วีดีโอโรงเรียน

 
กิจกรรมค่ายคุณธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
https://www.facebook.com/Banpuplalai.school/videos/625991144563092/
เขียนเมื่อ 4 กันยายน 2562 | อ่าน 293
โดย โรงเรียนบ้านพุปลาไหล

กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ประจำสัปดาห์
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู1)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2562)

ถวายเทียนพรรษา
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู2)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2562)

มารยาทไทย ฝึกการกราบพระ
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู6)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู3)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู3)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2562)

กิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู3)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์
(11 กันยายน 2562)

(เปิดดู34)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2562)

กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน เนื่องในวันธรรมสวนะ เทศกาลเข้าพรรษา
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู107)( เปิดล่าสุด16 กันยายน 2562)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/อบรมคุณธรรม
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู107)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู146)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู134)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2562)

กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา)
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู289)( เปิดล่าสุด16 กันยายน 2562)

กิจกรรมค่ายคุณธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู293)( เปิดล่าสุด16 กันยายน 2562)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต
(2 กันยายน 2562)

(เปิดดู314)( เปิดล่าสุด16 กันยายน 2562)

ไหว้พระสวดมนต์ประจำวันศุกร์
(1 กันยายน 2562)

(เปิดดู327)( เปิดล่าสุด16 กันยายน 2562)

สูตรคูณฝึกสมาธิ
(28 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู364)( เปิดล่าสุด16 กันยายน 2562)

กิจกรรมมัคนายกน้อย และท่องสรภัญญะศีล ๕
(26 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู366)( เปิดล่าสุด16 กันยายน 2562)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู378)( เปิดล่าสุด15 กันยายน 2562)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู384)( เปิดล่าสุด16 กันยายน 2562)

กิจกรรมโณงเรียนวิถีพุทธเตรียมประเมิน
(16 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู382)( เปิดล่าสุด16 กันยายน 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู