กิจกรรมนั่งสมาธิ

โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ จัดกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนภาคบ่ายทุกวันเพื่อฝึกให้นักเรียนมีสมาธิที่ดีในการเรียน

   
  เขียนเมื่อ 9 กรกฎาคม 2561 | เปิด 68 | โดย โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู