านนาทม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 18 พฤษภาคม 2561 09:30:33
88   โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 16 พฤษภาคม 2561 14:48:18
89   โรงเรียนบ้านแก่งกบ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 16 พฤษภาคม 2561 14:38:42
90   โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 พฤษภาคม 2561 21:36:53
91   โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 11 พฤษภาคม 2561 15:39:11
92   โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา
ขอนแก่น
สพม.เขต 25 ขอนแก่น 11 พฤษภาคม 2561 14:32:58
93   บ้านเดื่อสะพานโดม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 11 พฤษภาคม 2561 13:33:17
94   โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 10 พฤษภาคม 2561 16:29:37
95   โรงเรียนวิถึพุทธ (บ้านคำเขื่อนแก้ว)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 9 พฤษภาคม 2561 17:15:30
96   โรงเรียนนารีนุกูล๒
อุบลราชธานี
สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 9 พฤษภาคม 2561 14:12:27
97   โรงเรียนบ้านนาเยีย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 7 พฤษภาคม 2561 21:04:21
98   โรงเรียนบ้านสายชนวน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 3 พฤษภาคม 2561 14:26:30
99   โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
อุบลราชธานี
สพม.เขต 29 อุบลราชธานี 2 พฤษภาคม 2561 15:35:50
100   โรงเรียนบ้านโศกน้อย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 2 พฤษภาคม 2561 12:56:57


ทั้งหมด 10,621 รายการ 2 / 213
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู