วีดีโอโรงเรียน

 
กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม
https://web.facebook.com/khanuanschool/videos/462974464527384/
เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2562 | อ่าน 721
โดย โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)

สรุปการอบรมโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากล.ล้านนา
(24 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู379)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน1 (สพป.บร.1) จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู389)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมธรรมเบิกบาน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู385)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ตอนเย็นก่อนกลับบ้าน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู391)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู427)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู410)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

วันเข้าพรรษา
(8 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู452)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

สรุปกิจกรรมอบรมธรรมะ 2562
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู473)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

พิธีเปิดสวดมนต์ไหว้พระ
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู446)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ประจำสัปดาห์
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู682)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

ถวายเทียนพรรษา
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู671)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

มารยาทไทย ฝึกการกราบพระ
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู736)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู735)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู733)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู735)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์
(11 กันยายน 2562)

(เปิดดู769)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน เนื่องในวันธรรมสวนะ เทศกาลเข้าพรรษา
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู751)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/อบรมคุณธรรม
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู743)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู732)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู752)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู