เปิดให้ลงทะเบียนโรงเรียนวิถีพุทธ
สถานศึกษาสังกัด อาชีวะ, สช., กทม. และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงทะเบียนได้ตลอดเวลา
สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 15 มิ.ย. ของแต่ละปีเท่านั้น
ขอเชิญโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ
สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อสร้างเครือข่ายประสานสามัคคี
พลังปัญญา ดำรงวิถีพุทธ วิถีไทยให้เข้มแข็งมั่นคงสืบต่อไป
โรงเรียนที่เคยสมัครแล้วไม่ต้องสมัครซ้ำ
เข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิมที่เคยสมัครได้เลย
เข้าสู่ระบบที่นี่ หรือลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่
 
 
คู่มือการสมัครและทำประเมิน 29 ประการสำหรับโรงเรียนวิถีพุทธ
 
   
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
www.schooljob.in.th ประกาศรับสมัครครู สมัครงานครู งานอาจารย์ งานโรงเรียน
คลิกเพื่อสมัครเป็นครู