วีดีโอโรงเรียน

 
ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
เขียนเมื่อ 30 สิงหาคม 2561 | อ่าน 196
โดย โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู85)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2562)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู246)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู159)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู214)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู187)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู192)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู196)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู236)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู227)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู176)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู196)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู134)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู142)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู176)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู153)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู183)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู161)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู155)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู159)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู205)( เปิดล่าสุด25 มีนาคม 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู