วีดีโอโรงเรียน

 
ค่านิยม12ประการ
เขียนเมื่อ 30 กันยายน 2560 | อ่าน 106
โดย โรงเรียนบ้านสระแก้ว

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู106)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2560)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู111)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2560)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู108)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2560)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู113)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2560)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู238)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2560)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู167)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2560)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู167)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2560)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู188)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2560)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู403)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2560)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู207)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2560)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู198)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2560)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู257)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2560)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู178)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2560)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู196)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2560)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู166)( เปิดล่าสุด13 ธันวาคม 2560)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู166)( เปิดล่าสุด16 ธันวาคม 2560)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู130)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2560)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู118)( เปิดล่าสุด15 ธันวาคม 2560)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู112)( เปิดล่าสุด13 ธันวาคม 2560)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู128)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู