วีดีโอโรงเรียน

 
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
เขียนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน 319
โดย โรงเรียนบ้านตะเคียน

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
(7 ธันวาคม 2559)

(เปิดดู199)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(25 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู319)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
(23 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู206)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
(15 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู198)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู289)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู320)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู334)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู324)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู209)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู186)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2560)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู204)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2560)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู199)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู133)( เปิดล่าสุด15 พฤษภาคม 2560)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู124)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู104)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู122)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2560)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู116)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู108)( เปิดล่าสุด16 พฤษภาคม 2560)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู113)( เปิดล่าสุด20 พฤษภาคม 2560)

กิจกรรม "จิตเป็นสุข"
(3 กันยายน 2559)

(เปิดดู113)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู