สื่อดีวิถีพุทธ

 
ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
เขียนเมื่อ 31 สิงหาคม 2557 | อ่าน 3600
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู3600)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู3555)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3731)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3809)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู3847)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู4150)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู3441)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู3666)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู3601)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3783)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู3727)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู3466)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2638)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู8833)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1852)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2257)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2562)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู2053)( เปิดล่าสุด22 พฤษภาคม 2562)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู10296)( เปิดล่าสุด26 พฤษภาคม 2562)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู2181)( เปิดล่าสุด25 พฤษภาคม 2562)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1867)( เปิดล่าสุด21 พฤษภาคม 2562)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู