วีดีโอโรงเรียน

 
ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004466823717
เขียนเมื่อ 12 กันยายน 2559 | อ่าน 403
โดย โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู33)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู42)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู46)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู49)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู232)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู142)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู138)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู155)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู123)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู137)( เปิดล่าสุด20 กันยายน 2560)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู119)( เปิดล่าสุด20 กันยายน 2560)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู117)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2560)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู72)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู67)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู70)( เปิดล่าสุด19 กันยายน 2560)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู81)( เปิดล่าสุด20 กันยายน 2560)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู84)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

กิจกรรมคนดีวิถึพุทธ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู66)( เปิดล่าสุด22 กันยายน 2560)

วันบุญรร.ธีราศรมสุราษฏร์
(21 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู78)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)

โครงการ "ค่ายคุณธรรมนำวิถี 4.0" โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ
(20 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู87)( เปิดล่าสุด21 กันยายน 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู