วีดีโอโรงเรียน

 
โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
https://www.facebook.com/ct.ac.th/videos/1922459894481722/?hc_ref=ARQygcnVMScBDN6OC_LgCNRqn70jPHkaSWa8IYHrGwKg7dujFL-u0Ocfs7IUvqfizNk&__xts__[0]=68.ARCiwwLlyVLfqZaaY6myNb7D0kfDn-X4GCV6JdZJ9OFAVjV7QeCO9PFszlysweRYrSyYsN7lcm4S5NGeJn13QP7acIeW0Ud4FobVpiR08ck30v1wRb3mwYFRcLKok5HUXKoUoi-aaaR7sSrqrmcTOVAFLmeP8teArnmt8AmjsQNuEeeax4rsbA&__tn__=FC-R
เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2561 | อ่าน 403
โดย โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ประจำสัปดาห์
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู27)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)

ถวายเทียนพรรษา
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู28)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)

มารยาทไทย ฝึกการกราบพระ
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู52)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู48)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู50)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)

กิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู48)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์
(11 กันยายน 2562)

(เปิดดู88)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)

กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน เนื่องในวันธรรมสวนะ เทศกาลเข้าพรรษา
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู145)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/อบรมคุณธรรม
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู137)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู169)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู160)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)

กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา)
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู302)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)

กิจกรรมค่ายคุณธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู306)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต
(2 กันยายน 2562)

(เปิดดู324)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)

ไหว้พระสวดมนต์ประจำวันศุกร์
(1 กันยายน 2562)

(เปิดดู337)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)

สูตรคูณฝึกสมาธิ
(28 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู379)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)

กิจกรรมมัคนายกน้อย และท่องสรภัญญะศีล ๕
(26 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู371)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู382)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู394)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)

กิจกรรมโณงเรียนวิถีพุทธเตรียมประเมิน
(16 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู388)( เปิดล่าสุด17 กันยายน 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู