วีดีโอโรงเรียน

 
เจริญสมาธิ
เขียนเมื่อ 12 กันยายน 2559 | อ่าน 527
โดย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย
(26 กุมภาพันธ์ 2561)

(เปิดดู66)( เปิดล่าสุด24 มีนาคม 2561)

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู165)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2561)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู269)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2561)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู272)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2561)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู288)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2561)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู272)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2561)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู442)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู332)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู295)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2561)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู315)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2561)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู507)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2561)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู294)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2561)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู297)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2561)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู343)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2561)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู285)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2561)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู294)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2561)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู287)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2561)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู253)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2561)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู244)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู199)( เปิดล่าสุด23 มีนาคม 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู