วีดีโอโรงเรียน

 
เจริญสมาธิ
เขียนเมื่อ 12 กันยายน 2559 | อ่าน 288
โดย ไทยรัฐวิทยา ๑๙ (บ้านคำน้อย)

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
(7 ธันวาคม 2559)

(เปิดดู169)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(25 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู265)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
(23 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู173)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
(15 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู167)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู250)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู288)( เปิดล่าสุด25 เมษายน 2560)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู302)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู296)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู200)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู180)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู194)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู189)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู128)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู117)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู96)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู113)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู105)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู101)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู104)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)

กิจกรรม "จิตเป็นสุข"
(3 กันยายน 2559)

(เปิดดู106)( เปิดล่าสุด24 เมษายน 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู