โรงเรียนวิถีพุทธที่ไม่ได้ประเมิน 29 ประการ ปี 2554
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.หนองคาย เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:47:21
102  โรงเรียนวัดบางลาน สพป.ราชบุรี เขต2 30 ธันวาคม 2554 14:35:44
103  โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:34:16
104  โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สพป.ตาก เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:32:27
105  โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า สพป.บึงกาฬ เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:32:19
106  โรงเรียนวัดนิโครธาราม สพป.พังงา เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:25:41
107  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 ธันวาคม 2554 14:23:10
108  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป.จันทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:23:06
109  โรงเรียนบ้านเกศกาสร สพป.กำแพงเพชร เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:18:00
110  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ สพป.อุดรธานี เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:17:17
111  โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป.อุดรธานี เขต4 30 ธันวาคม 2554 14:13:59
112  โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:12:20
113  โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 ธันวาคม 2554 14:12:00
114  โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 30 ธันวาคม 2554 14:09:22
115  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต3 30 ธันวาคม 2554 14:06:35
116  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 ธันวาคม 2554 14:05:42
117  โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ 30 ธันวาคม 2554 14:05:06
118  โรงเรียนบ้านไร่ป่า สพป.ตราด เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:58:44
119  โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์ ) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 13:57:58
120  โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 ธันวาคม 2554 13:57:30
121  โรงเรียนบ้านแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 13:57:07
122  โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:54:22
123  โรงเรียนวัดคลองบุญ สพป.ชัยนาท เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:52:19
124  โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 13:51:55
125  โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป.พิจิตร เขต2 30 ธันวาคม 2554 13:49:45
126  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 13:48:27
127  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง สพป.ปราจีนบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:46:27
128  โรงเรียนวัดพรุเตาะ สพป.สงขลา เขต2 30 ธันวาคม 2554 13:45:47
129  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) สพป.ราชบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:45:06
130  โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 13:45:02
131  โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยณกิตติวิทยา) สพป.ตราด เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:44:55
132  โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต3 30 ธันวาคม 2554 13:42:57
133  โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:40:56
134  โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป.กาญจนบุรี เขต4 30 ธันวาคม 2554 13:39:31
135  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:38:26
136  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 13:38:17
137  โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ สพป.พังงา เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:36:17
138  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต3 30 ธันวาคม 2554 13:36:05
139  โรงเรียนบ้านวังศาล สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:25:01
140  โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 13:22:44
141  โรงเรียนโนนทองหลางโคกสูง สพป.ขอนแก่น เขต3 30 ธันวาคม 2554 13:18:51
142  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:15:00
143  โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป.ลพบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:14:22
144  โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:14:20
145  โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง สพป.ตราด เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:13:50
146  โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ สพป.นครราชสีมา เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:11:20
147  โรงเรียนบ้านไร่นางาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 30 ธันวาคม 2554 13:09:13
148  โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป.กาญจนบุรี เขต4 30 ธันวาคม 2554 13:05:20
149  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) สพป.พิษณุโลก เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:00:40
150  โรงเรียนวัดอ่างทอง สพป.สงขลา เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:57:07
151  โรงเรียนวัดสำราญ สพป.ลพบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:55:28
152  โรงเรียนบ้านละอูบ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 30 ธันวาคม 2554 12:52:50
153  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม สพป.สุโขทัย เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:49:34
154  โรงเรียนบ้านท่ากกแก สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 30 ธันวาคม 2554 12:46:30
155  โรงเรียนบ้านแม่มุ สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 12:43:38
156  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 12:41:57
157  วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง สพป.สมุทรสงคราม เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:39:34
158  โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) สพป.ราชบุรี เขต2 30 ธันวาคม 2554 12:38:34
159  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต3 30 ธันวาคม 2554 12:33:39
160  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต3 30 ธันวาคม 2554 12:32:24
161  โรงเรียนวัดสมอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:28:34
162  โรงเรียนบ้านตูม สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 12:24:24
163  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:24:05
164  โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 12:23:28
165  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น สพป.ขอนแก่น เขต3 30 ธันวาคม 2554 12:14:25
166  โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สพป.เชียงราย เขต3 30 ธันวาคม 2554 12:14:14
167  โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม) สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:09:33
168  โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 12:05:35
169  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า สพป.นครพนม เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:02:22
170  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:00:13
171  โรงเรียนบ้านวาปี สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:59:27
172  โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป.ตราด เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:58:54
173  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.อุทัยธานี เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:53:10
174  โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:52:52
175  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ สพป.พิษณุโลก เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:51:21
176  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สพป.อุดรธานี เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:47:12
177  โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:41:56
178  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:40:46
179  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:35:24
180  โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป.เชียงราย เขต3 30 ธันวาคม 2554 11:34:15
181  โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 11:31:20
182  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:31:16
183  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สพป.หนองคาย เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:30:51
184  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:29:55
185  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:27:04
186  โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.เขต 21 บึงกาฬ 30 ธันวาคม 2554 11:26:09
187  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:24:26
188  โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 11:23:51
189  โรงเรียนบ้านโคกป่าจิกหนองปลา สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:22:24
190  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต3 30 ธันวาคม 2554 11:22:19
191  โรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:19:01
192  โรงเรียนบ้านเลิงบัว สพป.มหาสารคาม เขต3 30 ธันวาคม 2554 11:17:40
193  โรงเรียนบ้านบางจาก สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:16:15
194  โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง สพป.สงขลา เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:15:42
195  โรงเรียนบ้านดงแคน สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:14:40
196  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:12:36
197  โรงเรียนบ้านพรหม สพป.น่าน เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:11:46
198  โรงเรียนบ้านนากวาง สพป.ลำปาง เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:11:31
199  โรงเรียนสารวิทยา สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 30 ธันวาคม 2554 11:11:28
200  โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:11:19


ทั้งหมด 4,484 รายการ 2 / 45
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู