จิตอาสาพัฒนาวัด

ทุกๆวันสำคัญของพระพุทธศาสนา โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่าจะพานักเรียนเดินแห่ต้นเงินในชุมชนบ้านหนองเดิ่นท่าเพื่อไปถวายให้กับวัดทั้ง ๓ วัด นักเรียนได้ร่วมรับฟังธรรมมะและทำความสะอาดวัดย 

   
  เขียนเมื่อ 30 กันยายน 2562 | เปิด 225 | โดย โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู