วีดีโอโรงเรียน

 
กิจกรรมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ทุกวันศุกร์
เขียนเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 | อ่าน 176
โดย โรงเรียนวัดป่าตัน

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู51)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู45)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู111)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2561)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู100)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู106)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู101)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2561)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู108)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู130)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู112)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู138)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู78)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู99)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู107)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู94)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู104)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู108)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู99)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู94)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู141)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู138)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู