วีดีโอโรงเรียน

 
ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
เขียนเมื่อ 27 กันยายน 2560 | อ่าน 268
โดย โรงเรียนยางโกนวิทย์

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย
(26 กุมภาพันธ์ 2561)

(เปิดดู58)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู155)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู261)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู266)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู282)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู268)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู435)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู324)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู292)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู307)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2561)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู497)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู291)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู293)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู341)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2561)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู283)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู286)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู278)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู249)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู238)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู197)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู