วีดีโอโรงเรียน

 
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน 263
โดย โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู49)( เปิดล่าสุด26 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู55)( เปิดล่าสุด26 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู48)( เปิดล่าสุด26 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู52)( เปิดล่าสุด26 กรกฎาคม 2560)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู53)( เปิดล่าสุด26 กรกฎาคม 2560)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู59)( เปิดล่าสุด26 กรกฎาคม 2560)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู49)( เปิดล่าสุด26 กรกฎาคม 2560)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู49)( เปิดล่าสุด26 กรกฎาคม 2560)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู29)( เปิดล่าสุด23 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู26)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู37)( เปิดล่าสุด23 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู37)( เปิดล่าสุด21 กรกฎาคม 2560)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู46)( เปิดล่าสุด24 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมคนดีวิถึพุทธ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู33)( เปิดล่าสุด23 กรกฎาคม 2560)

วันบุญรร.ธีราศรมสุราษฏร์
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู46)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2560)

โครงการ "ค่ายคุณธรรมนำวิถี 4.0" โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
(20 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู41)( เปิดล่าสุด24 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู49)( เปิดล่าสุด26 กรกฎาคม 2560)

คณะครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู46)( เปิดล่าสุด23 กรกฎาคม 2560)

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู47)( เปิดล่าสุด25 กรกฎาคม 2560)

22/7/2559 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(16 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู37)( เปิดล่าสุด24 กรกฎาคม 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู