วีดีโอโรงเรียน

 
กิจกรรมทางศาสนา
เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2561 | อ่าน 11
โดย โรงเรียนบ้านดอนทราย

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู12)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู11)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู11)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู20)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู26)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู30)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู38)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู39)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู36)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู47)( เปิดล่าสุด20 กันยายน 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู46)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู43)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู43)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู52)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู36)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู36)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู79)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู73)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู84)( เปิดล่าสุด23 กันยายน 2561)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู107)( เปิดล่าสุด24 กันยายน 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู