วีดีโอโรงเรียน

 
กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
เขียนเมื่อ 21 มิถุนายน 2561 | อ่าน 129
โดย โรงเรียนบ้านหนองไผ่

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู22)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2561)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู16)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2561)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู77)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2561)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู81)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2561)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู75)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2561)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู77)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2561)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู87)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2561)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู103)( เปิดล่าสุด22 พฤศจิกายน 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู94)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2561)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู121)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2561)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู60)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู79)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู87)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู75)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู82)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู95)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู84)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู80)( เปิดล่าสุด20 พฤศจิกายน 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู124)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู115)( เปิดล่าสุด21 พฤศจิกายน 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู