กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (477)
ภาคเหนือ (2,422)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10,744)
    กาฬสินธุ์ (501)
    ขอนแก่น (746)
    ชัยภูมิ (615)
    นครพนม (432)
    นครราชสีมา (1,134)
    บึงกาฬ (182)
    บุรีรัมย์ (893)
    มหาสารคาม (612)
    มุกดาหาร (64)
    ยโสธร (395)
    ร้อยเอ็ด (674)
    เลย (348)
    ศรีสะเกษ (455)
    สกลนคร (635)
    สุรินทร์ (729)
    หนองคาย (265)
    หนองบัวลำภู (329)
    อำนาจเจริญ (124)
    อุดรธานี (718)
    อุบลราชธานี (893)
ภาคกลาง (4,380)
ภาคตะวันออก (1,440)
ภาคตะวันตก (1,433)
ภาคใต้ (1,832)

รวม 22,728 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 22/10/2561
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   บ้านดงวังพัง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 11 กันยายน 2561 22:00:11
52   บ้านดอนนางคำ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 11 กันยายน 2561 21:20:51
53   บ้านปลาค้าว
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 11 กันยายน 2561 20:00:05
54   โรงเรียนบ้านไชยวาล
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 11 กันยายน 2561 14:57:41
55   โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 11 กันยายน 2561 09:07:59
56   บ้านโพนดวนสาวเอ้
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 กันยายน 2561 14:28:15
57   บ้านหนองสระหงส์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 กันยายน 2561 13:03:00
58   โรงเรียนบ้านหนองจำปา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 13:00:41
59   บ้านโคกไผ่-ขนาย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 12:53:08
60   โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 12:11:06
61   โรงเรียนบ้านหนองม้า
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 12:07:54
62   โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านหญ้าคาเหนือ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 09:08:01
63   โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 09:03:43
64   โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ 93
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 10 กันยายน 2561 07:57:44
65   โคกเพชรสระมโนรา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 9 กันยายน 2561 22:34:04
66   บ้านบึงสาร
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 9 กันยายน 2561 22:15:00
67   บ้านยางน้อยหัวสิบ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 9 กันยายน 2561 22:12:47
68   โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 14:20:16
69   โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 13:24:23
70   โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 11:51:22
71   โรงเรียนบ้านโพนหิน
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 11:44:46
72   โรงเรียนหนองขามวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 08:10:30
73   บ้านหญ้าหน่อง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 9 กันยายน 2561 05:48:13
74   บ้านหนองหัวคน
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 8 กันยายน 2561 20:08:38
75   ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 8 กันยายน 2561 18:48:30
76   บ้านดอนหวาย (สิงห์คุรุประชาสรรค์)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 8 กันยายน 2561 17:27:54
77   บ้านวังม่วง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 8 กันยายน 2561 15:48:32
78   โรงเรียนบ้านเขวาหรดี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 7 กันยายน 2561 15:42:00
79   บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 7 กันยายน 2561 14:53:02
80   โรงเรียนบ้านแฝก
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 7 กันยายน 2561 10:04:46
81   บ้านมาบมะค่า
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 6 กันยายน 2561 17:59:52
82   บ้านเหล่าพิทยาคม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 6 กันยายน 2561 14:14:01
83   บ้านหนองหินน้อย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 13:30:45
84   โรงเรียนวิถีพุทธ บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 6 กันยายน 2561 13:19:04
85   โรงเรียนบ้านโจด
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 6 กันยายน 2561 10:30:01
86   บ้านค้อโนนสว่าง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 10:29:00
87   บ้านหนองยางหนองไผ่
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 09:12:11
88   บ้านขามป้อม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 6 กันยายน 2561 07:13:16
89   โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 20:54:21
90   บ้านโนนอุดม
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 5 กันยายน 2561 15:04:40
91   ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 15:02:35
92   บ้านโคกสง่า
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 5 กันยายน 2561 14:22:18
93   บ้านบัวงาม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 14:18:23
94   บ้านป่าดวนพังหาด
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 13:37:33
95   โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 13:34:52
96   จานเตยวิทยาประชาสรรค์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 12:25:03
97   โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 11:36:20
98   โรงเรียนบ้านหนองไฮ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 กันยายน 2561 14:27:45
99   บ้านหนองมะเขือ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 3 กันยายน 2561 16:44:44
100   คำไฮวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 3 กันยายน 2561 15:14:25


ทั้งหมด 10,744 รายการ 2 / 215
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู