วีดีโอโรงเรียน

 
เจริญสมาธิ
เขียนเมื่อ 12 กันยายน 2559 | อ่าน 254
โดย ไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย)

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
(7 ธันวาคม 2559)

(เปิดดู141)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(25 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู208)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
(23 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู148)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
(15 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู140)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู219)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู254)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู267)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู263)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู190)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2560)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู168)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู185)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2560)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู180)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2560)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู118)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู104)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู86)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2560)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู101)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2560)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู91)( เปิดล่าสุด22 มีนาคม 2560)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู86)( เปิดล่าสุด16 มีนาคม 2560)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู95)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2560)

กิจกรรม "จิตเป็นสุข"
(3 กันยายน 2559)

(เปิดดู97)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู