วีดีโอโรงเรียน

 
เจริญสมาธิ
เขียนเมื่อ 12 กันยายน 2559 | อ่าน 423
โดย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู33)( เปิดล่าสุด23 ตุลาคม 2560)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู41)( เปิดล่าสุด23 ตุลาคม 2560)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู41)( เปิดล่าสุด23 ตุลาคม 2560)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู42)( เปิดล่าสุด23 ตุลาคม 2560)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู123)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2560)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู91)( เปิดล่าสุด23 ตุลาคม 2560)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู91)( เปิดล่าสุด23 ตุลาคม 2560)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู111)( เปิดล่าสุด23 ตุลาคม 2560)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู366)( เปิดล่าสุด23 ตุลาคม 2560)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู176)( เปิดล่าสุด23 ตุลาคม 2560)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู165)( เปิดล่าสุด23 ตุลาคม 2560)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู227)( เปิดล่าสุด23 ตุลาคม 2560)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู147)( เปิดล่าสุด23 ตุลาคม 2560)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู165)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2560)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู141)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2560)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู139)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2560)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู95)( เปิดล่าสุด23 ตุลาคม 2560)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู87)( เปิดล่าสุด23 ตุลาคม 2560)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู90)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2560)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู99)( เปิดล่าสุด22 ตุลาคม 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู