สวดมนต์แปล

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกเย็นวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.00 น.
มีกิจกรรม ดังนี้ 
๑. สวดมนต์แปล
๒.นั่งสมาธิ
๓.อบรมคุณธรรม
๔.ทำบุญในวันสำคัญ

   
  เขียนเมื่อ 3 มกราคม 2561 | เปิด 147 | โดย โรงเรียนบ้านกุดยาง
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู