วีดีโอโรงเรียน

 
สวดมนต์ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
https://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านห้วยนา-1820068021353097/publishing_tools/?section=VIDEOS&sort[0]=created_time_descending
เขียนเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 | อ่าน 159
โดย โรงเรียนบ้านห้วยนา

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู43)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู161)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู124)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู178)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู158)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู162)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู162)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู197)( เปิดล่าสุด12 กุมภาพันธ์ 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู203)( เปิดล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู157)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู177)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู108)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู130)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู157)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู135)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู159)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู144)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู138)( เปิดล่าสุด16 กุมภาพันธ์ 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู143)( เปิดล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู184)( เปิดล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู