วีดีโอโรงเรียน

 
เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004466823717
เขียนเมื่อ 12 กันยายน 2559 | อ่าน 608
โดย โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย
(26 กุมภาพันธ์ 2561)

(เปิดดู61)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2561)

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู159)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2561)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู264)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2561)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู269)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2561)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู283)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2561)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู269)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2561)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู437)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู329)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2561)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู292)( เปิดล่าสุด19 มีนาคม 2561)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู312)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู504)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู291)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู294)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2561)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู341)( เปิดล่าสุด18 มีนาคม 2561)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู283)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู288)( เปิดล่าสุด20 มีนาคม 2561)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู278)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู249)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู241)( เปิดล่าสุด21 มีนาคม 2561)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู197)( เปิดล่าสุด17 มีนาคม 2561)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู