สื่อดีวิถีพุทธ

 
โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2557 | อ่าน 2154
โดย ส่วนกลาง

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ
(31 สิงหาคม 2557)

(เปิดดู1886)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56
(8 กรกฎาคม 2557)

(เปิดดู1837)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2005)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2062)( เปิดล่าสุด26 มีนาคม 2560)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล
(23 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2154)( เปิดล่าสุด29 มีนาคม 2560)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต
(20 กุมภาพันธ์ 2557)

(เปิดดู2448)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

MV คนไทยรักกัน
(16 มกราคม 2557)

(เปิดดู1778)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"
(29 ตุลาคม 2556)

(เปิดดู1849)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย
(29 กันยายน 2556)

(เปิดดู1979)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก
(9 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู2122)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

วันพระโรงเรียน
(5 สิงหาคม 2556)

(เปิดดู1987)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

MCu contest
(26 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1850)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ
(23 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู2012)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ
(18 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู7958)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส
(3 กรกฎาคม 2556)

(เปิดดู1190)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1552)( เปิดล่าสุด28 มีนาคม 2560)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
(3 มิถุนายน 2556)

(เปิดดู1442)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย
(31 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู9420)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1605)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)

The United Nations Day of Vesak 2013
(26 พฤษภาคม 2556)

(เปิดดู1295)( เปิดล่าสุด27 มีนาคม 2560)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู