วีดีโอโรงเรียน

 
ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004466823717
เขียนเมื่อ 12 กันยายน 2559 | อ่าน 428
โดย โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู65)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู71)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู73)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู69)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู195)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู126)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู124)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

กล่าวคำพิจารณาอาหาร โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป.กทม.
(25 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู143)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครู และ นักเรียน
(4 กรกฎาคม 2560)

(เปิดดู387)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

กิจกรรมวันภาษาไทย
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู194)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

กิจกรรมอิ่มบุญวันศุกร์และสวดมนต์สรภัญญะ
(30 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู178)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

กิจกรรมต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู242)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

ดนตรีดุริยางค์
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู160)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)

ทำบุญตักบาตร
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู180)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู152)( เปิดล่าสุด13 พฤศจิกายน 2560)

แนะนำโรงเรียนบ้านโคกสี
(29 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู152)( เปิดล่าสุด17 พฤศจิกายน 2560)

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนตะเคียนราม สพป.ศก .3
(28 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู107)( เปิดล่าสุด16 พฤศจิกายน 2560)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู99)( เปิดล่าสุด19 พฤศจิกายน 2560)

กิจกรรมสวดศีล5 แปล
(25 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู98)( เปิดล่าสุด12 พฤศจิกายน 2560)

กิจกรรมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต สายที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว)
(22 มิถุนายน 2560)

(เปิดดู112)( เปิดล่าสุด18 พฤศจิกายน 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู