กิจกรรมสวดมนต์ระดับชั้น

กิจกรรมสวดมนต์ระดับชั้น
งานคุณธรรม จริยธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
ได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ดังนี้
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สวดมนต์ระดับชั้น ม.1
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สวดมนต์ระดับชั้น ม.2
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สวดมนต์ระดับชั้น ม.3
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 สวดมนต์ระดับชั้น ม.4-6
จะปฏิบัติกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกเดือน

เขียนเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 | อ่าน 263
เขียนโดย โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 2663
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 1466
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 3401
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/2/2562
เปิดอ่าน 35
 
แบบรายงานการปฏิบัติกิจกรรมอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการศึกษาและพัฒนาอัฒลักษณ์ ๒๙ ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
4/1/2562
เปิดอ่าน 179
 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ “ค่ายนักเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ”
6/12/2561
เปิดอ่าน 163
 
การอบรมพัฒนาครู บุคลากรวิถีพุทธ ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
5/11/2561
เปิดอ่าน 236
 
กิจกรรมก่อนเรียน
6/10/2561
เปิดอ่าน 276
 
สุขใจได้บุญ ทุกวันพระ
29/9/2561
เปิดอ่าน 266
 
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
15/9/2561
เปิดอ่าน 276
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู