คำค้น
    ประเภท วันที่ โดย
รายงานผลการจัดกิจกรรม ไม่ระบุ 3/3/2561 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
งานเข้าปริวาสที่วัดป่าโนนแคน ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไม่ระบุ 26/2/2561 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
ผอ.เขตคนใหม่ ดร.ครรชิต วรรณชา โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
กฐินสามัคคีวัดคลองมะนาว โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
จัดสวนอาคารวิทยุการบิน ฯ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
วันปวารณาออกพรรษา โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
การปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ วันที่ 10 -12 ตุลาคม 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนบ้านเนินตาล โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วัดคลองมะนาวโรงเรียนบ้านคลองมะนาว โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ประชุมการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรม ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่เหนือ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
งานเกษียณอายุราชการครู ปี 59 อำเภอคลองใหญ่ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 30 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
คุณพจนีย์ ดาวประเสริฐ นำขนมมาให้เด็ก โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 29 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
การปฏิรูปโรงเรียนวิธีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 28 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 23 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
อบรมครู สื่อการสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 19 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
การทำสื่อหุ่นมือ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 18-19 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ออกกำลังกายยามเช้า โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 14 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 14 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
คณะผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 23 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โลกแห่งการสื่อสาร “ได้ยินฉันไหม” โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 5-9 กันยายน 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ อาคารฟินิค 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา ตำบลหนองสนิด สพป. สุรินทร์ เขต 1 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
โรงพยาบาลคลองใหญ่ หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
กิจกรรมวันพระ วัดคลองมะนาว วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) โรงเรียนบ้านคลองมะนาว วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วัดคลองมะนาว วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ไม่ระบุ 17/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
โครงการอบคุณธรรมผู้บริหาร ครูและบุคคลทางการศึกษา 9 สิงหาคม 2559 ไม่ระบุ 16/2/2561 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ไม่ระบุ 7/12/2560 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์)
กิจกรรมวันลอยกระทง ไม่ระบุ 3/11/2560 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ
แบบรายงานผลการดำเนินงานแนวทางการปฏิัติกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา ไม่ระบุ 31/10/2560 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง
รูปกิจกรรมการดำเนินงานแนวทางปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา ไม่ระบุ 31/10/2560 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง
แบบรายงานผลการดําเนินงาน แนวทางปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษาของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ระบุ 27/10/2560 โรงเรียนบ้านหนองประดู่
แบบรายงานผลการดําเนินงาน แนวทางปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษาของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ระบุ 27/10/2560 โรงเรียนบ้านหนองประดู่
แบบรายงานตัวชี้ีวัดที่ 3 แบบ1.1 ไม่ระบุ 12/10/2560 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
รายงานผลประเมินตนเองรอบ 12 เดือน ไฟล์ PDF ไม่ระบุ 8/10/2560 โรงเรียนบ้านโตงน้อย
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ไม่ระบุ 7/10/2560 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา

ทั้งหมด 32 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู