กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (479)
ภาคเหนือ (2,453)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,613)
    กาฬสินธุ์ (492)
    ขอนแก่น (737)
    ชัยภูมิ (613)
    นครพนม (383)
    นครราชสีมา (1,101)
    บึงกาฬ (175)
    บุรีรัมย์ (893)
    มหาสารคาม (615)
    มุกดาหาร (72)
    ยโสธร (390)
    ร้อยเอ็ด (650)
    เลย (357)
    ศรีสะเกษ (457)
    สกลนคร (645)
    สุรินทร์ (729)
    หนองคาย (271)
    หนองบัวลำภู (334)
    อำนาจเจริญ (127)
    อุดรธานี (714)
    อุบลราชธานี (858)
ภาคกลาง (4,434)
ภาคตะวันออก (1,462)
ภาคตะวันตก (1,429)
ภาคใต้ (1,834)

รวม 22,704 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 19/3/2561
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนเสลภูมิ
ร้อยเอ็ด
สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 30 มิถุนายน 2560 10:07:58
52   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 30 มิถุนายน 2560 09:59:52
53   โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 30 มิถุนายน 2560 09:49:44
54   โรงเรียนบ้านนาเมือง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 29 มิถุนายน 2560 17:39:25
55   โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 29 มิถุนายน 2560 17:25:25
56   ก้องอุดมวิทยาคาร
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 16:48:00
57   โรงเรียนบ้านคูบ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 29 มิถุนายน 2560 16:24:45
58   โรงเรียนบ้านขนวน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 14:36:20
59   โรงเรียนแก่งนาขามสาม้คคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 29 มิถุนายน 2560 14:34:55
60   โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 13:07:16
61   โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 29 มิถุนายน 2560 12:20:30
62   โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:59:59
63   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:58:09
64   โรงเรียนบ้านโนนงาม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 29 มิถุนายน 2560 11:39:38
65   โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 11:19:19
66   โรงเรียนบ้านโนนเสลา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 29 มิถุนายน 2560 10:27:18
67   โรงเรียนบ้านหอย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 10:26:20
68   โนนสำราญหนองหญ้าขาว
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 10:16:38
69   โรงเรียนบ้านโนนลาน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 09:53:04
70   โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 29 มิถุนายน 2560 09:41:39
71   โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2560 09:07:13
72   โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2560 08:47:02
73   โรงเรียนบ้านผาขาม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 19:10:29
74   โรงเรียนภูห่านศึกษา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 17:47:53
75   เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต4 28 มิถุนายน 2560 16:55:02
76   โรงเรียนหนองกุงวิทยา
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 28 มิถุนายน 2560 15:15:00
77   โรงเรียนบ้านหนองไฮ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 14:29:20
78   โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต2 28 มิถุนายน 2560 13:53:08
79   โรงเรียนบ้านสีสุก
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 28 มิถุนายน 2560 13:14:08
80   โรงเรียนบ้านนาอุดม(ขอนแก่น)
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 12:55:17
81   โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 12:25:19
82   บ้านข้าวสาร
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 28 มิถุนายน 2560 10:32:04
83   บ้านนาคำน้อย
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 09:38:29
84   โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 09:10:09
85   โรงเรียนบ้านสะอาด
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2560 08:31:17
86   โรงเรียนบ้านน้ำพ่น
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 20:04:09
87   โรงเรียนโพนทองวิทยายน
ร้อยเอ็ด
สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 27 มิถุนายน 2560 15:29:20
88   โรงเรียนบ้านผิผ่วน
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต1 27 มิถุนายน 2560 15:28:52
89   โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 27 มิถุนายน 2560 14:50:40
90   โรงเรียนเก่าขามวิทยา
อุบลราชธานี
สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 27 มิถุนายน 2560 14:26:24
91   โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
ร้อยเอ็ด
สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด 27 มิถุนายน 2560 12:55:54
92   โรงเรียนโนนงามศึกษา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2560 12:27:20
93   โรงเรียนบ้านโนนโก
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2560 12:19:26
94   โรงเรียนบ้านวังยาว(ชุมแพ)
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2560 11:39:32
95   โรงเรียนบ้านท่าคำบง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต2 27 มิถุนายน 2560 11:26:16
96   โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2560 11:13:58
97   โรงเรียนหนองไฮวิทยา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 11:10:49
98   โรงเรียนบ้านหม้อ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 10:55:51
99   โรงเรียนบ้านหมูม้น
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 27 มิถุนายน 2560 10:36:01
100   โรงเรียนบ้านวังบง( สพป.อด.4)
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 27 มิถุนายน 2560 10:23:27


ทั้งหมด 10,613 รายการ 2 / 213
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู