วีดีโอโรงเรียน

 
กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน
เขียนเมื่อ 11 มิถุนายน 2561 | อ่าน 108
โดย โรงเรียนผดุงนารี

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู42)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู34)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู38)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู38)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู44)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู59)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู59)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู71)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู40)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู55)( เปิดล่าสุด15 ตุลาคม 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู62)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู51)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู55)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู63)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู54)( เปิดล่าสุด17 ตุลาคม 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู49)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู94)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู87)( เปิดล่าสุด16 ตุลาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู99)( เปิดล่าสุด18 ตุลาคม 2561)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู120)( เปิดล่าสุด19 ตุลาคม 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู