วีดีโอโรงเรียน

 
ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
เขียนเมื่อ 30 สิงหาคม 2561 | อ่าน 160
โดย โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู122)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู95)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู153)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู133)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู142)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู141)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู159)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู186)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู141)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู160)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู95)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู119)( เปิดล่าสุด19 มกราคม 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู138)( เปิดล่าสุด20 มกราคม 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู122)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู141)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู131)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู125)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู125)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู169)( เปิดล่าสุด21 มกราคม 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู158)( เปิดล่าสุด22 มกราคม 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู