วีดีโอโรงเรียน

 
บ้านทุ่งยาว นั่งสมาธิ
เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2561 | อ่าน 253
โดย โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

สวดมนต์สุดสัปดาห์
(25 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู2)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

ถือศีล5สวดมนต์ภาวนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(23 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู10)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(23 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู11)( เปิดล่าสุด27 พฤษภาคม 2562)

วันวิสาขบูชา โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
(19 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู11)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

วิดีทัศน์ แนะนำโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน
(6 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู37)( เปิดล่าสุด27 พฤษภาคม 2562)

พิจารณาอาหาร
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู48)( เปิดล่าสุด27 พฤษภาคม 2562)

วันแม่แห่งชาติ
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู36)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

ค่ายคุณธรรม
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู35)( เปิดล่าสุด27 พฤษภาคม 2562)

หนังสั้น เรื่อง แยกกันเถอะ
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู33)( เปิดล่าสุด27 พฤษภาคม 2562)

แข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะระดับคณะสงฆ์ภาค 9
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู26)( เปิดล่าสุด27 พฤษภาคม 2562)

บรรยายธรรม
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู25)( เปิดล่าสุด27 พฤษภาคม 2562)

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ วัดบ้านน้ำไคร้
(27 เมษายน 2562)

(เปิดดู34)( เปิดล่าสุด27 พฤษภาคม 2562)

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู159)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู402)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู222)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู288)( เปิดล่าสุด27 พฤษภาคม 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู242)( เปิดล่าสุด27 พฤษภาคม 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู251)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู253)( เปิดล่าสุด27 พฤษภาคม 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู292)( เปิดล่าสุด27 พฤษภาคม 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู