วีดีโอโรงเรียน

 
นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
https://www.facebook.com/119735474754474/videos/1779190495475622/
เขียนเมื่อ 30 สิงหาคม 2561 | อ่าน 133
โดย โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู81)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู239)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู157)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู211)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู184)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู188)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู192)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู234)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู222)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู174)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู194)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู133)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู140)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู174)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู151)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู181)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู159)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู152)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู156)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู202)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู