จองการอบรมและปฏิบัติธรรม
 
ดาวน์โหลดเอกสารการจองอบรม
เมื่อผู้บริหารลงนามแล้ว ให้สแกนส่งมาทางอีเมล์
mcukaiwaisai@gmail.com
พระมหาวิชาญ สุวิชาโน charnb008@gmail.com
พระณรงค์เดช อธิมุตโต stain2548@hotmail.com โทร. 08 1446 5095
คุณราตรี รัตนโสภา ch.koki2555@gmail.com
ข้อมูลหน่วยงาน/องค์กรที่จองอบรม
หน่วยงาน/องค์กร:
*
   
ที่อยู่  
เลขที่:
หมู่ที่:
หมู่บ้าน:
ตรอก/ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: *
อำเภอ/เขต: *
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์: *
โทรศัพท์:
โทรสาร:
   
ผู้ประสานงาน  
ชื่อ-นามสกุล: *
โทรศัพท์: *
อีเมล์: *
กรุณาใช้อีเมล์ที่มีอยู่จริง เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากพระอาจารย์
หากไม่มีอีเมล์ กรุณาสมัครที่นี่
Facebook:
ไลน์ ไอดี:
ประเภทผู้อบรม
นักเรียน
นักศึกษา
ครู-อาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่นๆ  
หลักสูตร
เลือกหลักสูตร:
พระวิทยากรที่ต้องการ:
รูป *
วันที่อบรม
วันเริ่มต้น:
วันสิ้นสุด:
รวมระยะเวลา: วัน
เวลา: เช่น 09.00 น.-19.00 น. เป็นต้น
ข้อมูลเบื้องต้นและวัตถุประสงค์เด่นชัดในการจัดอบรม
  กรุณาระบุวัตถุประสงค์อย่างน้อย 1 ข้อ
ข้อที่ 1. *
ข้อที่ 2.
ข้อที่ 3.
สถานที่ต้องการจัดอบรม
 
มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
23/10 หมู่ 1 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
เทศบาลเมืองปทุมธานี
Highlights info row image 089 078 6363
วัดอโยธยา ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์วิปัสสนาธุระ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน แม่ชีสิริ กรินชัย อ.เมือง จ.สุรินทร์
วัดใหม่ห้วยลึก ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง นครปฐม
กำหนดเอง โปรดระบุ
 
พระวิทยากรที่ติดต่อประสานงาน (ถ้าทราบ)
พระวิทยากร:
โทรศัพท์:
อีเมล์:
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู