เกี่ยวกับโครงการ

 
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ ๑ - ๕
ที่ โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัส รุ่น ภาค
1 โรงเรียนบ้านโคกมน โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 67260 4 4
2 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 แม่กาษา แม่สอด ตาก 63110 2 5
2 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 1 9
3 โรงเรียนบ้านกุรุคุ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม 48000 4 10
3 โรงเรียนกุฉินารายณ์ บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 1 9
4 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 4 3
4 โรงเรียนบ้านโนนแฝก พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 4 10
5 โรงเรียนวัดช่องพราน เตาปูน โพธาราม ราชบุรี 70120 1 15
5 โรงเรียนบ้านเขาแดง หัวเขา สิงหนคร สงขลา 90280 2 18
6 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 76170 2 15
6 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 1 11
7 โรงเรียนปทุมวิทยากร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 2 10
7 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 4 1
8 โรงเรียนบ้านหัวดอน (สำนักงานสลากฯ) ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 1 10
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 4 10
9 โรงเรียนบ้านต้อง (ศรีบัวบานวิทยาคาร) ฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม 48110 1 10
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 4 11
10 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 5 8
10 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 4 13
11 โรงเรียนบ้านขุย ขุย กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270 4 11
11 โรงเรียนบ้านโคกสูง เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160 4 9
12 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210 2 6
12 โรงเรียนบ้านโรงวัว แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 50240 4 7
13 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ บุรีรัมย์ 31210 2 11
13 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 1 18
14 โรงเรียนบ้านห้วยตาด โคกงาม ด่านซ้าย เลย 42120 4 8
14 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 42120 4 8
15 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 2 10
15 โรงเรียนวัดคิริวิหาร ชำราก เมืองตราด ตราด 23000 1 13
16 โรงเรียนวัดหนองเสม็ด อรรถพรสงเคราะห์ หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 23000 4 13
16 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา ตากตก บ้านตาก ตาก 63120 4 5
17 โรงเรียนนราสิกขาลัย บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000 1 18
17 โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 4 9
18 โรงเรียนบ้านป่าตาล เถินบุรี เถิน ลำปาง 52160 4 6
18 โรงเรียนบ้านหวาย ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 57140 2 6
19 โรงเรียนบ้านหนองกา (ประชารัฐพิทยา) รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 1 11
19 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง 92140 4 17
20 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 4 9
20 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน เทพนิมิต กิ่งอำเภอบึงสามัคคี กำแพงเพชร 62210 4 4
21 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240 4 16
21 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110 1 17
22 โรงเรียนคลองบางแก้ว บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540 4 1
22 โรงเรียนสฤษดิเดช วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2 13
23 โรงเรียนอนุบาลยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 4 18
23 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 93170 2 18
24 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110 4 6
24 โรงเรียนบ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 65120 4 5
25 โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 ท่าบอน ระโนด สงขลา 90140 2 18
25 โรงเรียนบ้านหนองพลวง กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160 4 4
26 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) แม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110 2 6
26 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เขาแก้ว เชียงคาน เลย 42110 4 8
27 โรงเรียนวัดธรรมาราม นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 92170 2 17
27 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 1 11
28 โรงเรียนเมืองนครพนม หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม 48000 4 10
28 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพที่ 126) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 4 8
29 โรงเรียนวัดเขาวง เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 18120 4 2
29 โรงเรียนคงคาราม บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 1 15
30 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 10560 1 1
30 โรงเรียนวัดสลุด บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540 4 1
31 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540 4 1
31 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 4 1
32 โรงเรียนบางลี่วิทยา สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110 4 14
32 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลน บางเลน นครปฐม 73130 1 14
33 โรงเรียนบ้านงิ้ว บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2 11
33 โรงเรียนบ้านน้ำซึม หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี 41210 4 8
34 โรงเรียนวัดแก้ว (รัตนบินวิทยาคาร) วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี 70160 1 15
34 โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 1 15
35 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง(แก้ววิทยาคาร) บึงนาราง กิ่งอำเภอบึงนาราง พิจิตร 66130 4 4
35 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ 31000 4 11
36 โรงเรียนบ้านหัวทะเล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 1 11
36 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240 4 11
37 โรงเรียนปรางค์กู่ พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170 4 10
37 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 1 18
38 โรงเรียนบ้านสงาว ห้วยพิชัย ปากชม เลย 42150 1 8
38 โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 1 18
39 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000 1 18
39 โรงเรียนวัดหนองคณฑี (พลานุกูล) พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 18120 4 2
40 โรงเรียนบ้านจับไม้ เฝ้าไร่ กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ หนองคาย 43120 4 8
40 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ 36190 4 11
41 โรงเรียนปูแกง (อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) แม่เย็น พาน เชียงราย 57280 4 6
41 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190 2 4
42 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 57220 2 6
42 โรงเรียนวัดแหลมหว้า เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000 2 3
43 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี คำตากล้า คำตากล้า สกลนคร 47250 4 8
43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 1 1
44 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 4 5
44 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) สบบง กิ่งอำเภอภูซาง พะเยา 56110 2 6
45 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150 2 5
45 โรงเรียนบ้านคลองเตย บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก 65140 5 5
46 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120 4 8
46 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร บางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 3พ 1
47 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120 1 11
47 โรงเรียนบ้านนกงาง ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 85000 4 17
48 โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130 4 15
48 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่าตลาด สามพราน นครปฐม 73110 1 14
49 โรงเรียนบ้านลาดวิถี ศิลาลอย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77180 1 15
49 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี 94190 2 18
50 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง กะลาเส สิเกา ตรัง 92150 1 17
50 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 76140 1 15
51 โรงเรียนบ้านคอกช้าง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210 4 15
51 โรงเรียนบ้านนาไพร ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160 4 5
52 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วังสะพุง วังสะพุง เลย 42130 4 8
52 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 3พ 1
53 โรงเรียนวัดยางเกาะ กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 71260 4 14
53 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม 48110 4 10
54 โรงเรียนนาแกผุดงราชกิจเจริญ นาแก นาแก นครพนม 48130 2 10
54 โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 72110 4 14
55 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 1 11
55 โรงเรียนบ้านปางแก (สภาประชานุกูล) ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 4 11
56 โรงเรียนบ้านเทพ (เทพสุนทรินทร์) บ้านกลาง สอง แพร่ 54120 2 6
56 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 52240 4 6
57 โรงเรียนอนุบาลเลย กุดป่อง เมืองเลย เลย 42000 1 8
57 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 4 10
58 โรงเรียนระแงะ ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 96130 2 18
58 โรงเรียนวัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 4 1
59 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 1 15
59 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 1 11
60 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ น้ำสวย เมืองเลย เลย 42000 1 8
60 โรงเรียนพัฒนานิคม พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 4 3
61 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 52000 2 6
61 โรงเรียนธงชัยวิทยา ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 52000 2 6
62 โรงเรียนอนุบาลระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง 85000 4 17
62 โรงเรียนบ้านนาโคก ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 42100 2 8
63 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สังขะ สังขะ สุรินทร์ 32150 2 11
63 โรงเรียนบ้านหนองแสง วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 27160 2 12
64 โรงเรียนวัดสวนส้ม สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 1 1
64 โรงเรียนโนนจานวิทยา ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 4 9
65 โรงเรียนวัดหลวงครู นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320 4 16
65 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000 4 17
66 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 4 8
66 โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) เชียงคาน เชียงคาน เลย 42110 1 8
67 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000 4 3
67 โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 1 10
68 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 47290 2 8
68 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 1 15
69 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 1 13
69 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 2 13
70 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 2 8
70 โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน ชิงโค สิงหนคร สงขลา 90280 4 18
71 โรงเรียนบ้านเขาแหลม วังทอง กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250 4 12
71 โรงเรียนบ้านหนองเตียน ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000 2 12
72 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 4 3
72 โรงเรียนบ้านนางั่ว นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 1 4
73 โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 4 1
73 โรงเรียนสังขะ สังขะ สังขะ สุรินทร์ 32150 3พ 11
74 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 4 1
74 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15210 4 3
75 โรงเรียนภัทรวิทยา ท่าสายลวด แม่สอด ตาก 63110 1 5
75 โรงเรียนบ้านแปรง บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา 36220 2 11
76 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10250 3พ 1
76 โรงเรียนสตรียะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 4 18
77 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 95110 4 18
77 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 1 1
78 โรงเรียนบ้านบางจาก บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 1 1
78 โรงเรียนวัดครุใน บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 1 1
79 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000 4 10
79 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2 1
80 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 1 1
80 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี 22160 2 13
81 โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 4 9
81 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ รัตนวาปี กิ่งอำเภอรัตนวาปี หนองคาย 43120 4 8
82 โรงเรียนบ้านโพหวาย บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 4 16
82 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 1 15
83 โรงเรียนบ้านป่าแดง เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 57130 2 6
83 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 1 1
84 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 4 2
84 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี 20150 4 13
85 รร.นายางวิทยา  นายาง สบปราบ ลำปาง 52170 3 6
85 รร.บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 60220 3 4
86 รร.สังขะ สังขะ สังขะ สุรินทร์ 32150 3 11
86 รร.บ้านเขานางต่วม วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 60110 3 4
87 รร.ลาดงาประชาบำรุง สามกอ เสนา อยุธยา 13110 3 2
87 รร.วัดราษฏร์โพธิ์ทอง ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 10270 3 1
88 รร.ชุมชนวัดราษฏร์บำรุง บางปู เมือง สมุทรปราการ 10280 3 1
88 รร.วัดทางหลวง(เทพราษฏร์รังสรรค์) ปลายกลัด บางซ้าย อยุธยา 13230 3 2
89 รร.บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา 30380 3 11
89 รร.วัดนาเอี้ยง  เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 52210 3 6
90 รร.ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) บางไทร บางไทร อยุธยา 13190 3 2
90 รร.บ้านป่าตาล เถินบุรี เถิน ลำปาง 52160 3 6
91 รร.โป่งน้ำร้อนวิทยา แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260 3 6
91 รร.มาบกราดวิทยา มาบกราด พระทองคำ นครราชสีมา 30380 3 11
92 รร.ราชประชานุเคราะห์๓๑ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270 3 7
92 รร.บ้านแม่สลองใน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 57110 3 6
93 รร.วัดมฤคทายวัน เทพมงคล บางซ้าย อยุธยา 13230 3 2
93 รร.โรตารี่สวรรคโลก  คลองมะพลับ   ศรีนคร สุโขทัย 64180 3 5
94 รร.สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง อยุธยา 13230 3 2
94 รร.บ้านหนองทุ่ม (พุทธานุเคราะห์) สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 3 8
95 รร.วัดราษฏร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง อยุธยา 13270 3 2
95 รร.หนองโสนวิทยา ขอนแตก สังขะ สุรินทร์ 32150 3 11
96 รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 3 1
96 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม โคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120 4 3
97 โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 4 14
97 โรงเรียนวัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม) ยายชา สามพราน นครปฐม 73110 5 14
98 โรงเรียนบ้านเขาวง ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 61160 1 3
98 รร.บ้านหนองเตย พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ 33230 3 10
99 รร.วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 3 1
99 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 18180 1 2
100 โรงเรียนบ้านห้วยทราย ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 2 6
100 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 52140 5 6
101 รร.วัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 3 1
101 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 52210 2 6
102 รร.อนุบาลสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 3 1
102 รร.ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50210 3 7
103 โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180 3พ 12
103 รร.วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180 3 12
104 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ไม้รูด คลองใหญ่ ตราด 23110 5 13
104 รร.บ้านบุใหญ่ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 3 11
105 รร.วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง อำแพง บ้านแพ้ว สมุทสาคร 74120 3 14
105 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53110 4 5
106 โรงเรียนวัดลานคา ดอนตูม บางเลน นครปฐม 73130 4 14
106 รร.วัดนานอน นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง 92190 3 17
107 โรงเรียนวัดหนามแดง บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540 4 1
107 รร.บางน้ำผึ้งใน บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 3 1
108 รร.ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 47220 3 8
108 รร.บ้านน้ำสร้างหนองบะ นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110 3 9
109 รร.บ้านห้วยทราย สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200 3 7
109 โรงเรียนบ้านนาทม นาทม นาทม นครพนม 48140 2 10
110 รร.วิสุทธรังษี ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71000 3 14
110 โรงเรียนวัดเขาดิน เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 4 12
111 รร.บ้านตรัง ตรัง มายอ ปัตตานี 94140 3 18
111 รร.วัดบางกระสอบ บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 3 1
112 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี 20150 4 13
112 โรงเรียนบ้านหนองบัว แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก 63150 5 6
113 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ 31110 5 11
113 รร.บ้านบางกระสั้น บางกระสั้น บางปะอิน อยุธยา 13160 3 2
114 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย บางภาษี บางเลน นครปฐม 73130 5 14
114 โรงเรียนวัดบ้านพระ บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230 1 12
115 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม 73110 4 14
115 โรงเรียนบ้านแม่สา แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 50180 5 7
116 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73180 5 14
116  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู