กิจกรรมสวดมนต์ระดับชั้น

กิจกรรมสวดมนต์ระดับชั้น
งานคุณธรรม จริยธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
ได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ดังนี้
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สวดมนต์ระดับชั้น ม.1
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สวดมนต์ระดับชั้น ม.2
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สวดมนต์ระดับชั้น ม.3
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 สวดมนต์ระดับชั้น ม.4-6
จะปฏิบัติกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกเดือน

เขียนเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 | อ่าน 132
เขียนโดย โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 1700
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 1061
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 2903
 
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา การบริหารจิต เจริญปัญญา
17/8/2561
เปิดอ่าน 12
 
จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะและการพัฒนา
16/8/2561
เปิดอ่าน 18
 
รายงานรร.วิถีพุทธ ปีงบ61
16/8/2561
เปิดอ่าน 33
 
กิจกรรมวันเข้าพรรษาโรงเรียนบ้านหนองกระบือ
15/8/2561
เปิดอ่าน 14
 
กิจกรรมเข้าพรรษา
14/8/2561
เปิดอ่าน 11
 
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก ประจำปีการศึกษา 2561
14/8/2561
เปิดอ่าน 11
 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
14/8/2561
เปิดอ่าน 13
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู