สื่อดีวิถีพุทธ

 
อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2557 | อ่าน 1775
โดย ส่วนกลาง

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู1814)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู1775)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู1960)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2018)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2082)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2382)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู1731)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู1799)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู1926)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2076)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู1913)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1799)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1984)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู7921)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1169)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1533)( เปิดล่าสุด22 กุมภาพันธ์ 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1427)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู9308)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1588)( เปิดล่าสุด23 กุมภาพันธ์ 2560)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1276)( เปิดล่าสุด24 กุมภาพันธ์ 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู