กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เป็นการแสดงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักชาติ ในการดำเนินกิจกรรมมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เขียนเมื่อ 6 มิถุนายน 2562 | อ่าน 61
เขียนโดย โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ประกาศรับสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อรับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 10
2/4/2562
เปิดอ่าน 650
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 2920
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 1731
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 3998
 
กิจกรรม “ธรรมะเดลิเวอลี่ พบครูพระสอนศีลธรรม”
21/6/2562
เปิดอ่าน 48
 
กิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
17/6/2562
เปิดอ่าน 106
 
กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธเนื่องในวันวิสาขบูชา
17/6/2562
เปิดอ่าน 117
 
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมทั้งระบบ
15/6/2562
เปิดอ่าน 68
 
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
15/6/2562
เปิดอ่าน 54
 
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการ
15/6/2562
เปิดอ่าน 141
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู