โรงเรียนบ้านร่องกะถิน

โรงเรียนบ้านร่องกะถิน วันนี้เป็นวันพระ มีพระคุณเจ้ามาสอนให้นักเรียนปฏิบัติธรรม สอนทุกวันอังคาร เวลา14.00 น. ถึง 15.30 น
ชื่อ พระอธิการสมบูรณ์ อัครธรรโม จากวัดโนนสว่าง บ้านสักงอยน้อย ซึ่งเป็นวัดในเขตบริการของโรงเรียน นักเรียนมีความสนใจและได้รับความรู้มากครับ


เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 | อ่าน 111
เขียนโดย โรงเรียนบ้านร่องกะถิน

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
ขอเชิญโรงเรียนวิถีพุทธเข้าร่วมสมัครคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
19/6/2561
เปิดอ่าน 2133
 
ภาพกิจกรรมวิถีพุทธ ร.ร.ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา
21/9/2560
เปิดอ่าน 1205
 
ประเมิณตนเองตามอัตลักษณ์
29/6/2560
เปิดอ่าน 3128
 
กิจกรรมก่อนเรียน
6/10/2561
เปิดอ่าน 36
 
สุขใจได้บุญ ทุกวันพระ
29/9/2561
เปิดอ่าน 37
 
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
15/9/2561
เปิดอ่าน 71
 
กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีไทย ประจำวันศุกร์
13/9/2561
เปิดอ่าน 66
 
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ
8/9/2561
เปิดอ่าน 183
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย
6/9/2561
เปิดอ่าน 92
 
การทำบุญวันธรรมสวนะ
5/9/2561
เปิดอ่าน 94
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู