วีดีโอโรงเรียน

 
ค่านิยม12ประการ
เขียนเมื่อ 30 กันยายน 2560 | อ่าน 551
โดย โรงเรียนบ้านสระแก้ว

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู48)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู41)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู110)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู98)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู106)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู99)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู107)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู127)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู110)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู138)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู77)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู99)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู106)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู90)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู100)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู107)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู98)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู93)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู139)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู134)( เปิดล่าสุด14 ธันวาคม 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู