วีดีโอโรงเรียน

 
ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004466823717
เขียนเมื่อ 12 กันยายน 2559 | อ่าน 330
โดย โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา

โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
(7 ธันวาคม 2559)

(เปิดดู201)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(25 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู320)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

โรงเรียนคลองกันยา_พระราชาผู้ทรงธรรม_ ธ สถิตดวงใจไทยชั่วนิรันดร์ ฉันเกิดใน รัชกาลที่ ๙
(23 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู211)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคีร่วมกันแปรอักษรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
(15 พฤศจิกายน 2559)

(เปิดดู204)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
(19 กันยายน 2559)

(เปิดดู291)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

เจริญสมาธิ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู322)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

เข้าค่ายสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู337)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู330)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2560)

ทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 2559
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู209)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

กุดไผ่
(12 กันยายน 2559)

(เปิดดู186)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2560)

หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องเมืองไทยของเรา
(9 กันยายน 2559)

(เปิดดู205)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

เพลงสมาธิ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู199)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู133)( เปิดล่าสุด15 พฤษภาคม 2560)

นักเรียนชั้นอนุบาลแสดงงานวันแม่แห่งชาติ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู124)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

มารยาทไทย
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู104)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

หนังสั้น เรื่อง ธรรมะนูญชีวิต
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู123)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

ทดลองส่งวีดิโอ
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู116)( เปิดล่าสุด23 พฤษภาคม 2560)

บทถวายเทียนพรรษา
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู109)( เปิดล่าสุด24 พฤษภาคม 2560)

แนะนำโรงเรียน
(8 กันยายน 2559)

(เปิดดู113)( เปิดล่าสุด20 พฤษภาคม 2560)

กิจกรรม "จิตเป็นสุข"
(3 กันยายน 2559)

(เปิดดู113)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู