วีดีโอโรงเรียน

 
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
เขียนเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559 | อ่าน 349
โดย โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู27)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2561)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู144)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2561)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู155)( เปิดล่าสุด17 มกราคม 2561)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู155)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2561)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู157)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2561)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู285)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู211)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู207)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2561)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู235)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2561)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู428)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2561)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู232)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2561)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู221)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู278)( เปิดล่าสุด16 มกราคม 2561)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู200)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2561)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู216)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2561)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู192)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2561)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู187)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2561)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู153)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู141)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2561)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู141)( เปิดล่าสุด18 มกราคม 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู