วีดีโอโรงเรียน

 
โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
www.youtube.com/results?search_query=โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก+
เขียนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 | อ่าน 138
โดย โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู106)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู89)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู147)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู128)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู137)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู136)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู152)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู180)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู133)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู156)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู95)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู118)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู133)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู119)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู135)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู128)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู122)( เปิดล่าสุด15 มกราคม 2562)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู120)( เปิดล่าสุด17 มกราคม 2562)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู167)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู155)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู