วีดีโอโรงเรียน

 
วันเข้าพรรษา
เขียนเมื่อ 9 สิงหาคม 2561 | อ่าน 40
โดย โรงเรียนบ้านหัวดอย

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู2)( เปิดล่าสุด16 สิงหาคม 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู3)( เปิดล่าสุด16 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู2)( เปิดล่าสุด15 สิงหาคม 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู3)( เปิดล่าสุด15 สิงหาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู4)( เปิดล่าสุด15 สิงหาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู4)( เปิดล่าสุด15 สิงหาคม 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู4)( เปิดล่าสุด15 สิงหาคม 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู40)( เปิดล่าสุด16 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู45)( เปิดล่าสุด12 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู54)( เปิดล่าสุด15 สิงหาคม 2561)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู77)( เปิดล่าสุด12 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู79)( เปิดล่าสุด13 สิงหาคม 2561)

สวดมนต์ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู63)( เปิดล่าสุด13 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ทุกวันศุกร์
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู88)( เปิดล่าสุด15 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมวันวิสาขบูชาปีการศึกษา2561
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู85)( เปิดล่าสุด16 สิงหาคม 2561)

บ้านทุ่งยาว นั่งสมาธิ
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู83)( เปิดล่าสุด15 สิงหาคม 2561)

กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู68)( เปิดล่าสุด14 สิงหาคม 2561)

เข้าแถวเคารพธงชาติ
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู51)( เปิดล่าสุด16 สิงหาคม 2561)

อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู61)( เปิดล่าสุด8 สิงหาคม 2561)

วันวิสาขบูชา
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู42)( เปิดล่าสุด12 สิงหาคม 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู