วีดีโอโรงเรียน

 
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
https://www.facebook.com/siharajdechochai/videos/1852235894872044/?t=5
เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน 326
โดย โรงเรียนสีหราชเดโชชัย

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู118)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2562)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู326)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู186)( เปิดล่าสุด19 เมษายน 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู253)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู217)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู221)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู220)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู266)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู247)( เปิดล่าสุด17 เมษายน 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู197)( เปิดล่าสุด18 เมษายน 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู219)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู147)( เปิดล่าสุด22 เมษายน 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู155)( เปิดล่าสุด17 เมษายน 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู197)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู171)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู198)( เปิดล่าสุด21 เมษายน 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู180)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู164)( เปิดล่าสุด17 เมษายน 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู177)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู223)( เปิดล่าสุด20 เมษายน 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู