๑๔๓. การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในวิถีชีวิตของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ๒ รุ่น ๕๐๐ คน

surprise อัพเดทข้อมูลผู้ที่เข้าพักที่โรงแรมต่าง ๆ ได้ที่เอกสารเพิ่มเติม ๒ enlightened

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ก.ค. ๕๘
           
ศน.สมเดียว เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ฝากประชาสัมพันธ์ไปยัง ศน. หรือครูที่จะเดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกฝังคุณธรรมฯ (ฉือจี้ อำเภอฝาง)
         enlightened เมื่อท่านเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วนั้น และต้องเดินทางต่อไปยังอำเภอฝาง จะมีรถตู้ทุกชั่วโมง ที่สถานีช้างเผือก -ผ่านโรงแรมแทนเจอรีน-สิ้นสุดที่ตลาดโชคธานี ที่ตั้งของโรงแรมขุนยู โทรจองได้ที่เบอร์
053 211 577 และ 053 218 627 อีกบริการหนึ่งคือ
รถบัส ที่สถานีขนส่งช้างเผือก (วิ่งเส้นทางเดียวกับรถตู้)
ทุกครึ่งชั่วโมง

      enlightenedenlightened หรือท่านใดโดยสารรถทัวร์ต้นทางทางกรุงเทพมหานคร-ปลายทางอำเภอฝาง มีบริการ 2 บริษัท
คือ นิววิริยะยานยนต์ และ 99 บขส.


           laugh กลุ่มคุณธรรม ฯ สนก.สพฐ.ขอขอบคุณ heart ศน.สมเดียว เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่
เขต 3
ที่กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกับการเดินทาง ตลอดจนการติดต่อประสานงาน และอำนวยความสะดวก
ในเรื่องต่างๆ ด้วยดี ขอบคุณค่ะ laugh 
----------------------------------------------------------yes-----------yes-----------yes--------------------------------------------------
ต้นเรื่อง
            mail ด้วยกลุ่มคุณธรรม ฯ สนก. จะจัดการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในวิถีชีวิตของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ๒ รุ่น ๕๐๐ คน เพื่อจะได้เห็นตัวอย่างการดำเนินงานที่สามารถนำมาปรับใช้ต่อไป
            smiley รุ่น ๑ วันที่ ๑๘-๒๑ กค ๒๕๕๘  โดยเชิญโรงเรียน ในสพป.เชียงใหม่ ๒ ,๓ และเชียงราย ๓  และ นักวิชาการหรือศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์คุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเหนือ ภาคกลาง   รวมทั้งสิ้น ๒๕๐ คน
          smileysmileyรุ่น ๒ วันที่ ๒๕ –๒๘  กค ๒๕๕๘  โดยเชิญโรงเรียน ในสพป.เชียงใหม่ ๑,๔,๕,๖ สพม ๓๔ และรร.สังกัด สศศ ในเชียงใหม่ ๙ รร  และ นักวิชาการหรือศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์คุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  ภาคอิสาน ภาคใต้   รวมทั้งสิ้น ๒๕๐ คน ดังเอกสารที่แนบ

surprise ขอเรียนเพิ่มเติมว่า surprise 
         ๑. ผู้สนใจ และเป็นรร. ในเขตพื้นที่ดังกล่าวกรุณาส่งใบสมัครมาภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย ๕๘ ให้ตรงกับรุ่นที่จัดไว้แล้ว โดยให้ติดต่อเขตพื้นที่ของท่าน
         ๒. สำหรับนักวิชาการหรือศึกษานิเทศก์ผู้ที่เคยศึกษาดูงานโรงเรียนฉือจี้ มาแล้ว  หรือผู้ที่ไม่สะดวกมาศึกษาดูงาน ไม่ต้องกังวลว่าต้องมา  และ ไม่ต้องส่งผู้แทนมา
         ๓. หากมีข้อซักถามเพิ่มเติม โทร ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๘๙-๙๐

 
************************************
 
yes รายละเอียด อื่นๆ yes
1. โรงแรมขุนยุวเพลส อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  (คุณนิภารัตน์ อุแสง  โทร 088-4098194 , 081-7208965)
2. โรงแรมขุนยุวเพลลส  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  (คุณธรณ์ธนย์  โทร 088-2526986)
3. สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  โทร 053-211586
4. รถตู้ปรับอากาศ เชียงใหม่-ฝาง-ท่าตอน 053-211586 , 053-223900
5. ตรวจสอบตารางรถตู้ รถบัส เชียงใหม่-ฝางhttp://www.yanyonnakornchiangmai.com/index.php?p=timetable
6. นางเกศกัญญา อนุกูล  นักวิชาการศึกษา สพฐ. โทร 089-8890750
7. นางสาววิสนีย์ นุราช  นักวิชาการศึกษา สพฐ. โทร 088-7607802
8. ศน.สมเดียว เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โทร 086-1826856
กลุ่มนิเทศ โทร 053-452021 ต่อ 51
กลุ่มส่งเสริมฯ โทร 053-452021 ต่อ 11


 
************************************

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (1.06 mb)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (65.52 kb)

เขียนเมื่อ 24 มิถุนายน 2558 | อ่าน 2850
เขียนโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข

       
 
 
  อ่าน ข่าวสาร สนก. อื่นๆ
 
๒๗๐. เปลี่ยนแปลงใบสมัครสำหรับสถานศึกษา โครงการ “GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ปีการศึกษา ๒๕๖๒
10/5/2562
เปิดอ่าน 149
 
๒๖๙. เชิญชวนนักเรียน ม. ๖ คนทำดีทั่วประเทศ ติว GAT ฟรี
30/4/2562
เปิดอ่าน 506
 
๒๖๘. โครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ ๑๔
26/4/2562
เปิดอ่าน 782
 
๒๖๗. ตัวชี้วัดการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๙ ประการ
26/4/2562
เปิดอ่าน 1414
 
๒๖๖. แจ้งการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล จำนวนโรงเรียนวิถีพุทธใน สพท. พร้อมเหตุผล
เรียน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทุกเขต
4/4/2562
เปิดอ่าน 558
 
๒๖๕. ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๐
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๐
2/4/2562
เปิดอ่าน 1802
 
๒๖๔. ประกาศผล โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๑
21/3/2562
เปิดอ่าน 347
 
๒๖๓. เรียนผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพท. ทุกท่าน
27/2/2562
เปิดอ่าน 608
 
๒๖๒. ขอเชิญชมแผนงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
11/2/2562
เปิดอ่าน 1236
 
๒๖๑.การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ระดับประเทศ)
25/1/2562
เปิดอ่าน 504
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู